انتخابات در کلام رهبری

منشور فعالیت رسانه در کلام رهبری

نفش رسانه ها در انتخابات از دیدگاه مقام معظم رهبری

رسانه های الکترونیکی و اینترنتی متاسفانه موجب شده اند که افراد بی محابا علیه یکدیگر حرف بزنند ، بد بگویند . باید از طرف مسئولین کشور برای این هم یک جوری تدبیر بشود . ولی عمده این است که خود ما مردم ، خودمان را مقید کنیم به اخلاق اسلامی؛ خودمان را مقید کنیم به قانون (92/1/1) ... واقعاً یکی از چیزهایی که ما همه مان باید توجه کنیم . به مردم هم باید بگوئیم ، یاد بدهیم که توجه بکنند این است که : به صرف توهم این که حالا این کار مصلحت دارد ، دستشان را ، یا قلمشان را ، یا وبلاگشان را آزاد نکنند که هر چه به دهنشان آمد ، آن را بگویند (89/10/7)

الف) بایدها

بر سطح آگاهی و تحلیل مردم بیافزایید

مطبوعات در کشور ایران و در نظام جمهوری اسلامی ، کجای کارند ؟ که هستند و چه هستند ؟ آیا زاید و سرباری هستند ؟ زینت المجالسی هستند ؟ یا نه ؛ یک عنصر حقیقی و موثر و اجتناب ناپذیر و سازنده اند ؟ نظر ما ، البته ، معطوف به نکته دوم و جمله اخیر است . ما معتقدیم که مطبوعات برای نظام جمهوری اسلامی ، یک مقوله تجملاتی و تشریفاتی نیست . بنابراین ، افزایش آن ، تنوع آن، کیفیت یافتن آن و اگر خطایی دارد ، تصحیح آن ، جزو کارهای اساسی در این نظام است.

نظام جمهوری اسلامی یک نظام مردمی است و کسی نمی تواند این را منکر شود . مخالفین ما هم نمی توانند این را منکر شوند. حداکثر این است که مردم را تخطئه می کنند و می گویند "مردم نفهمیدند و با این مسوولین و این نظام ، صفا کردند . "بالاخره صفای مردم با این نظام را نمی توانند منکر شوند و این ، مطلب واضحی است . سر و کار ما با مردم است ؛ پس این نظام ، نظامی است مردمی . مردم باید اهل تحلیل شوند تا بفهمند که نظام برایشان مفید است . آگاهی برای چنین نظامی ، مثل آب و هوا ، لازم و واجب است . نظام ما ، این گونه است . هر چه مردم بیشتر آگاه باشند ، نظام جمهوری اسلامی ، بیشتر سود می بر د. بنابراین ، این نظام ، به آگاه سازی مردم نیازمند است.

مطبوعاتی که طریق سلامت بپیمایند و بنا بر عناد و بدجنسی نداشته باشند . این گونه مطبوعات ، در هر رشته ای قلم بزنند سیاسی باشند ، فرهنگی باشند ، اقتصادی باشند ، درباره مسائل خارجی حرف بزنند ، در خصوص مسائل داخلی حرف بزنند و هر کاری که بکنند ، به نفع نظام حرکت کرده اند . چرا ؟ چون بر مایه آگاهی مردم می افزایند . موضع مطبوعات در جمهوری اسلامی ، این است. (75/2/13)

سه وظیفه عمده : نقد و نظارت ، اطلاع رسانی و تبادل آراء

برای مطبوعات سه وظیفه عمده قائلم : وظیفه نقد و نظارت ، وظیفه اطلاع رسانی صادقانه و شفاف ، وظیفه طرح و تبادل آراء و افکار در جامعه ، معتقدم که آزادی قلم و بیان ، حق مسلم مردم و مطبوعات است . در این هم هیچ تردیدی ندارم و این جزو اصول مصّرحه قانون اساسی است . معتقدم اگر جامعه ای مطبوعات آزاد و دارای رشد و قلمهای آزاد و فهمیده را از دست بدهد ، خیلی چیزهای دیگر را هم از دست خواهد داد . وجود مطبوعات آزاد ، یکی از نشانه های رشد یک ملت و حقیقتاً خودش هم مایه رشد است ؛ یعنی از یک طرف رشد و آزادگی ملت ، آن را به وجود می آورد ؛ از طرف دیگر آن هم به نوبه خود می تواند رشد ملت را افزایش دهد . البته معتقدم در کنار این ارزش ، ارزشها و حقایق دیگری هم وجود دارد که با آزادی مطبوعات و آزادی قلم ،  آن ارزشها نباید پامال شود . هنر بزرگ این است که کسی بتواند هم آزادی را حفظ کند ، هم حقیقت را درک کند ، هم مطبوعات آزاد داشته باشد ، هم آن آسیبها دامنش را نگیرد . باید این گونه مشی کرد . (79/12/9)

