• فهرست و مشخصات مراکز فرهنگی و هنری استان گیلان

فهرست و مشخصات مراکز فرهنگی و هنری دارای مجوز و تحت نظارت

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان

برای دانلود و مشاهده فایل PDF هر بخش روی لینک آن کلیک نمایید

 


فهرست و مشخصات آموزشگاه های سینمایی استان گیلانفهرست و مشخصات آموزشگاه های سینمایی استان گیلان
فهرست و مشخصات شرکت های فیلمسازی استان گیلانفهرست و مشخصات شرکت های فیلمسازی استان گیلان
فهرست و مشخصات آموزشگاههای موسیقی استان گیلانفهرست و مشخصات آموزشگاههای موسیقی استان گیلان
فهرست و مشخصات آموزشگاه های نمایش استان گیلانفهرست و مشخصات آموزشگاه های نمایش استان گیلان

فهرست و مشخصات آموزشگاه های هنرهای تجسمی استان گیلانفهرست و مشخصات آموزشگاه های هنرهای تجسمی استان گیلان

فهرست نشریات مجوزدار استان گیلان - بر اساس نام صاحب امتیاز و مدیرمسوولفهرست نشریات مجوزدار استان گیلان - بر اساس نام صاحب امتیاز و مدیرمسوول
فهرست نشریات مجوزدار استان گیلان - بر اساس نشانی و شماره تلفنفهرست نشریات مجوزدار استان گیلان - بر اساس نشانی و شماره تلفن

فهرست و مشخصات پایگاه های خبری استان گیلانفهرست و مشخصات پایگاه های خبری استان گیلان

فهرست و مشخصات انتشارات استان گیلانفهرست و مشخصات انتشارات استان گیلان
فهرست و مشخصات موسسات فرهنگی هنری استان گیلانفهرست و مشخصات موسسات فرهنگی هنری استان گیلان

فهرست و مشخصات کتابفروشی های استان گیلانفهرست و مشخصات کتابفروشی های استان گیلان

فهرست و مشخصات چاپخانه های استان گیلانفهرست و مشخصات چاپخانه های استان گیلان

فهرست و مشخصات لیتوگرافی های استان گیلانفهرست و مشخصات لیتوگرافی های استان گیلان
فهرست و مشخصات مراکز چاپ سیلک اسکرین استان گیلانفهرست و مشخصات مراکز چاپ سیلک اسکرین استان گیلان
فهرست و مشخصات مراکز چاپ دیجیتال استان گیلانفهرست و مشخصات مراکز چاپ دیجیتال استان گیلان

 

فهرست کانونهای آگهی و تبلیغاتی استان گیلان 

// صفحه کانونهای تبلیغاتی استان گیلان در سایت دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد \\

 

سینماها

 

کتابخانه ها

 

موسسات قرآنی

 

مجتمع های فرهنگی و هنری

 

فهرست انجمن های فرهنگی هنری، سینمای جوان و کانون های فیلم استان گیلان