راهبردهای محتوایی

1- تعمیق و نشر ارزش های انقلاب اسلامی بر پایه مکتب فکری و سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی

2 - ترویج و اقامه احکام الهی ،‌ نشر و تقویت اخلاق اسلامی و فضائل انسانی بر پایه درین مداری و فرهنگ دینی

3 - نقد و مبارزه با مکاتب الحادی همانند سکولاریزم در عرصه های فرهنگی ،‌هنری ، اجتماعی و مبارزه جدی با خرافات و موهومات

4 - تبیین و تقویت فرهنگ مهدویت و نهضت انتظار و ترویج روح بیداری اسلامی

5 - بیین و تاکید بر مولفه های هویت ایرانی - اسلامی بر پایه میراث تاریخی تمدنی ، مشاهیر و مفاخر ایرانی و اسلامی

6 - نشر و اشاعه روح عزت ،‌ افتخار ،‌ خودباوری ملی ، امیدواری و نشاط فردی واجتماعی

7 - تولی و تبری ، تعمیق روحیه دشمن شناسی ، ترویج فرهنگ ظلم ستیزی و استکبار ستیزی

8 - تبیین و ارائه الگوهای مطلوب حیات طیبه فردی - اجتماعی بر پایه معارف و آموزه های قرآن و اهل بیت ( سلام الله علیها )

9 - توجه و تاکید بر نقش بنیان خانواده و خانواده محوری در حیات فرهنگی جامعه و ممانعت از گسست نسل ها

10 - ترویج روح سلحشوری ، فرهنگ ایثار ، جهاد و شهادت طلبی و ذلت ناپذیری

11 - مبارزه با فساد و تبیض و اصلاح فرهنگ نظام مدیریتی بر پایه عدالت خواهی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر

12 - افزایش و ارتقای آگاهی های عمومی و فرهنگ عمومی بر اساس تمدن فرهنگ ایرانی - اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی

13 - بازشناسی و بازتولید میراث ، سنن و آداب و رسوم ایرانی در مناطق مختلف کشور ایران اسلامی

14 - ترویج و اشاعه روحیه کار و خلاقیت در راستای فرهنگ مطلوب تلاش و پویایی