دانلودها

دانلودها

ارزشیابی کارکنان - 1398:

دستور العمل ارزشیابی عملکرد دستور العمل ارزشیابی عملکرد
فرم ارشیابی شماره 2 فرم ارشیابی شماره 2
 

------------------------------------------------------------------------------------------

آزمون متقاضیان تأسیس آموزشگاههای آزاد هنری

راهنمای آزمون متقاضیان تأسیس آموزشگاه آزاد موسیقی راهنمای آزمون متقاضیان تأسیس آموزشگاه آزاد موسیقی

 

معرفی منابع آزمون متقاضیان تأسیس آموزشگاه های آزاد هنری

منابع جدید رشته هنرهای تجسمی:

1- مبانی و پایه هنرهای تجسمی در مدرسه بازل سوئیس/ مان فردمایر؛ ترجمه عربعلی شروه/ انتشارات شباهنگ

2- مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم/ ادوارد لوسی اسمیت؛ ترجمه علیرضا سمیع آذر/ چاپ و نشر نظر

3- نقاشی ایرانی از دیر باز تا امروز / رویین پاکباز/ انتشارات زرین و سیمین

4- مبانی نظری هنرهای تجسمی/ دکتر حبیب اله آیت الهی/ انتشارات سمت

5- فرهنگ ، فعالیت فرهنگی و صنایع فرهنگی / نیکنام حسینی پور سی سخت  انتشارات زیتون سبز (فقط فصل پنجم - قابل دانلود از ذیل این متن)

منابع رشته موسیقی:

1- درک و دریافت موسیقی/ تالیف راجر کیمی ین، ترجمه حسین یاسینی / نشر چشمه،1393

2- تئوری بنیادی موسیقی/ تالیف پرویز منصوری / انتشارات کارنامه ،1383.

3- سرگذشت موسیقی ایران / تالیف روح الله خالقی (3جلد در یک جلد) انتشارات ماهور، 1381

4- مبانی نظری موسیقی ایران / تالیف هومان اسعدی و ... / انتشارات ماهور، 1388

منابع رشته نمایش:

1- آناتومی ساختار درام / تالیف نصر اله قادری  نشر کتاب نیستان

2- تاریخ تئاتر/ اسکار براکت

3- اصول کارگردانی/ احمد دامود

4- فرهنگ، فعالیت فرهنگی و صنایع فرهنگی / نیکنام حسینی پور سی سخت  انتشارات زیتون سبز (فقط فصل پنجم - قابل دانلود از ذیل این متن)

فصل پنجم کتاب «فرهنگ، فعالیت فرهنگی و صنایع فرهنگی» نوشته "نیکنام حسینی پور سی سخت" دانلود فصل پنجم کتاب «فرهنگ، فعالیت فرهنگی و صنایع فرهنگی» نوشته "نیکنام حسینی پور سی سخت"

------------------------------------------------------------------------------------------ 

کاربرگ حمایت از طرحهای محتوایی (ویژه مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت)

فرم کمک فراگیر (کاربرگ حمایت از طرحهای محتوایی) فرم کمک فراگیر (کاربرگ حمایت از طرحهای محتوایی)

------------------------------------------------------------------------------------------

فرم های گواهینامه نوع دوم

گواهینامه نوع دوم - فرم شماره 1 گواهینامه نوع دوم - فرم شماره 1
گواهینامه نوع دوم - فرم شماره 2 گواهینامه نوع دوم - فرم شماره 2


------------------------------------------------------------------------------------------

فرم جدید نظام پیشنهادات 94:

فرم جدید نظام پیشنهادات فرم جدید نظام پیشنهادات

 

------------------------------------------------------------------------------------------

دستورالعمل اجرایی انتخاب کارمند نمونه:

دستورالعمل اجرایی انتخاب کارمند نمونه دستورالعمل اجرایی انتخاب کارمند نمونه

 ------------------------------------------------------------------------------------------

دریافت فرم «اطلاعات کتابشناختی پیایندها»