اختتامیه نخستین جشنواره میراث ناملموس استان گیلان

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
آئین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان و فیلمسازان نخستین جشنواره میراث ناملموس استان گیلان (چالش فیلمسازی در ۷۲ ساعت)
عکاس: طوفان بهداد
آئین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان و فیلمسازان نخستین جشنواره میراث ناملموس استان گیلان (چالش فیلمسازی در ۷۲ ساعت)
آئین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان و فیلمسازان نخستین جشنواره میراث ناملموس استان گیلان (چالش فیلمسازی در ۷۲ ساعت)
آئین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان و فیلمسازان نخستین جشنواره میراث ناملموس استان گیلان (چالش فیلمسازی در ۷۲ ساعت)
آئین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان و فیلمسازان نخستین جشنواره میراث ناملموس استان گیلان (چالش فیلمسازی در ۷۲ ساعت)
آئین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان و فیلمسازان نخستین جشنواره میراث ناملموس استان گیلان (چالش فیلمسازی در ۷۲ ساعت)
آئین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان و فیلمسازان نخستین جشنواره میراث ناملموس استان گیلان (چالش فیلمسازی در ۷۲ ساعت)
آئین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان و فیلمسازان نخستین جشنواره میراث ناملموس استان گیلان (چالش فیلمسازی در ۷۲ ساعت)
آئین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان و فیلمسازان نخستین جشنواره میراث ناملموس استان گیلان (چالش فیلمسازی در ۷۲ ساعت)
آئین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان و فیلمسازان نخستین جشنواره میراث ناملموس استان گیلان (چالش فیلمسازی در ۷۲ ساعت)
آئین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان و فیلمسازان نخستین جشنواره میراث ناملموس استان گیلان (چالش فیلمسازی در ۷۲ ساعت)
آئین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان و فیلمسازان نخستین جشنواره میراث ناملموس استان گیلان (چالش فیلمسازی در ۷۲ ساعت)
آئین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان و فیلمسازان نخستین جشنواره میراث ناملموس استان گیلان (چالش فیلمسازی در ۷۲ ساعت)
صفحه ۱ از ۲ ۲

اظهار نظر درباره این آلبوم

اظهار نظر
چاپ پاک روش
۱۳۹۹/۰۱/۲۸
5
0
0

سپاس و درود بر شما عزیزان همکار ان گرامی که برای سرافرازی استان و شهر رشت افتخار می آفرینید


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید