• مراسم پاسداشت استاد «محمد روشن» در رشت

گالری تصاویر