مراسم رونمایی از پوستر هفته فرهنگ و هنر رشت

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۳
عکاس: سیده ملاحت ستاری
مراسم رونمایی از پوستر هفته فرهنگ و هنر رشت با حضور جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر این شهرستان در منزل استاد فریدون نوزاد 1
مراسم رونمایی از پوستر هفته فرهنگ و هنر رشت با حضور جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر این شهرستان در منزل استاد فریدون نوزاد 2
مراسم رونمایی از پوستر هفته فرهنگ و هنر رشت با حضور جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر این شهرستان در منزل استاد فریدون نوزاد 3
مراسم رونمایی از پوستر هفته فرهنگ و هنر رشت با حضور جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر این شهرستان در منزل استاد فریدون نوزاد 4
مراسم رونمایی از پوستر هفته فرهنگ و هنر رشت با حضور جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر این شهرستان در منزل استاد فریدون نوزاد 5
مراسم رونمایی از پوستر هفته فرهنگ و هنر رشت با حضور جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر این شهرستان در منزل استاد فریدون نوزاد 6
مراسم رونمایی از پوستر هفته فرهنگ و هنر رشت با حضور جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر این شهرستان در منزل استاد فریدون نوزاد 7
مراسم رونمایی از پوستر هفته فرهنگ و هنر رشت با حضور جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر این شهرستان در منزل استاد فریدون نوزاد 8
مراسم رونمایی از پوستر هفته فرهنگ و هنر رشت با حضور جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر این شهرستان در منزل استاد فریدون نوزاد 9
مراسم رونمایی از پوستر هفته فرهنگ و هنر رشت با حضور جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر این شهرستان در منزل استاد فریدون نوزاد 10
مراسم رونمایی از پوستر هفته فرهنگ و هنر رشت با حضور جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر این شهرستان در منزل استاد فریدون نوزاد 11
مراسم رونمایی از پوستر هفته فرهنگ و هنر رشت با حضور جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر این شهرستان در منزل استاد فریدون نوزاد 12
صفحه ۱ از ۲ ۲

اظهار نظر درباره این آلبوم

اظهار نظر
چاپ پاک روش
۱۳۹۹/۰۱/۲۸
5
0
0

سپاس و درود بر شما عزیزان همکار ان گرامی که برای سرافرازی استان و شهر رشت افتخار می آفرینید


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید