اعضای انجمن هنرهای نمایشی استان گیلان

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

رییس هیات مدیره

محمد علی صادق حسنی

1

نایب رییس و خزانه دار

حسین گلی احمد گورابی

2

منشی

حدیث نیک رو

3


تاریخ بروزرسانی : ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۷:۲۹