مقالات

راهنمای اخذ مجوزهای فعالیتهای آموزشی و دینی

.  ۱۳۹۳/۰۸/۰۱

مجوز برگزاری دوره های مهارت آموزی کار و دانش

 مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی به مراکزی که مجوز تأسیس
مؤسسات فرهنگی، هنری، آموزشی آموزشگاههای آزاد هنری و سینمایی و هنرستان های کار و دانش دولتی یا غیر انتفاعی را از وزارت آموزش و پرورش دریافت کرده باشند، مجوز برگزاری دوره های مصوب کار و دانش را با توجه به مراجع و مستندات اعطا می کند.

شرایط صدور مجوز:
الف) وضعیت حقوقی:
متقاضیان دوره های مهارت آموزی کاردانش باید مجوز تأسیس یکی از واحدهای فرهنگی ذیل را داشته باشند:
* هنرستان های کاردانش دولتی یا غیر دولتی
* مؤسسات فرهنگی و هنری که فعالیت های آموزشی در اساس نامه آنها درج شده باشد.
* آموزشگاه های آزاد هنری و سینمایی دارای مجوز تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که فعالیت آموزشی در رشته مورد تقاضا در اساس نامه آنها درج شده باشد.
* کانون ها، انجمن ها، بنیادها و سایر مراکز فرهنگی و هنری که مجوز لازم را با درج فعالیت های آموزشی در اساس نامه خود از دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی دریافت کرده باشند.
تذکر: به اشخاص حقوقی پس از دریافت اجازه تأسیس، حداکثر موافقت اصولی سه رشته هم خانواده برای یک دوره اعطا می شود که در صورت رعایت تمامی قوانین و مقرارت سالانه قابل تمدید است.

ب) فضای آموزشی:
* مراکز متقاضی باید از نظر جغرافیایی در مکان مناسب قرار گرفته باشند و از قابلیت دسترسی و بافت محلی متناسب با محیط آموزشی برخوردار باشند.
* مکان آموزشی باید مستقل باشد و فاصله آن با واحد مشابه مطابق با معیارهای متعارف دارای همان مجوز با تشخیص استان باشد.
* محل آموزش ترجیحاً در مالکیت متقاضی اجرای دوره باشد یا دست کم به مدت 2 سال با تأیید مراجع رسمی کشور تثبیت شده باشد. هر گونه تغییر مکان با اطلاع اداره کل استان صورت پذیرد.
تبصره: پذیرش دانش آموز جدید در هر دوره، منوط به تمدید مدت اجاره ممهور به مهر یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور باشد.
* مساحت ساختمان برای هر نوبت آموزشی برای هر فراگیر 4 مترمربع و در هر صورت کل زیر بنا نباید کمتر از 200 مترمربع باشد.
* سرانه فضای آموزشی (مساحت کلاس) برای هر فراگیر 2 مترمربع است.
* کلاسها باید دارای نور مناسب، وسایل تهویه مناسب و به دور از آلودگی صوتی باشد.
* سرانه فضای کارگاه ها (مساحت هر کارگاه) برای هر فراگیر 5/2 مترمربع و حداقل 40 متر باشد.
* تجهیزات آموزشی مطابق با استانداردهای آموزشی فراهم شده باشد.
* دارای سرویس بهداشتی، نمازخانه، کتابخانه و در صورت امکان بوفه متناسب با تعداد دانش آموزان باشد.


شرایط مدیر:
* مدیر مرکز متقاضی باید دست کم دارای مدرک تحصیلی لیسانس و ترجیحاً در یکی از رشته های مدیریتی یا آموزشی باشد.
* مدیر مرکز متقاضی از سوی هیئت مؤسس معرفی شود و در برابر همه دستورالعمل های اجرایی پاسخگو باشد.
* مدیر مرکز متقاضی باید دست کم پنج سال سابقه مدیریتی یا آموزشی داشته باشد.
* مدیر مرکز متقاضی باید ویژگی های ظاهری متناسب با محیط آموزشی را دارا باشد.

د) شرایط مربیان و مدرسان:
مربیان و مدرسان باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا درجه معادل هنری باشند و در صورت داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته مربوطه 5 سال سابقه کار تدریس داشته باشند.
تذکر: در رشته هایی که ادامه تحصیل مربیان در دانشگاه مقدور نباشد یا در شهرهایی که مربیان با مدارک دانشگاهی مورد نظر را نداشته باشند، می توان از مربیانی استفاده کرد که دارای درجه هنری یا گواهی مهارت از سوی مراجع ذی صلاح باشند.

هـ) سایر شرایط:
متقاضی می تواند حداکثر سه استاندارد مهارتی را در یک مرحله درخواست کند.
* تعداد رشته های درخواستی در هر استان می باید بر اساس طرح نیاز سنجی مبنی بر توافق نامه امضا شده از سوی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تأیید شده باشد و این مهم به تشخیص مدیر کل ارشاد استان با هماهنگی اداره کل امکان پذیر است.
* اعطای مجوز از ابتدای هر سال تا پایان تیر ماه همان سال صورت می گیرد به استثنای هنرستانهای دولتی که تا پانزدهم مرداد ماه همان سال مهلت دارند.

مدارک لازم:
در صورت دارا بودن شرایط بخش اول متقاضی باید مدارک زیر را جهت طی مرحل صدور مجوز تحویل دهد:
* تصویر مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد هنری یا آموزشگاه سینمایی و سمعی و بصری.
* معرفی نامه اداره ها یا سازمان های آموزش و پرورش در مورد هنرستانهای دولتی یا غیر انتفاعی.
* تصویر اساسنامه موسسات فرهنگی و هنری که به تأیید دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی رسیده باشد.
* تصویر مجوز صادر شده از سوی دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی برای فعالیت موسسات فرهنگی هنری به انضمام تصویر آگهی ثبت شرکتها در روزنامه رسمی.
* داشتن برگ تکمیل شده مشاهده و امکان سنجی (توسط مسئول آموزش اداره کل در حین بازدید).
تذکر: متقاضیان باید دست کم 70 امتیاز از مجموع 100 امتیاز مندرج در برگ مذکور را کسب کنند.
* تصویر مجوز تأسیس هنرستانهای غیر انتفاعی.
* برگ تکمیل شده درخواست توسعه و راه اندازی رشته های مهارت آموزی کاردانش.
* برگ تکمیل شده مشاهده و امکان سنجی (از سوی مسئول آموزش اداره کل).
* تعهد نامه مجریان دوره های مهارتی کاردانش.
* تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیر واحد آموزشی (دست کم لیسانس مرتبط با رشته های درخواستی و ترجیحاً رشته های مدیریتی)
* تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدرسان (مدرک مدرسان باید دست کم لیسانس در رشته های مرتبط یا دست کم 5 سال سابقه کار تدریس در رشته مورد نظر به انضمام تصویر شناسنامه باشد.
* برگ مشخصات مدرسان.
* تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت مکان آموزشی.
* پس از اتمام هر دوره پر کردن شناسنامه آموزشی و ارسال آن به واحد آموزشی استان و سپس ارسال به مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی ضروری است.
تبصره: متقاضیان باید مدارک خود را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه تحویل دهند.

 نشانی: رشت – خیابان حافظ - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان

تلفن:  13-3237111-0131

 

 

مجوز برگزاری دوره های علمی کاربردی

 هدف از تدوین این رویه تشریح فرآیند اجرای دوره های بلند مدت عالی به منظور ارتقاء در انتقال دانش کار، ایجاد مهارت ها، افزایش بهره وری، ارتقای معلومات شاغلان و داوطلبان بخش آزاد و نیز رشد استعدادهای بارز حرف گوناگون است.
اجرای دوره های آموزش عالی علمی کاربردی (بلند مدت در مقاطع کاردانی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های فرهنگی، هنری) در سطح کشور قابل اجرا است.
الف- وضعیت حقوقی: مراکز مجری دوره های عالی علمی کاربردی باید یکی از واحدهای فرهنگی (1- موسسات فرهنگی و هنری 2- سازمانها و معاونت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 3- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان باشد).

