تجلیل از اساتید پیشکسوت فرهنگ و هنر رشت - 1

تاریخ: ۲ بهمن ۱۳۹۳
عکاس: علی ارکیان
تجلیل از اساتید پیشکسوت هنر رشت؛ انوش نصر (بازیگر) و بهمن صالحی (شاعر) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 1
تجلیل از اساتید پیشکسوت هنر رشت؛ انوش نصر (بازیگر) و بهمن صالحی (شاعر) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 2
تجلیل از اساتید پیشکسوت هنر رشت؛ انوش نصر (بازیگر) و بهمن صالحی (شاعر) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 3
تجلیل از اساتید پیشکسوت هنر رشت؛ انوش نصر (بازیگر) و بهمن صالحی (شاعر) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 4
تجلیل از اساتید پیشکسوت هنر رشت؛ انوش نصر (بازیگر) و بهمن صالحی (شاعر) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 5
تجلیل از اساتید پیشکسوت هنر رشت؛ انوش نصر (بازیگر) و بهمن صالحی (شاعر) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 6
تجلیل از اساتید پیشکسوت هنر رشت؛ انوش نصر (بازیگر) و بهمن صالحی (شاعر) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 7
تجلیل از اساتید پیشکسوت هنر رشت؛ انوش نصر (بازیگر) و بهمن صالحی (شاعر) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 8
تجلیل از اساتید پیشکسوت هنر رشت؛ انوش نصر (بازیگر) و بهمن صالحی (شاعر) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 9
تجلیل از اساتید پیشکسوت هنر رشت؛ انوش نصر (بازیگر) و بهمن صالحی (شاعر) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 10
تجلیل از اساتید پیشکسوت هنر رشت؛ انوش نصر (بازیگر) و بهمن صالحی (شاعر) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 11
تجلیل از اساتید پیشکسوت هنر رشت؛ انوش نصر (بازیگر) و بهمن صالحی (شاعر) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 12
صفحه ۱ از ۲ ۲

اظهار نظر درباره این آلبوم

اظهار نظر
چاپ پاک روش
۱۳۹۹/۰۱/۲۸
5
0
0

سپاس و درود بر شما عزیزان همکار ان گرامی که برای سرافرازی استان و شهر رشت افتخار می آفرینید


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید