• اختتامیه دومین جشنواره موسیقی معلولین بهزیستی گیلان