شرایط و ضوابط:
* نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی و مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی بر حسب مورد از مراکز متقاضی بازدید می کنند.
* مراکز متقاضی باید از نظر جغرافیایی در مکان مناسب و قابل دسترسی باشد و از بافت محلی متناسب با محیط آموزش برخوردار باشند.
* محل آموزش تا پایان دوره آموزشی باید در اختیار و ترجیحاً در تملک متقاضی باشد و نیز تأییدیه ای مبنی بر فعالیت آموزشی را از مراجع ذیصلاح (شهرداری منطقه) داشته باشند که در صورت استیجاری بودن تا پایان دوره آموزشی قابل تمدید باشد.
* (مساحت ساختمان) سرانه کل فضای آموزش دست کم 1000 مترمربع تا سقف 100 نفر دانشجو در نظر گرفته شده است و به ازای هر یک نفر دانشجوی اضافه شده مساحت به متراژ 4 مترمربع افزایش یابد.
* (مساحت کلاس ها) سرانه فضای کلاسها برای هر فراگیر 5/1 مترمربع است.
* کلاس ها از نظر فیزیکی باید دارای نور، وسایل تهویه و تجهیزات آموزشی و به دور از آلودگی صوتی باشد.
* حداکثر تعداد دانشجویان در هر کلاس به نسبت دروس نظری و عملی به شرح ذیل است:
- تعداد دانشجو در دروس نظری حداکثر 30 نفر.
- تعداد دانشجو در دروس عملی حداکثر 15 نفر.
- نسبت استاندارد استاد به دانشجو در دروس نظری.
در کاردانی، در کارشناسی، در کارشناسی ارشد، در دوره دکتری.
- نسبت استاندارد استاد به دانشجو در دروس عملی.
در کاردانی، در کارشناسی، در کارشناسی ارشد، در دوره دکتری.
* مراکز متقاضی باید دارای کتابخانه مجهز و مطابق با ظرفیت پذیرش باشد.
تبصره: سرانه فضای کتابخانه به ازای هر نفر یک مترمربع و حداقل 80 متر مربع باشد و به ازای اضافه شدن هر 20 نفر دانشجو 5 مترمربع افزایش یابد.
* تعداد کتب موجود در کتابخانه دست کم 2000 عنوان که 25% آنها باید تخصصی یا مرتبط با رشته انتخابی باشد.
* کارگاه یا آزمایشگاه لازم برای هر درس.
* سایت کامپیوتری برای مراکز متقاضی رشته های کامپیوتری و در غیر اینصورت در حد نیاز.
- لابراتوار زبان بر حسب لزوم.
- بوفه و سلف سرویس.
- سرویس بهداشتی و نمازخانه به تفکیک برای خواهران و برادران.
- امکانات رفاهی و ورزشی
- انبار.
- امکانات و تجهیزات مراقبت های بهداشتی.
- در صورت تمایل به جلب افراد غیر بومی، تهیه و تدارک خوابگاه دانشجویی الزامی است.
* مراکز متقاضی با توجه به استاندارد هر رشته باید دارای نرم افزار و سخت افزار و تجهیزات آموزشی و اداری باشند.
تبصره: همه امکانات آموزشی، رفاهی، اداری و .... باید به صورت متمرکز باشد و حداقل فضای مورد نیاز به قرار زیر است:

اتاق مدیر گروه   4×3 متر
اتاق کارکنان      4×6 متر
اتاق اساتید         3×10 متر
انبار                3×6 متر
کارگاه آموزشی 7×10 متر

* تابلوی سردر، مهر و سربرگهای مراکز متقاضی باید طبق فرمت ابلاغی مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی باشد.
* رئیس مراکز آموزشی باید دارای مدارک تحصیلی دست کم فوق لیسانس و ترجیحاً در رشته مدیریت باشد.
بدیهی است رئیس مرکز باید ابتدا از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه تأیید و سپس برای صدور حکم به مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی معرفی شود.
* رئیس مرکز متقاضی موظف است افراد ذیل را معرفی کند:
- دو نفر به منزله معاون آموزشی و معاون اداری و مالی که دارای مدرک تحصیلی دست کم لیسانس و 5 سال سابقه فعالیت مرتبط باشند.
- یک مدیر گروه برای هر یک از رشته های مورد تقاضا که دست کم باید دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس، کاملاً مرتبط با رشته مربوطه و ترجیحاً عضو هیأت علمی دانشگاه باشد.
* استادان هر یک از دروس باید دست کم دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته تحصیلی مرتبط با موضوع تدریس و ترجیحاً عضو هیئت علمی دانشگاه باشند.
تبصره 1: در صورت کامل نبودن کادر آموزشی، جذب مدرسان دارای مدرک تحصیلی لیسانس که دست کم دارای 5 سال سابقه تدریس در یکی از مراجع ذیصلاح و دانش آموخته رشته تحصیلی مرتبط با موضوع تدریس باشد، مجاز است.
تبصره2: در صورتی که استادان، عضو هیئت علمی دانشگاه ها نباشند، قبل از شروع دوره از آنان مصاحبه علمی خواهد شد.
* گفتنی است مدیر مرکز متقاضی موظف است مشخصات افراد مذکور را به صورت برگ مشخصات استادان و کادر آموزشی مندرج در دفترچه آیین نامه و دستورالعمل های دوره های آموزش عالی علمی کاربردی، تهیه کند و به همراه تصویر آخرین مدرک تحصیلی و شناسنامه آنان از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هر استان جهت تأیید نهایی و صدور حکم به مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی ارسال نمایند.
* برای ارتقای سطح کیفی آموزشی، هر یک از استادان، مجاز به تدریس حداکثر 2 درس می باشند. بدیهی است مدیر یا سایر کادر مراکز آموزشی در صورت علاقه مند بودن می توانند حداکثر 4 واحد در هر ترم تدریس کنند.
* تشکیل پرونده مجزا برای هر یک از دانشجویان و کادر اداری و آموزشی مراکز، برای ضبط مدارک، مطابق مدارک لازم در دستورالعمل ثبت نام و یک نسخه از فیش های واریزی شهریه دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی.
* تعداد واحدهای نظری و عملی و طول دوره باید مطابق با برنامه های مصوب باشد.
* مراکز باید برابر تقویم دانشگاهی، برنامه زمان بندی شده دوره و تشکیل کلاس ها را قبل از شروع هر نیم سال تحصیلی و نیز برنامه امتحانی پایان هر نیم سال را در ابتدای هر ترم، برای بررسی و تأیید به مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی ارسال کنند.
تبصره: حضور کارشناسان مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی در جلسات آزمون الزامی است.
* مراکز موظف اند در ابتدای هر ترم برنامه زمان بندی شده بازدیدهای علمی را که، استادان و مدیر گروه مربوطه تأیید کرده اند، به مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی ارسال کنند.
* محل و مکان اجرای احتمالی دروس عملی (کارگاهی یا آزمایشگاهی) در خارج از مرکز آموزشی موکول به اعلام قبلی و تأیید این مرکز است.
* میزان شهریه باید مطابق ضوابط و مقررات باشد که مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی ابلاغ می کند.
* در ابتدای هر دوره تحصیلی مبلغی برای حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی تعیین و از سوی مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی به مراکز ابلاغ خواهد شد. مراکز موظفند ترتیبی دهند که دانشجو در ابتدای هر ترم مبلغ مورد نظر را به حساب شماره 90129 بانک ملی ایران شعبه ایثار کد 179، به نام دانشگاه جامع علمی کاربردی واریز کند و فیش آن را تحویل واحد آموزش دهد و مابقی شهریه را به حساب مراکز آموزشی واریز کند.
تبصره: مراکز موظف اند فیش های مربوط را جمع آوری کنند و حداکثر یک ماه پس از شروع ترم به صورت مکتوب به مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی ارسال کنند.
* ثبت نام دانشجویان باید مطابق با دستورالعمل باشد که از مراکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی ارسال می شود.
* مراکز موظف اند لیست ثبت نام شدگان هر ورودی را با سایر مشخصات برای صدور کارت دانشجویی به مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی ارسال کنند.
* مراکز باید همه امور اداری و حقوقی را از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه به انجام برسانند.
* مراکز باید با نمایندگان مأمور از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی و یا مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی برای موفقیت امر نظارت، سنجش و ارزیابی اجرای دوره های آموزشی مربوطه همکاری کنند و خدمات و اطلاعات و تسهیلات رفاهی مورد نیاز آنان را در طی مأموریت فراهم کنند.
* مراکز باید به مفاد آیین نامه های آموزشی و انضباطی، بخشنامه ها و دتورالعمل هایی که از مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی ارسال می شود توجه کنند.

مدارک لازم:
* درخواست کتبی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مبنی بر معرفی واحد آموزشی مورد نظر به انضمام آگهی ثبت شرکت ها در روزنامه رسمی.
* تصویر اساس نامه موسسات فرهنگی هنری مصوب دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی به انضمام آگهی ثبت شرکت ها در روزنامه رسمی.
* تصویر مجوز فعالیت صادر شده از دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی.
* برگ درخواست مجوز برگزاری دوره های بلند مدت علمی کاربردی.
* کامل کردن برگ مشاهده و امکان سنجی (از سوی رئیس اداره آموزش اداره کل).
* تصویر کارت پایان خدمت وظیفه همه کادر آموزشی و مدیران گروه های آموزشی.
* تصویر از شناسنامه همه کادر آموزشی و مدیران گروه های آموزشی.
* تصویر از آخرین مدرک تحصیلی همه کادر آموزشی و مدیران گروه های آموزشی.
* تصویر از شناسنامه همه کادر آموزشی و مدیران گروه های آموزشی.
* تصویر از آخرین مدرک تحصیلی همه کادر آموزشی و مدیران گروه های آموزشی.
* تصویر شناسنامه و حکم کارگزینی عضویت هیئت علمی مدرسان و مدیران گروه های آموزشی.
* تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدرسان.
* برگ مشخصات مدرسان.
* تعهدنامه مجریان دوره های بلندمدت علمی کاربردی.
* فهرست مشخصات مدرسان و کادر آموزشی.
* تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت مکان آموزشی.
تذکر: گفتنی است متقاضیان مجوز اجرایی برنامه های آموزش در بخش فرهنگ و هنر به اداره آموزش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مراجعه می کنند و در نهایت مدارک آنان را کارشناسان واحد مربوطه در مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی بررسی و برای صدور مجوز اقدام می کند.
توضیحات
1- مکان آموزشی موسسات فرهنگی و هنری باید قبلاً از سوی اماکن (نیروی انتظامی) تأیید شده باشد و آدرسهای مندرج در اساسنامه، ثبت شرکتها، آگهی مندرج در روزنامه رسمی و پروانه تأسیس با آدرس مکان آموزش درج شده در فرم درخواست آموزش های عملی- کاربردی منطبق باشد.
2- نمایندگی و شعبات موسسات به منزله واحد جدید است و برای دریافت مجوز باید مراحل اداری را طی کند.
3- نمایندگی و شعبات موسسات فرهنگی و هنری باید تاییدیه دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی را مبنی بر تأسیس شعبه یا نمایندگی تحویل دهد.
4- مجوزهای صادره برای موسسات فرهنگی و هنری مختص همان موسسات و در مکانهای معرفی شده برای اجرای برنامه های آموزشی است و نمایندگی ها یا شعبات آنها را در بر نمی گیرد.
5- در صورتی که نمایندگی موسسات متقاضی اجرای دوره های آموزش در بخش فرهنگ و هنر باشند باید علاوه بر مدارک مذکور، قرارداد بین مرکز و نمایندگی مبنی بر فعالیت های آموزشی را نیز تحویل دهند.

