کنسرت موسیقی محلی گروه هم آوایان تاسیان

تاریخ: ۱ بهمن ۱۳۹۳
عکاس: سیده ملاحت ستاری
کنسرت موسیقی محلی هم آوایان تاسیان به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز اول 1
کنسرت موسیقی محلی هم آوایان تاسیان به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز اول 2
کنسرت موسیقی محلی هم آوایان تاسیان به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز اول 3
کنسرت موسیقی محلی هم آوایان تاسیان به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز اول 4
کنسرت موسیقی محلی هم آوایان تاسیان به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز اول 5
کنسرت موسیقی محلی هم آوایان تاسیان به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز اول 6
کنسرت موسیقی محلی هم آوایان تاسیان به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز اول 7
کنسرت موسیقی محلی هم آوایان تاسیان به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز اول 8
کنسرت موسیقی محلی هم آوایان تاسیان به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز اول 9
کنسرت موسیقی محلی هم آوایان تاسیان به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز اول 10
کنسرت موسیقی محلی هم آوایان تاسیان به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز اول 11
کنسرت موسیقی محلی هم آوایان تاسیان به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز اول 12

اظهار نظر درباره این آلبوم

اظهار نظر
چاپ پاک روش
۱۳۹۹/۰۱/۲۸
5
0
0

سپاس و درود بر شما عزیزان همکار ان گرامی که برای سرافرازی استان و شهر رشت افتخار می آفرینید


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید