ادارات و واحدهای تابعهشوراهاشورای نظارت بر نمایش

شورای نظارت بر نمایش استان گیلان

شورای نظارت بر نمایش استان‌ها و شهرستان‌ها شامل:

1- یک نفر کارشناس دارای بینش و اطلاعات اسلامی و آشنا به مسایل هنری، به تأیید سازمان تبلیغات اسلامی مرکز استان یا شهرستان.

2- دو نفر کارشناس دارای بینش سیاسی، اجتماعی و آشنا به مسایل نمایش و تئاتر.

3- دو نفر کارشناس تئاتر (طبق تعریف ارائه شده در تبصره 4 بند الف این ماده).

تبصره 4- منظور از کارشناسان تئاتر، کسانی هستند که ضمن داشتن حسن شهرت در عرصه تئاتر دارای سوابق روشن آموزشی و پژوهشی و تجربیات مؤثری در این زمینه باشند. این افراد می‌بایست به قانون اساسی ج.ا.ا و ارزش‌های مندرج در اصول سیاست‌های فرهنگی التزام عملی داشته باشند.

تبصره 1- عضو مرجع بند 1 شورای نظارت بر نمایش استان‌ها و شهرستان‌ها از سوی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان معرفی و پس از تأیید رییس سازمان تبلیغات اسلامی مرکز استان از سوی رییس مرکز هنرهای نمایشی منصوب خواهد شد.

تبصره 2- سایر اعضای شورای نظارت بر نمایش استان‌ها و شهرستان‌ها به پیشنهاد مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و حکم رییس مرکز هنرهای نمایشی منصوب می‌گردند.

ماده 5- جلسات شورای نظارت مرکزی و شوراهای استان‌ها و شهرستان‌ها با حضور 4 نفر از اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات با حداقل 3 نفر معتبر می باشد.

ماده 6- شورای نظارت مرکزی و شوراهای استان‌ها و شهرستان‌ها در صورت لزوم می‌توانند از کارشناسان متخصص رشته‌های مختلف مربوط به موضوع نمایش برای مشاوره دعوت به عمل آورند.


تاریخ بروزرسانی : ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۷:۳۶