 نشانی: رشت – خیابان حافظ - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان

تلفن:  13-3237111-0131

 

مجوز برگزاری مجامع و گردهمایی های دینی، فرهنگی و هنری از سوی اشخاص حقوقی

 مدارک لازم:
* درخواست کتبی.
* تحویل اساسنامه موسسه فرهنگی و هنری ثبت شده ممهور به مهر اداره کل دفتر توسعه وزارت ارشاد و اداره ثبت اسناد.
* تحویل طرح تفصیلی برنامه شامل: هدف و معیارهای طرح، ذکر بین الملل، کشوری، استان یا محلی- اشخاص حقیقی و حقوقی همکار در اجرای طرح (اسپانسرها)، راه های تأمین هزینه و بودجه بندی اجرایی، روشهای تبلیغاتی، سوابق فعالیت.
* درخواست را با طرح تفصیلی 2 ماه قبل از تبلیغات (بین المللی و کشوری) به دفتر مجامع و فعالیتهای فرهنگی و استانی و محلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تحویل دهد.
* تجربه تخصصی و سابقه روشن در فعالیتهای اجرایی و فرهنگی موفق شرط لازم برای مدیریت برنامه است.
* مجوز برگزاری مراسم برای یک نوبت صادر می شود.
* 15 روز پس از پایان مراسم متقاضی باید گزارش کاملی را برای اطلاع و درج در پرونده به مراجع صدور مجوز تحویل دهد.
* رعایت نکات مهم از سوی مجری.
* پرهیز از اشاعه فرهنگ خرافه و موهومات.
* پرهیز از برنامه های مبتذل و متغیر با هنجارهای اجتماعی.
* پرهیز از مباحث سیاسی و مخرب افکار که موجب متشنج شدن فضای مراسم شود. رعایت ادب و اخلاق اسلامی، توهین نکردن به اعتقادات، دیدگاه ها، آیین ها و خرده فرهنگها به صور تصویری، صوتی، نقاشی، کاریکاتور، گرافیکی و ...
* در مراسم برنامه ها باید براساس تأیید نهایی مرجع صدور مجوز، طبق طرحی باشد که متقاضی درخواست کرده است و با مشاهده هر گونه تغییر و دخل و تصرفی بر خلاف تعهدات مراتب از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری و طبق قانون عمل خواهد شد.
* در صورتی که موضوع برنامه با یکی از معاونتهای تابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرتبط باشد، صدور مجوز و نظارت بر آن بر عهده آن معاونت خواهد بود.

 نشانی: رشت – خیابان حافظ - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان

تلفن:  13-3237111-0131

 

مجوز کانونهای فرهنگی هنری مساجد

 شرایط متقاضی:
* برخوردار بودن از سهمیه تعیین شده.
* احراز حداقل درجه برابر ضوابط ابلاغ شده از ستاد عالی.
* پذیرش، کامل کردن و تأیید اساسنامه کانون، برابر مصوبه 10/7/82 شورای فرهنگ عمومی

مدارک لازم:
* ارزشیابی وضعیت مجدد و کامل کردن شناسنامه از میزان ظرفیت و توان بالقوه مسجد در تأسیس کانون و درجه بندی آن از سوی دبیرخانه استان.
* کامل کردن برگ مشخصات هیئت امنای مسجد.
* داشتن مدرک تحصیلی دیپلم یا معادل حوزوی.
* تقاضانامه امام جماعت و رئیس هیئت امنا.
* تابعیت جمهوری اسلامی.
* کامل کردن صورتجلسه ساماندهی.
* نداشتن سوء شهرت.
* گواهی نداشتن اعتیاد.
* درخواست عضویت و صدور دفترچه خدمات فرهنگی.
توجه: متقاضیان استانها برای دریافت این مجوز باید به دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان مستقر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مراجعه کنند.

 نشانی: رشت – خیابان حافظ - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان

تلفن:  13-3237111-0131

اظهار نظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید