• سامانه های همکاران

ورود به سامانه ایمیل سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

ورود به سامانه اینترنتی دریافت فیش حقوقی کارمندان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان

 

بیمه تکمیلی کارمندان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان

 

#  @  !