نشست رئیس سازمان برنامه و بودجه با خبرنگاران

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
عکاس: محمد فتحی پور
نشست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اصحاب رسانه گیلان 1
نشست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اصحاب رسانه گیلان 2
نشست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اصحاب رسانه گیلان 3
نشست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اصحاب رسانه گیلان 4
نشست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اصحاب رسانه گیلان 5
نشست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اصحاب رسانه گیلان 6
نشست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اصحاب رسانه گیلان 7
نشست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اصحاب رسانه گیلان 8
نشست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اصحاب رسانه گیلان 9
نشست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اصحاب رسانه گیلان 10
نشست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اصحاب رسانه گیلان 11
نشست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اصحاب رسانه گیلان 12
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

اظهار نظر درباره این آلبوم

اظهار نظر
سایه
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ Finland
0
0
0

عکسها و پوشش خبری عالی بود..سپاس از شماو همکارانتان..دستمریزاد


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید