نمونه آثار نمایشگاه عکس «سنجاق بازی های عاشقانه»

تاریخ: ۱ آذر ۱۳۹۴
رشت - اول تا 5 آذر 94
نمونه آثار نمایشگاه عکس «سنجاق بازی های عاشقانه» از آثار هنرمند جوان لنگرودی، مجید صفری سخاوت در رشت 1
نمونه آثار نمایشگاه عکس «سنجاق بازی های عاشقانه» از آثار هنرمند جوان لنگرودی، مجید صفری سخاوت در رشت 2
نمونه آثار نمایشگاه عکس «سنجاق بازی های عاشقانه» از آثار هنرمند جوان لنگرودی، مجید صفری سخاوت در رشت 3
نمونه آثار نمایشگاه عکس «سنجاق بازی های عاشقانه» از آثار هنرمند جوان لنگرودی، مجید صفری سخاوت در رشت 4
نمونه آثار نمایشگاه عکس «سنجاق بازی های عاشقانه» از آثار هنرمند جوان لنگرودی، مجید صفری سخاوت در رشت 5
نمونه آثار نمایشگاه عکس «سنجاق بازی های عاشقانه» از آثار هنرمند جوان لنگرودی، مجید صفری سخاوت در رشت 6
نمونه آثار نمایشگاه عکس «سنجاق بازی های عاشقانه» از آثار هنرمند جوان لنگرودی، مجید صفری سخاوت در رشت 7
نمونه آثار نمایشگاه عکس «سنجاق بازی های عاشقانه» از آثار هنرمند جوان لنگرودی، مجید صفری سخاوت در رشت 8
نمونه آثار نمایشگاه عکس «سنجاق بازی های عاشقانه» از آثار هنرمند جوان لنگرودی، مجید صفری سخاوت در رشت 9
نمونه آثار نمایشگاه عکس «سنجاق بازی های عاشقانه» از آثار هنرمند جوان لنگرودی، مجید صفری سخاوت در رشت 10
نمونه آثار نمایشگاه عکس «سنجاق بازی های عاشقانه» از آثار هنرمند جوان لنگرودی، مجید صفری سخاوت در رشت 11
نمونه آثار نمایشگاه عکس «سنجاق بازی های عاشقانه» از آثار هنرمند جوان لنگرودی، مجید صفری سخاوت در رشت 12
صفحه ۱ از ۲ ۲

اظهار نظر درباره این آلبوم

اظهار نظر
چاپ پاک روش
۱۳۹۹/۰۱/۲۸
5
0
0

سپاس و درود بر شما عزیزان همکار ان گرامی که برای سرافرازی استان و شهر رشت افتخار می آفرینید


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید