مدیر کل: فیروز فاضلی


سوابق تحصیلی:

دکترای زبان و ادبیات فارسی و عضو هیات علمی دانشگاه


سوابق کاری: 

١-مشاور استاندار گیلان

٢-رئیس دانشگاه پیام نور رشت

٣-مدیر تحصیلات تکمیلی و مدیر گروه دوره‌های شبانه و آزاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

٤-مدیر دفتر گسترش و برنامه‌ریزی درسی دانشگاه گیلان

٥-عضو هیأت مؤسس و معاون دانشجویی و فرهنگی مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی قدر

٦-دبیر هفتمین جشنواره سراسری شعر و ادب دانشجویان دانشگاه پیام نور کشور

٧-دبیر اجرایی همایش تالش شناسی دانشگاه گیلان و دبیر نخستین همایش بین‌المللی فرهنگ و تمدن تالش

٨-عضو شورای عالی فرهنگی سازمان منطقه آزاد انزلی

٩-عضو ستاد ساماندهی امور ورزش و جوانان استان گیلان

١٠-  عضو ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر استان گیلان

 

کتب تالیفی

١- راهیان دانشگاه( بخش مسائل ادبی) ١٣٧٥:تهران. موسسه ی فرهنگی شریف

٢- مجموعه مقالات فرهنگ و تمدن تالش (زیر چاپ)

٣-شرح ساختاری قصاید خاقانی (در دست تالیف)

 

           مقالات

          تعداد ٤٠ مقاله علمی – پژوهشی و علمی- ترویجی در مجلات و همایشها