نشست هماهنگی برگزاری هفته فرهنگ و هنر رشت

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۳
عکاس: سیده ملاحت ستاری
نشست هماهنگی پیرامون برگزاری هفته فرهنگ و هنر رشت در فرمانداری شهرستان 1
نشست هماهنگی پیرامون برگزاری هفته فرهنگ و هنر رشت در فرمانداری شهرستان 2
نشست هماهنگی پیرامون برگزاری هفته فرهنگ و هنر رشت در فرمانداری شهرستان 3
نشست هماهنگی پیرامون برگزاری هفته فرهنگ و هنر رشت در فرمانداری شهرستان 4
نشست هماهنگی پیرامون برگزاری هفته فرهنگ و هنر رشت در فرمانداری شهرستان 5
نشست هماهنگی پیرامون برگزاری هفته فرهنگ و هنر رشت در فرمانداری شهرستان 6
نشست هماهنگی پیرامون برگزاری هفته فرهنگ و هنر رشت در فرمانداری شهرستان 7
نشست هماهنگی پیرامون برگزاری هفته فرهنگ و هنر رشت در فرمانداری شهرستان 8
نشست هماهنگی پیرامون برگزاری هفته فرهنگ و هنر رشت در فرمانداری شهرستان 9
نشست هماهنگی پیرامون برگزاری هفته فرهنگ و هنر رشت در فرمانداری شهرستان 10
نشست هماهنگی پیرامون برگزاری هفته فرهنگ و هنر رشت در فرمانداری شهرستان 11
نشست هماهنگی پیرامون برگزاری هفته فرهنگ و هنر رشت در فرمانداری شهرستان 12

اظهار نظر درباره این آلبوم

اظهار نظر
چاپ پاک روش
۱۳۹۹/۰۱/۲۸
5
0
0

سپاس و درود بر شما عزیزان همکار ان گرامی که برای سرافرازی استان و شهر رشت افتخار می آفرینید


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید