حرکت کارناوال کودکان گیلک و برگزاری جشن فرزندان گیل

تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۳
عکاس: سیده ملاحت ستاری
حرکت کارناوال کودکان گیلک زبان از عمارت کلاه فرنگی و برگزاری جشن بزرگ فرزندان گیل در مجموعه ورزشی شهید عضدی به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 1
حرکت کارناوال کودکان گیلک زبان از عمارت کلاه فرنگی و برگزاری جشن بزرگ فرزندان گیل در مجموعه ورزشی شهید عضدی به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 2
حرکت کارناوال کودکان گیلک زبان از عمارت کلاه فرنگی و برگزاری جشن بزرگ فرزندان گیل در مجموعه ورزشی شهید عضدی به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 3
حرکت کارناوال کودکان گیلک زبان از عمارت کلاه فرنگی و برگزاری جشن بزرگ فرزندان گیل در مجموعه ورزشی شهید عضدی به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 4
حرکت کارناوال کودکان گیلک زبان از عمارت کلاه فرنگی و برگزاری جشن بزرگ فرزندان گیل در مجموعه ورزشی شهید عضدی به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 5
حرکت کارناوال کودکان گیلک زبان از عمارت کلاه فرنگی و برگزاری جشن بزرگ فرزندان گیل در مجموعه ورزشی شهید عضدی به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 6
حرکت کارناوال کودکان گیلک زبان از عمارت کلاه فرنگی و برگزاری جشن بزرگ فرزندان گیل در مجموعه ورزشی شهید عضدی به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 7
حرکت کارناوال کودکان گیلک زبان از عمارت کلاه فرنگی و برگزاری جشن بزرگ فرزندان گیل در مجموعه ورزشی شهید عضدی به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 8
حرکت کارناوال کودکان گیلک زبان از عمارت کلاه فرنگی و برگزاری جشن بزرگ فرزندان گیل در مجموعه ورزشی شهید عضدی به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 9
حرکت کارناوال کودکان گیلک زبان از عمارت کلاه فرنگی و برگزاری جشن بزرگ فرزندان گیل در مجموعه ورزشی شهید عضدی به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 10
حرکت کارناوال کودکان گیلک زبان از عمارت کلاه فرنگی و برگزاری جشن بزرگ فرزندان گیل در مجموعه ورزشی شهید عضدی به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 11
حرکت کارناوال کودکان گیلک زبان از عمارت کلاه فرنگی و برگزاری جشن بزرگ فرزندان گیل در مجموعه ورزشی شهید عضدی به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 12
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

اظهار نظر درباره این آلبوم

اظهار نظر
چاپ پاک روش
۱۳۹۹/۰۱/۲۸
5
0
0

سپاس و درود بر شما عزیزان همکار ان گرامی که برای سرافرازی استان و شهر رشت افتخار می آفرینید


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید