آشنایی با اداره‌کلتاریخچه مدیران کل

معرفی مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از ابتدای انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) ایران تا کنون

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

دوره تصدی

مدت تصدی

تحصیلات در شروع تصدی

رشته تحصیلی

سمت

سن در ابتدای انتصاب

از تاریخ

تا تاریخ

مدیرکل

سرپرست

1

حسین نعیمی

1315/11/20

1355/7/27

1358/2/1

2سال و 6ماه و 5روز

دکترا

تاریخ و هنر باستانشناسی

*

39 سال

2

مسعود فقیه

1314/2/1

1358/2/1

1360/12/20

2سال و 10ماه و 20روز

کارشناسی

-

*

44 سال

3

حامد توسلی

1329/2/6

1360/12/20

1361/9/3

8ماه و 13روز

کارشناسی

قضائی

*

31 سال

4

محمدرضا خالدی

1339

1361/9/3

1362/6/13

9ماه و 10روز

دیپلم

-

*

22 سال

5

حسن قنبرزاده مظفری

1321/12/10

1362/6/22

1374/7/1

12سال و 10روز

دوره دوم سطح

حوزوی

*

40 سال

6

ابراهیم انصاری

1338/3/4

1374/7/22

1383/8/10

9 سال و 18روز

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

*

36 سال

7

مهرداد صمدی

1347/6/1

1383/8/10

1383/10/10

2 ماه

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

*

36 سال

8

سید حجت مهدوی سعیدی

1343/1/2

1383/10/10

1384/10/19

1 سال و 9 روز

دکترا

عرفان

*

40 سال

9

حمید پورعیسی چافجبیری

1343/6/12

1384/10/19

1389/10/7

4 سال و 11 ماه و 18 روز

کارشناسی ارشد

جامعه شناسی

*

41 سال

10

منصور ایمانی قشلاقچایی

1340/1/9

1389/10/7

1391/4/20

1 سال و 6 ماه و 13 روز

کارشناسی

زبان و ادبیات فارسی

*

49 سال

11

حمید حاذق نیکرو

1338/8/30

1391/4/20

1392/3/8

10 ماه و 18 روز

دکترا

اطلاعات فرهنگی

*

53 سال

12

علی اسماعیل پور

1339/5/6

1392/3/8

1393/2/30

11 ماه و 22 روز

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

*

53 سال

13

فیروز فاضلی

1344/8/15

1393/2/30

1400/9/11

7 سال و 6 ماه و 11 روز

دکترا

ادبیات فارسی

*

49 سال

 14 رضا ثقتی 1357/6/20   1400/9/11      کارشناسی ارشد  مدیریت فرهنگی *   43 سال