اهداف

اعضای شورا

ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

1

محمود طیاری

 

2

فرامرز طالبی

 

3

علی اصغر کهن قنبریان

 

4

فریدون نوزاد

 

5

یوسف فخرایی

 

6

دکتر عموزاده

 

7

کاظم فلاحی

 

8

غلامحسین منیرزاد

 

9

انوش نصر

 

10

نگار نادری

 

11

غلامرضا میرمعنوی

 

12

فرهاد پاک سرشت

عضو افتخاری

13

سید وحید فخر موسوی

 

14

اکبرصمدی نیا

 

مصوبات شورا