دانلودها

دانلودها

ارزشیابی کارکنان - 1398:

دستور العمل ارزشیابی عملکرد دستور العمل ارزشیابی عملکرد
فرم ارشیابی شماره 2 فرم ارشیابی شماره 2

------------------------------------------------------------------------------------------ 

دوره آموزشی آشنایی با اندیشه سیاسی و سیره امام خمینی(ره)

------------------------------------------------------------------------------------------ 

دوره آموزشی پرسشها و پاسخهای اعتقادی

------------------------------------------------------------------------------------------

دوره آموزشی رویکردهای نوین در روابط عمومی

------------------------------------------------------------------------------------------

آزمون متقاضیان تأسیس آموزشگاههای آزاد هنری

راهنمای آزمون متقاضیان تأسیس آموزشگاه آزاد موسیقی راهنمای آزمون متقاضیان تأسیس آموزشگاه آزاد موسیقی

 

معرفی منابع آزمون متقاضیان تأسیس آموزشگاه های آزاد هنری

منابع جدید رشته هنرهای تجسمی:

1- مبانی و پایه هنرهای تجسمی در مدرسه بازل سوئیس/ مان فردمایر؛ ترجمه عربعلی شروه/ انتشارات شباهنگ

2- مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم/ ادوارد لوسی اسمیت؛ ترجمه علیرضا سمیع آذر/ چاپ و نشر نظر

3- نقاشی ایرانی از دیر باز تا امروز / رویین پاکباز/ انتشارات زرین و سیمین

4- مبانی نظری هنرهای تجسمی/ دکتر حبیب اله آیت الهی/ انتشارات سمت

5- فرهنگ ، فعالیت فرهنگی و صنایع فرهنگی / نیکنام حسینی پور سی سخت  انتشارات زیتون سبز (فقط فصل پنجم - قابل دانلود از ذیل این متن)

منابع رشته موسیقی:

1- درک و دریافت موسیقی/ تالیف راجر کیمی ین، ترجمه حسین یاسینی / نشر چشمه،1393

2- تئوری بنیادی موسیقی/ تالیف پرویز منصوری / انتشارات کارنامه ،1383.

3- سرگذشت موسیقی ایران / تالیف روح الله خالقی (3جلد در یک جلد) انتشارات ماهور، 1381

4- مبانی نظری موسیقی ایران / تالیف هومان اسعدی و ... / انتشارات ماهور، 1388

منابع رشته نمایش:

1- آناتومی ساختار درام / تالیف نصر اله قادری  نشر کتاب نیستان

2- تاریخ تئاتر/ اسکار براکت

3- اصول کارگردانی/ احمد دامود

4- فرهنگ، فعالیت فرهنگی و صنایع فرهنگی / نیکنام حسینی پور سی سخت  انتشارات زیتون سبز (فقط فصل پنجم - قابل دانلود از ذیل این متن)

فصل پنجم کتاب «فرهنگ، فعالیت فرهنگی و صنایع فرهنگی» نوشته "نیکنام حسینی پور سی سخت" دانلود فصل پنجم کتاب «فرهنگ، فعالیت فرهنگی و صنایع فرهنگی» نوشته "نیکنام حسینی پور سی سخت"

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه آموزشی نشانه شناسی عمومی - 2 - (نشانه شناسی اسلامی)

------------------------------------------------------------------------------------------ 

جزوه آموزشی نشانه شناسی عمومی - 1

 ------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه آموزشی پدافند غیرعامل، امنیت ملی و جاسوسی

جزوه آموزشی پدافند غیرعامل، امنیت ملی و جاسوسی جزوه آموزشی پدافند غیرعامل، امنیت ملی و جاسوسی

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه دوره تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم

جزوه دوره تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم جزوه دوره تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه آموزشی دوره «محیط زیست و مدیریت سبز»

جزوه دوره «محیط زیست و مدیریت سبز» جزوه دوره «محیط زیست و مدیریت سبز»

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه دوره های آموزشی «تکریم ارباب رجوع و رفتار شهروندی در سازمان» و «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد»

جزوه تکریم ارباب رجوع و رفتار شهروندی در سازمان جزوه تکریم ارباب رجوع و رفتار شهروندی در سازمان
جزوه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد جزوه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد

------------------------------------------------------------------------------------------

کاربرگ حمایت از طرحهای محتوایی (ویژه مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت)

فرم کمک فراگیر (کاربرگ حمایت از طرحهای محتوایی) فرم کمک فراگیر (کاربرگ حمایت از طرحهای محتوایی)

------------------------------------------------------------------------------------------

فرم های گواهینامه نوع دوم

گواهینامه نوع دوم - فرم شماره 1 گواهینامه نوع دوم - فرم شماره 1
گواهینامه نوع دوم - فرم شماره 2 گواهینامه نوع دوم - فرم شماره 2

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه دوره آموزشی حکومت مهدوی و وظایف منتظران

جزوه حکومت مهدوی و وظایف منتظران جزوه حکومت مهدوی و وظایف منتظران

 

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه دوره آموزشی اصول گزارش نویسی

جزوه اصول گزارش نویسی جزوه اصول گزارش نویسی

 

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه اصول فرهنگ و مردم شناسی

جزوه اصول فرهنگ و مردم شناسی جزوه اصول فرهنگ و مردم شناسی

 

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه آشنایی با سیاست‌گذاری فرهنگی کشور

جزوه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران جزوه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه اخلاق فردی، اجتماعی و اداری

 

درسنامه اخلاق فردی، اجتماعی و اداری درسنامه اخلاق فردی، اجتماعی و اداری

 

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه آیین نگارش مکاتبات اداری - استاد عسکری

جزوه آیین نگارش مکاتبات اداری جزوه آیین نگارش مکاتبات اداری


------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه آموزشی احکام زندگی در اسلام

جزوه آموزشی احکام زندگی در اسلام جزوه آموزشی احکام زندگی در اسلام

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه مروری بر آراء متفکران در باب هنر - صادق عمادزاده

دانلود جزوه آرای متفکران در باب هنر - صادق عمادزاده دانلود جزوه آرای متفکران در باب هنر - صادق عمادزاده

------------------------------------------------------------------------------------------

دانلود جزوه آموزش مجازی مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی (ویزه همکاران)

مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
 

------------------------------------------------------------------------------------------

دانلود جزوه آزمون مجازی "مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک" (ویژه همکاران):

جزوه آزمون مجازی "مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک" جزوه آزمون مجازی "مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک"

 

------------------------------------------------------------------------------------------

دانلود جزوه آزمون مجازی "شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها" (ویژه همکاران):

جزوه آزمون مجازی "شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها" جزوه آزمون مجازی "شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها"

 

------------------------------------------------------------------------------------------

راهنمای ثبت نام دوره های مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ویژه همکاران):

راهنمای ثبت نام دوره های مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راهنمای ثبت نام دوره های مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه دوره آموزشی حکمت هنر اسلامی:

 

جزوه دوره آموزشی حکمت هنر اسلامی جزوه دوره آموزشی حکمت هنر اسلامی (pdf)

جزوه دوره آموزشی حکمت هنر اسلامی جزوه دوره آموزشی حکمت هنر اسلام (docx)

 

------------------------------------------------------------------------------------------

فرم جدید نظام پیشنهادات 94:

فرم جدید نظام پیشنهادات فرم جدید نظام پیشنهادات

 

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوات دولت الکترونیک:

دولت الکترونیک دولت الکترونیک
جزوه ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی جزوه ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه درآمدی بر حقوق شهروندی:

درآمدی بر حقوق شهروندی درآمدی بر حقوق شهروند (docx)

درآمدی بر حقوق شهروندی درآمدی بر حقوق شهروندی (pdf)

------------------------------------------------------------------------------------------

دستورالعمل اجرایی انتخاب کارمند نمونه:

دستورالعمل اجرایی انتخاب کارمند نمونه دستورالعمل اجرایی انتخاب کارمند نمونه

 ------------------------------------------------------------------------------------------

دریافت فرم «اطلاعات کتابشناختی پیایندها»