آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان

 

مصوب جلسه 581 مورخ 85/1/29 شورای عالی انقلاب فرهنگی

آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 581 مورخ 85/1/29 آیین‌‌نامه شورای فرهنگ عمومی استان را به شرح زیر تصویب کرد:

مقدمه

در عصر حاضر با توجه به این که نقش و نیروی اجتماعی فرهنگ نسبت به گذشته به مراتب افزون‌تر شده است، ضرورت هماهنگی و همسویی صاحب‌نظران، کارشناسان و برنامه‌ریزان فرهنگی کشور با نیازهای فرهنگی جامعه نیز بیشتر احساس می­ شود.

بر این اساس شورای فرهنگ عمومی استان در مرکز هر استان با هدف شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی و اصلاح و ارتقای آن و نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی زیرنظر شورای فرهنگ عمومی کشور تشکیل می‌شود.

 

ماده 1- وظایف شورای فرهنگ عمومی استان

الف – شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی:

1- مطالعه، تجزیه و تحلیل و ارزیابی سالانه وضع فرهنگ عمومی استان براساس شاخص‌های تدوین شده در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور.

2- شناسایی و ارزیابی علمی، پیش­ بینی و رصد  موضوعات اجتماعی و فرهنگی فراگیر استان.

3- انجام تحقیقات مرتبط با فرهنگ عمومی استان و تحلیل و ارزیابی نتایج تحقیقات علمی انجام شده‌، به منظور دسترسی به راهکارهای مناسب جهت حل مسائل فرهنگی.

4- شناسایی، سنجش استعدادها، قابلیت­ ها و توانمندی‌های فرهنگی استان.

5- بررسی و اظهار نظر نسبت به موضوعات، طرح‌ها و گزارش‌هایی که از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به شورای فرهنگ عمومی استان ارجاع می‌شود.

 

ب – اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی:

1- تهیه و تدوین و پیشنهاد طرح­ های عملیاتی و کاربردی برای بهبود شاخص‌های فرهنگ عمومی استان.

2- تلاش در جهت ایجاد همکاری، هماهنگی و همسویی بین دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و مجریان فرهنگی استان در زمینه ساماندهی برنامه­ های فرهنگی استان.

3- اتخاذ شیوه‌های تشویقی در استان به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف.

4- برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و تدوین شیوه نامه ­های لازم جهت ایفای وظایف در چارچوب سیاست­ های شورای فرهنگ عمومی.

 

ج – نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور:

1- برنامه ­ریزی در جهت اجرای مصوبات ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور در استان­ها.

2- ارزیابی روند اجرایی سیاست­ ها و برنامه های فرهنگی در استان.

 

ماده 2 : اعضای شورای فرهنگ عمومی استان

1- امام جمعه مرکز استان به عنوان رییس شورا

2- استاندار به عنوان نایب رییس شورا

3- رییس سازمان تبلیغات اسلامی استان

4- مدیرکل سازمان صدا و سیمای مرکز استان

5- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان

6- یک نفر از روسای دانشگاه‌های مرکز استان به انتخاب مجمع روسای دانشگاه های مرکز استان

7- رییس سازمان آموزش و پرورش استان

8- مدیرکل اطلاعات استان

9- مدیر کل تربیت بدنی استان

10- رییس سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی استان

11- شهردار مرکز استان

12- فرمانده نیروی انتظامی استان

13- فرمانده نیروی مقاومت بسیج استان

14- رییس جهاد دانشگاهی استان

15- رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

16- رییس کل دادگستری استان

17- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان که مسوولیت دبیری شورا را نیز عهده‌دار است.

18- یک نفر از روسای نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌های استان به انتخاب مجمع نهاد نمایندگی استان

19 – مسوول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان

20- مسوول دفتر رسیدگی به امور مساجد استان یا یک نفر از ائمه جماعات فعال به پیشنهاد امام جمعه

21- یک نفر از ارباب جراید استان به پیشنهاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و تایید شورای فرهنگ عمومی استان

22- سه نفر از شخصیت­ های معتبر فرهنگی و هنری استان(حداقل یک نفر از خواهران) به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی استان

 

تبصره 1مدت عضویت اعضای مندرج در بندهای 21 و 22 دو سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 2احکام اعضای شورای فرهنگ عمومی استان توسط رییس شورای فرهنگ عمومی کشور (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) صادر می­شود.

تبصره 3شورای فرهنگ عمومی استان می­ تواند در موارد ضروری افراد دیگری را حسب تشخیص در ارتباط با موضوع مورد بررسی، بدون حق رای به شورا دعوت نماید.

تبصره 4حضور اعضای حقوقی شورای فرهنگ عمومی استان در جلسات الزامی است و حضور نماینده مورد قبول نیست.

 

ماده3: وظایف دبیرخانه

1- دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تشکیل می‌شود و تحت نظارت دبیر شورا فعالیت می‌کند.

2- دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان به صورت مستمر و سالانه گزارش روند اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور و استان و نتایج تحقیقات و تحلیل ­ها از وضعیت فرهنگ عمومی را برای طرح در شورای فرهنگ عمومی به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور ارسال  می­ نماید.

3- دبیرخانه شورا می‌تواند متناسب با وظایف شورا و یا بر حسب مورد، گروه‌های کار (‌علمی – مشورتی ) را با عضویت اعضای شورا و همچنین دعوت از افراد صاحب نظر تشکیل دهد.

4- دبیرخانه شورا موظف است تمهیدات لازم رابرای تشکیل جلسات شورا حداقل هر ماه یک بار فراهم نماید.

 

ماده 4:

شورای فرهنگ عمومی استان با توجه به نوع وظایف و اهمیت آن با هیچ یک از شوراها و کار گروه‌های استان قابل ادغام نیست.

 

ماده 5:

شورای فرهنگ عمومی استان می­ تواند در هر یک از شهرستان­های تابعه استان، شورای فرهنگ عمومی شهرستان را تشکیل دهد.

تبصره 1ترکیب و وظایف شورای فرهنگ عمومی شهرستان را شورای فرهنگ عمومی استان تعیین و پس از تایید شورای فرهنگ عمومی کشور ابلاغ می‌نماید.

تبصره 2:  احکام اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان توسط رییس شورای فرهنگ عمومی استان صادر خواهد شد.

 

ماده 6 :

مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان، پس از تایید رییس، توسط استاندار ابلاغ می ­شود.

 

ماده 7 :

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان از طریق دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی هماهنگی‌های لازم را در ارتباط با شورای فرهنگ عمومی کشور به عمل خواهد آورد.

 

ماده 8 :

در صورتی که حیطه تصمیمات یا نتایج مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان از محدوده استان فراتر رود، کسب نظر شورای فرهنگ عمومی کشور الزامی است.

 

ماده 9 :

آیین ­نامه داخلی شورای فرهنگ عمومی استان توسط دبیرخانه تهیه و در شورای فرهنگ عمومی استان تصویب می­ شود.

 

ماده 10 :

سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی استان موظف است، بودجه و اعتبارات سالانه مورد نیاز شورای فرهنگ عمومی استان را به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی استان در اعتبارات استان منظور نماید.

 

ماده 11 :

دستگاه‌های عضو جهت مشارکت در فعالیت ­های شورا، موظف به انجام مطالعات، پژوهش‌ها و تهیه گزارش­ های کارشناسی مورد نیاز شورا بعد از تصویب شورا خواهند بود.

 

ماده 12 :

این آیین ­نامه در یک مقدمه، 12 ماده و 6 تبصره در جلسه 581 مورخ 85/1/29 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، و از تاریخ تصویب، جایگزین آیین­نامه مصوب 73/12/8 شورای فرهنگ عمومی می­ شود.

 

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی