انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان گیلان

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به منظور معرفی و بزرگداشت عالمان و متفکران عرصه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و احیا و انتشار آثار ارزنده آنان و همچنین معرفی آثار فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و نقش و سهم ایرانیان در اعتلا و ارتقای آن تشکیل گردیده است که چند وظیفه اصلی به شرح زیر به عهده دارد:

- تهیه و انتشار زندگی نامه عالمان و متفکرانی که در اعتلای فرهنگ و تمدن اسلام و ایران منشاء اثر بوده اند.

- برگزاری مجامع تحقیقی و برپایی مراسم بزرگداشت و مشارکت موثر در سمینارها، مجامع فرهنگی و...

- تجلیل و تشویق و حمایت از پدیدآورندگان آثار فرهنگی و علمی ارزنده و همکاری در امر انتخاب کتاب های برگزیده سال

- مبادله اطلاعات و همکاری با موسسات فرهنگی و کتابخانه ها

- معرفی تاریخ فرهنگ اسلام در ایران بویژه سهم ایرانیان در خدمت به اسلام و تمدن اسلامی

 

تعداد اعضای هیات امنای شعب انجمن در مراکز استان ها هفت نفر می باشند که به مدت دو سال به عنوان اعضای ثابت آن تعیین می شوند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه مرکز استان : حضرت آیت الله زین العابدین قربانی

استاندار به عنوان رئیس انجمن : جناب آقای دکتر محمدعلی نجفی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیر انجمن : جناب آقای دکتر فیروز فاضلی

نماینده مجمع نمایندگان استان : جناب آقای دکتر ایرج ندیمی

جناب آقای دکتر احمد رضی (رئیس دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر سید احمدعلی میرابراهیمی (معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان)

جناب آقای فریدون نوزاد (محقق و گیلان شناس)

که افراد فوق به مدت دو سال با معرفی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از میان شخصیت های برجسته فرهنگی تعیین و پس از تایید اعضای ثابت به هیات مدیره انجمن پیشنهاد می گردند. که وظیفه اصلی آن شناسایی و تجلیل از افراد شاخص فرهنگی و علمی و حمایت از تدوین آثار فرهنگی شاخص می باشد.

دبیر هیات امنا به منظور پیگیری امور جاری انجمن یک نفر را به عنوان رئیس دبیرخانه انجمن آثار و مفاخر استان تعیین می کند.

احکام اعضای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان توسط جناب آقای دکتر مهدی محقق رئیس محترم انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور امضاء شده است که در جلسه آتی شورای فرهنگ عمومی تقدیم اعضاء می شود.


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ تیر ۱۳۹۴ ۱۴:۲۷