اجرای نمایش خیابانی «بیف استراگنف» در رشت

تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۳
عکاس: سیده ملاحت ستاری
اجرای نمایش خیابانی «بیف استراگنف» به کارگردانی علی حلوی در خیابان اعلم الهدی رشت به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 1
اجرای نمایش خیابانی «بیف استراگنف» به کارگردانی علی حلوی در خیابان اعلم الهدی رشت به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 2
اجرای نمایش خیابانی «بیف استراگنف» به کارگردانی علی حلوی در خیابان اعلم الهدی رشت به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 3
اجرای نمایش خیابانی «بیف استراگنف» به کارگردانی علی حلوی در خیابان اعلم الهدی رشت به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 4
اجرای نمایش خیابانی «بیف استراگنف» به کارگردانی علی حلوی در خیابان اعلم الهدی رشت به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 5
اجرای نمایش خیابانی «بیف استراگنف» به کارگردانی علی حلوی در خیابان اعلم الهدی رشت به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 6
اجرای نمایش خیابانی «بیف استراگنف» به کارگردانی علی حلوی در خیابان اعلم الهدی رشت به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 7
اجرای نمایش خیابانی «بیف استراگنف» به کارگردانی علی حلوی در خیابان اعلم الهدی رشت به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 8
اجرای نمایش خیابانی «بیف استراگنف» به کارگردانی علی حلوی در خیابان اعلم الهدی رشت به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 9
اجرای نمایش خیابانی «بیف استراگنف» به کارگردانی علی حلوی در خیابان اعلم الهدی رشت به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 10
اجرای نمایش خیابانی «بیف استراگنف» به کارگردانی علی حلوی در خیابان اعلم الهدی رشت به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 11
اجرای نمایش خیابانی «بیف استراگنف» به کارگردانی علی حلوی در خیابان اعلم الهدی رشت به مناسبت هفته فرهنگ و هنر رشت 12

اظهار نظر درباره این آلبوم

اظهار نظر
چاپ پاک روش
۱۳۹۹/۰۱/۲۸
5
0
0

سپاس و درود بر شما عزیزان همکار ان گرامی که برای سرافرازی استان و شهر رشت افتخار می آفرینید


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید