مقالات

مدارک لازم جهت صدور و تمدید پروانه فعالیت آموزشگاه تجسمی (یکساله)

کارشناس استان: صادق عمادزاده  ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

مدارک لازم جهت صدور پروانه فعالیت آموزشگاه (یکساله)

1-    تکمیل فرم تقاضانامه (فرم ی)

2-    کپی تمام صفحات شناسنامه

3-    کپی کارت ملی

4-    کپی کارت پایان خدمت (آقایان)

5-    کپی آخرین مدرک تحصیلی هنری

6-    8 قطعه عکس 4*3 رنگی

7-    اصل و کپی گواهی عدم اعتیاد

8-    اصل و کپی گواهی عدم سوءپیشینه

9-    تاییدیه حراست

10-                        تاییدیه اداره نظارت بر اماکن عمومی

11-                        نمونه آثار هنری متقاضی

مدارک لازم جهت تمدید پروانه فعالیت آموزشگاه (5ساله)

1-    درخواست کتبی متقاضی

2-    کپی تمام صفحات شناسنامه

3-    کپی کارت ملی

4-    کپی کارت پایان خدمت (آقایان)

5-    کپی آخرین مدرک تحصیلی هنری

6-    2 قطعه عکس 4*3 رنگی

7-    کپی آخرین مجوز

8-    آمار یکساله هنرجویان و هنر آموزان (فرم ح)

9-    تکمیل فرم ارزیابی محل تاسیس (فرم الف)

10-                        تکمیل فرم درجه بندی (فرم ف) 

اظهار نظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید