اجرای تعزیه در بقعه خواهر امام (ع) رشت

تاریخ: ۲ بهمن ۱۳۹۳
عکاس: طوفان بهداد
اجرای تعزیه گروه امامزاده ابراهیم دربقعه خواهر امام (ع) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز دوم 1
اجرای تعزیه گروه امامزاده ابراهیم دربقعه خواهر امام (ع) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز دوم 2
اجرای تعزیه گروه امامزاده ابراهیم دربقعه خواهر امام (ع) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز دوم 3
اجرای تعزیه گروه امامزاده ابراهیم دربقعه خواهر امام (ع) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز دوم 4
اجرای تعزیه گروه امامزاده ابراهیم دربقعه خواهر امام (ع) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز دوم 5
اجرای تعزیه گروه امامزاده ابراهیم دربقعه خواهر امام (ع) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز دوم 6
اجرای تعزیه گروه امامزاده ابراهیم دربقعه خواهر امام (ع) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز دوم 7
اجرای تعزیه گروه امامزاده ابراهیم دربقعه خواهر امام (ع) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز دوم 8
اجرای تعزیه گروه امامزاده ابراهیم دربقعه خواهر امام (ع) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز دوم 9
اجرای تعزیه گروه امامزاده ابراهیم دربقعه خواهر امام (ع) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز دوم 10
اجرای تعزیه گروه امامزاده ابراهیم دربقعه خواهر امام (ع) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز دوم 11
اجرای تعزیه گروه امامزاده ابراهیم دربقعه خواهر امام (ع) به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت در عصر روز دوم 12

اظهار نظر درباره این آلبوم

اظهار نظر
چاپ پاک روش
۱۳۹۹/۰۱/۲۸
5
0
0

سپاس و درود بر شما عزیزان همکار ان گرامی که برای سرافرازی استان و شهر رشت افتخار می آفرینید


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید