کارگاه ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری گیلان - 2

تاریخ: ۳ تیر ۱۳۹۹
کارگاه یک روزه ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری - ویژه مدیران شهرستانی ستاد صیانت استان گیلان.
عکاس: طوفان بهداد
کارگاه یک روزه ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری - ویژه مدیران شهرستانی ستاد صیانت استان گیلان
کارگاه یک روزه ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری - ویژه مدیران شهرستانی ستاد صیانت استان گیلان
کارگاه یک روزه ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری - ویژه مدیران شهرستانی ستاد صیانت استان گیلان
کارگاه یک روزه ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری - ویژه مدیران شهرستانی ستاد صیانت استان گیلان
کارگاه یک روزه ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری - ویژه مدیران شهرستانی ستاد صیانت استان گیلان
کارگاه یک روزه ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری - ویژه مدیران شهرستانی ستاد صیانت استان گیلان
کارگاه یک روزه ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری - ویژه مدیران شهرستانی ستاد صیانت استان گیلان
کارگاه یک روزه ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری - ویژه مدیران شهرستانی ستاد صیانت استان گیلان
کارگاه یک روزه ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری - ویژه مدیران شهرستانی ستاد صیانت استان گیلان
کارگاه یک روزه ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری - ویژه مدیران شهرستانی ستاد صیانت استان گیلان
کارگاه یک روزه ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری - ویژه مدیران شهرستانی ستاد صیانت استان گیلان
کارگاه یک روزه ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری - ویژه مدیران شهرستانی ستاد صیانت استان گیلان

اظهار نظر درباره این آلبوم

اظهار نظر
چاپ پاک روش
۱۳۹۹/۰۱/۲۸
5
0
0

سپاس و درود بر شما عزیزان همکار ان گرامی که برای سرافرازی استان و شهر رشت افتخار می آفرینید


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید