• دانلودها

آزمون متقاضیان تأسیس آموزشگاههای آزاد هنری

راهنمای آزمون متقاضیان تأسیس آموزشگاه های آزاد هنری

راهنمای آزمون متقاضیان تأسیس آموزشگاههای آزاد موسیقیراهنمای آزمون متقاضیان تأسیس آموزشگاههای آزاد موسیقی

راهنمای آزمون متقاضیان تأسیس آموزشگاههای آزاد تجسمی و نمایشیراهنمای آزمون متقاضیان تأسیس آموزشگاههای آزاد تجسمی و نمایشی

فصل پنجم کتاب «فرهنگ، فعالیت فرهنگی و صنایع فرهنگی» نوشته "نیکنام حسینی پور سی سخت"دانلود فصل پنجم کتاب «فرهنگ، فعالیت فرهنگی و صنایع فرهنگی» نوشته "نیکنام حسینی پور سی سخت"

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه دوره عمومی آموزش تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم - 28 ساعت

جزوه دوره تفسیر آیات برگزیده قرآن کریمجزوه دوره تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم


------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه آموزشی دوره «محیط زیست و مدیریت سبز»

جزوه دوره «محیط زیست و مدیریت سبز»جزوه دوره «محیط زیست و مدیریت سبز»

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه دوره های آموزشی «تکریم ارباب رجوع و رفتار شهروندی در سازمان» و «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد»

 

جزوه تکریم ارباب رجوع و رفتار شهروندی در سازمانجزوه تکریم ارباب رجوع و رفتار شهروندی در سازمان

 

جزوه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فسادجزوه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد

 

------------------------------------------------------------------------------------------

کاربرگ حمایت از طرحهای محتوایی (ویژه مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت)

فرم کمک فراگیر (کاربرگ حمایت از طرحهای محتوایی)فرم کمک فراگیر (کاربرگ حمایت از طرحهای محتوایی)

 

------------------------------------------------------------------------------------------

فرم های گواهینامه نوع دوم

گواهینامه نوع دوم - فرم شماره 1گواهینامه نوع دوم - فرم شماره 1

 

گواهینامه نوع دوم - فرم شماره 2گواهینامه نوع دوم - فرم شماره 2

 

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه دوره آموزشی حکومت مهدوی و وظایف منتظران

جزوه حکومت مهدوی و وظایف منتظرانجزوه حکومت مهدوی و وظایف منتظران

 

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه دوره آموزشی اصول گزارش نویسی

جزوه اصول گزارش نویسیجزوه اصول گزارش نویسی

 

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه اصول فرهنگ و مردم شناسی

جزوه اصول فرهنگ و مردم شناسیجزوه اصول فرهنگ و مردم شناسی

 

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه آشنایی با سیاست‌گذاری فرهنگی کشور

جزوه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی در ایرانجزوه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران

------------------------------------------------------------------------------------------

ارزشیابی کارکنان - 96:

دستورالعمل ارزشیابی عملکرد 96دستورالعمل ارزشیابی عملکرد 96
فرم ارزشیابی عملکرد 96فرم ارزشیابی عملکرد 96
فرم ارزشیابی عملکرد 96 - ویژه روسای ادارات شهرستانفرم ارزشیابی عملکرد 96 - ویژه روسای ادارات شهرستان

------------------------------------------------------------------------------------------

 

جزوه اخلاق فردی، اجتماعی و اداری

 

درسنامه اخلاق فردی، اجتماعی و اداریدرسنامه اخلاق فردی، اجتماعی و اداری

 

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه مبانی، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل

 

مبانی، اصول و شیوه های پدافند غیر عاملمبانی، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل

 

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه آیین نگارش مکاتبات اداری - استاد عسکری

جزوه آیین نگارش مکاتبات اداریجزوه آیین نگارش مکاتبات اداری


------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه آموزشی احکام زندگی در اسلام

جزوه آموزشی احکام زندگی در اسلامجزوه آموزشی احکام زندگی در اسلام

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه مروری بر آراء متفکران در باب هنر - صادق عمادزاده

دانلود جزوه آرای متفکران در باب هنر - صادق عمادزادهدانلود جزوه آرای متفکران در باب هنر - صادق عمادزاده

------------------------------------------------------------------------------------------

دانلود جزوه آموزش مجازی مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی (ویزه همکاران)

مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانیمدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
 

------------------------------------------------------------------------------------------

دانلود جزوه آزمون مجازی "مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک" (ویژه همکاران):

جزوه آزمون مجازی "مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک"جزوه آزمون مجازی "مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک"

 

------------------------------------------------------------------------------------------

دانلود جزوه آزمون مجازی "شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها" (ویژه همکاران):

جزوه آزمون مجازی "شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها"جزوه آزمون مجازی "شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها"

 

------------------------------------------------------------------------------------------

راهنمای ثبت نام دوره های مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ویژه همکاران):

راهنمای ثبت نام دوره های مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیراهنمای ثبت نام دوره های مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه دوره آموزشی حکمت هنر اسلامی:

 

جزوه دوره آموزشی حکمت هنر اسلامیجزوه دوره آموزشی حکمت هنر اسلامی (pdf)

جزوه دوره آموزشی حکمت هنر اسلامیجزوه دوره آموزشی حکمت هنر اسلام (docx)

 

------------------------------------------------------------------------------------------

فرم جدید نظام پیشنهادات 94:

فرم جدید نظام پیشنهاداتفرم جدید نظام پیشنهادات

 

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوات دولت الکترونیک:

دولت الکترونیکدولت الکترونیک
جزوه ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکیجزوه ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه درآمدی بر حقوق شهروندی:

درآمدی بر حقوق شهروندیدرآمدی بر حقوق شهروند (docx)

درآمدی بر حقوق شهروندیدرآمدی بر حقوق شهروندی (pdf)

------------------------------------------------------------------------------------------

دستورالعمل اجرایی انتخاب کارمند نمونه:

دستورالعمل اجرایی انتخاب کارمند نمونهدستورالعمل اجرایی انتخاب کارمند نمونه

 ------------------------------------------------------------------------------------------

دریافت فرم «اطلاعات کتابشناختی پیایندها»