• برگزاری دومین جشنواره تخم مرغ رنگی در هنرستان هنرهای زیبای زینبیه رشت