نشست مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌ها با خبرنگاران

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
عکاس: طوفان بهداد
نشست خبری مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران و خبرنگاران رسانه های گیلان 1
نشست خبری مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران و خبرنگاران رسانه های گیلان 2
نشست خبری مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران و خبرنگاران رسانه های گیلان 3
نشست خبری مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران و خبرنگاران رسانه های گیلان 4
نشست خبری مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران و خبرنگاران رسانه های گیلان 5
نشست خبری مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران و خبرنگاران رسانه های گیلان 6
نشست خبری مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران و خبرنگاران رسانه های گیلان 7
نشست خبری مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران و خبرنگاران رسانه های گیلان 8
نشست خبری مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران و خبرنگاران رسانه های گیلان 9
نشست خبری مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران و خبرنگاران رسانه های گیلان 10
نشست خبری مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران و خبرنگاران رسانه های گیلان 11
نشست خبری مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران و خبرنگاران رسانه های گیلان 12

اظهار نظر درباره این آلبوم

اظهار نظر
سایه
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ Finland
0
0
0

عکسها و پوشش خبری عالی بود..سپاس از شماو همکارانتان..دستمریزاد


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید