• فهرست و مشخصات مراکز فرهنگی، هنری و رسانه ای استان گیلان

فهرست و مشخصات مراکز فرهنگی، هنری و رسانه ای دارای مجوز و تحت نظارت

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان

برای دانلود و مشاهده فایل PDF هر بخش روی لینک آن کلیک نمایید

فهرست نشریات محلی استان گیلان - فروردین 1398فهرست نشریات محلی استان گیلان - فروردین 1398

فهرست پایگاه های خبری دارای مجوز استان گیلان - دی 1397فهرست پایگاه های خبری دارای مجوز استان گیلان - دی 1397

فهرست و مشخصات دفاتر رسمی خبرگزاری های فعال در استان گیلانفهرست و مشخصات دفاتر رسمی خبرگزاری های فعال در استان گیلان - پائیز 1397

فهرست دفاتر سرپرستی نشریات سراسری در استان گیلان - دی 1397فهرست دفاتر سرپرستی نشریات سراسری در استان گیلان - دی 1397

فهرست و مشخصات موسسات فرهنگی هنری استان گیلانفهرست و مشخصات موسسات فرهنگی هنری استان گیلان - آذر 1397
فهرست و مشخصات مؤسسات مردمی فرهنگی قرآن و عترت استان گیلان - دی 1397فهرست و مشخصات مؤسسات مردمی فرهنگی قرآن و عترت استان گیلان - دی 1397

فهرست و مشخصات آموزشگاه های سینمایی استان گیلانفهرست و مشخصات آموزشگاه های سینمایی استان گیلان
فهرست و مشخصات شرکت های فیلمسازی استان گیلانفهرست و مشخصات شرکت های فیلمسازی استان گیلان
فهرست و مشخصات آموزشگاههای موسیقی استان گیلانفهرست و مشخصات آموزشگاههای موسیقی استان گیلان
فهرست و مشخصات آموزشگاه های نمایش استان گیلانفهرست و مشخصات آموزشگاه های نمایش استان گیلان

فهرست و مشخصات آموزشگاه های هنرهای تجسمی استان گیلانفهرست و مشخصات آموزشگاه های هنرهای تجسمی استان گیلان

فهرست و مشخصات انتشارات استان گیلانفهرست و مشخصات انتشارات استان گیلان

فهرست و مشخصات کتابفروشی های استان گیلانفهرست و مشخصات کتابفروشی های استان گیلان

فهرست و مشخصات لیتوگرافی های استان گیلانفهرست و مشخصات لیتوگرافی های استان گیلان
فهرست و مشخصات چاپخانه های استان گیلانفهرست و مشخصات چاپخانه های استان گیلان - دی 1397
فهرست و مشخصات مراکز چاپ سیلک اسکرین استان گیلانفهرست و مشخصات مراکز چاپ سیلک اسکرین استان گیلان - دی 1397
فهرست و مشخصات مراکز چاپ دیجیتال استان گیلانفهرست و مشخصات مراکز چاپ دیجیتال استان گیلان - دی 1397

فهرست کانونهای آگهی و تبلیغاتی استان گیلانفهرست کانونهای آگهی و تبلیغاتی استان گیلان - دی 1397

// صفحه کانونهای تبلیغاتی استان گیلان در سایت دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد \\

 

سینماها

 

کتابخانه ها

 

مجتمع های فرهنگی و هنری

 

فهرست انجمن های فرهنگی هنری، سینمای جوان و کانون های فیلم استان گیلان