آشنایی با اداره‌کلتاریخچه مدیران کل

معرفی مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از ابتدای انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) ایران تا کنون

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

دوره تصدی

مدت تصدی

آخرین مقطع تحصیلی در شروع تصدی

رشته تحصیلی

سمت

سن در ابتدای انتصاب

از تاریخ

تا تاریخ

مدیرکل

سرپرست

1

حسین نعیمی

20/11/1315

27/7/55

1/2/58

2سال و 6ماه و 5روز

دکترا

تاریخ و هنر باستانشناسی

*

39 سال

2

مسعود فقیه

1/2/1314

1/2/58

20/12/60

2سال و 10ماه و 20روز

کارشناسی

-

*

44 سال

3

حامد توسلی

6/2/1329

20/12/60

3/9/61

8ماه و 13روز

کارشناسی

قضائی

*

31 سال

4

محمدرضا خالدی

1339

3/9/61

13/6/62

9ماه و 10روز

دیپلم

-

*

22 سال

5

حسن قنبرزاده مظفری

10/12/1321

22/6/62

1/7/74

12سال و 10روز

دوره دوم سطح

حوزوی

*

40 سال

6

ابراهیم انصاری

4/3/1338

22/7/74

10/8/83

9 سال و 18روز

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

*

36 سال

7

مهرداد صمدی

1/6/1347

10/8/83

10/10/84

2 ماه

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

*

36 سال

8

سید حجت مهدوی سعیدی

2/1/1343

10/10/83

19/10/84

1 سال و 9 روز

دکترا

عرفان

*

40 سال

9

حمید پورعیسی چافجبیری

12/6/1343

19/10/84

7/10/89

4 سال و 11 ماه و 18 روز

کارشناسی ارشد

جامعه شناسی

*

41 سال

10

منصور ایمانی قشلاقچایی

9/1/1340

7/10/89

20/4/91

1 سال و 6 ماه و 13 روز

کارشناسی

زبان و ادبیات فارسی

*

49 سال

11

حمید حاذق نیکرو

30/8/1338

20/4/91

8/3/92

10 ماه و 18 روز

دکترا

اطلاعات فرهنگی

*

53 سال

12

علی اسماعیل پور

1339/5/6

8/3/92

30/2/93

11 ماه و 22 روز

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

*

53 سال

13

فیروز فاضلی

1344/8/15

30/2/93

دکترا

ادبیات فارسی

*

49 سال