برگزاری دومین جشنواره تخم مرغ رنگی در هنرستان هنرهای زیبای زینبیه رشت

برگزاری دومین جشنواره تخم مرغ رنگی در هنرستان هنرهای زیبای زینبیه رشت 1

برگزاری دومین جشنواره تخم مرغ رنگی در هنرستان هنرهای زیبای زینبیه رشت 2

برگزاری دومین جشنواره تخم مرغ رنگی در هنرستان هنرهای زیبای زینبیه رشت 3

برگزاری دومین جشنواره تخم مرغ رنگی در هنرستان هنرهای زیبای زینبیه رشت 4

برگزاری دومین جشنواره تخم مرغ رنگی در هنرستان هنرهای زیبای زینبیه رشت 5

برگزاری دومین جشنواره تخم مرغ رنگی در هنرستان هنرهای زیبای زینبیه رشت 6

برگزاری دومین جشنواره تخم مرغ رنگی در هنرستان هنرهای زیبای زینبیه رشت 7

برگزاری دومین جشنواره تخم مرغ رنگی در هنرستان هنرهای زیبای زینبیه رشت 8

برگزاری دومین جشنواره تخم مرغ رنگی در هنرستان هنرهای زیبای زینبیه رشت 9

برگزاری دومین جشنواره تخم مرغ رنگی در هنرستان هنرهای زیبای زینبیه رشت 10

   پوستر نمایشگاه آثار کارگاه گرافیک هنرجویان هنرستان هنرهای زیبای زینبیه - تیر 92

گزارش تصویری

برگزاری پنجمین جشنواره غذا در هنرستان هنرهای زیبای زینبیه رشت 1

برگزاری پنجمین جشنواره غذا در هنرستان زینبیه رشت

چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۴
عکاس: نسرین عابد دوست
اجرای نمایش عمونوروز ویژه بانوان در هنرستان هنرهای زیبای زینبیه رشت 1

اجرای نمایش عمونوروز در هنرستان زینبیه رشت

چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۴
عکاس: مصطفی جعفری
برگزاری دومین جشنواره تخم مرغ رنگی در هنرستان هنرهای زیبای زینبیه رشت 1

دومین جشنواره تخم مرغ رنگی در هنرستان زینبیه رشت

سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۴
عکاس: نسرین عابد دوست
مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان دخترانه هنرهای زیبای زینبیه (س) رشت 1

مراسم آغاز سال تحصیلی در هنرستان زینبیه رشت

چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴
عکاس: طوفان بهداد
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