مردم را به انتخاب اصلح تشویق کنید

کسانی که زبان گویایی دارند ، قلم توانایی دارند و آبرویی پیش مردم دارند که این آبرو هم جزو ذخایر الهی است و خدای متعال به هر کس داده است ، باید آن را در راه او مصرف کند و به کار ببرد مردم را توجیه و تشویق کنند و آدمهای خوب را به آنها معرفی نمایند. (74/11/14)

از انتخابات مانند یک نعمت الهی پاسداری کنید

انتخابات که مظهر حضور مردم است ، مظهر مردم سالاری دینی است ، باید پشتوانه ی امنیت ما باشد . نباید اجازه داد که این چیزی که ذخیره ی امنیت است ، پشتوانه ی امنیت است ، به امنیت ما صدمه وارد کند . دیدید ، حس کردید ، از نزدیک لمس کردید آن وقتی را که دشمنان می خواهند از انتخابات علیه امنیت کشور سوء استفاده کنند . باید همه مراقب باشند ، همه بهوش باشند . آحاد مردم ، مسئولان گوناگون ، منبر داران سیاسی ، کسانی که می توانند با مردم حرف بزنند ، همه مراقب باشند ، مواظب باشند ، از انتخابات مانند یک نعمت الهی پاسداری کنند. (90/6/9)

انتقاد ، منطقی و واقع بینانه باشد

البته انتقاد منطقی ، گفتن حرف صحیح اینقدر حرفهای آشکار وجود دارد که انسان اگر ذکر آنها را بکند ، اصلاً هم غیبت نیست  و می تواند انسان نقد بکند ، بله مسلم است ، امروز یک جریان صحیح و حقی در جامعه ی ما وجود دارد ، جریانهای باطلی هم وجود دارد که به انواع و اقسام طرق می خواهند جامعه را خراب کنند ، انقلاب را منحرف کنند ؛ در این شکی نیست . آدمهایی هم در راس این جریانات هستند . چه لزومی دارد که انسان به این آدمها تهمت بزند . چه لزومی دارد که غیبت اینها را بکند. حرف آشکار اینقدر دارند؛ همان حرفهای آشکار را بیان بکنند، تبیین بکنند، توضیح بدهند ، مطلب روشن خواهد شد. (89/10/7)

امروز متاسفانه انسان مشاهده می کند که در بین برخی مسئولین و نخبگان سیاسی و غیره کانه مد شده است که نگاه ، نگاه بدبینانه باشد ؛ نگاه منفی باشد ؛ نقاط مثبت را نبینند ؛ روی نقاط منفی تکیه کنند . در رسانه ها و غیر رسانه ها مرتباً منفی بافی می شود . تا انسان می گوید هم چرا ، می گویند آقا شما نمی گذارید ما واقعیات را بگوئیم . می گوئید سیاه نمائی است ، می گویید فلان است ؛ ما می خواهیم حقایق را بگوئیم . نه ، این یکسونگری است . خب ، اگر فرض بفرمائید یک واحد تولیدی دچار یک اشکالی می شود و شما می خواهید به عنوان یک نگاه واقع بینانه آن را بیان کنید ، بسیار خوب ، در کنارش مثلاً دو تا واحد تولیدی هم ایجاد شده . اگر این نقطه مثبت را بیان کنیم ، یک جور مسائل کشور را می فهمیم ؛ اگر این نقطه مثبت را بیان نکنیم ،‌ مسائل کشور را جور دیگری خواهیم فهمید . اگر فقط نقاط منفی را مشاهده کنیم که البته نقاط منفی وجود دارد این طبعاً واقع بینی نیست ؛ این برآورد درستی از اوضاع کشور به ما نخواهد داد ؛ منجر به نا امیدی می شود ؛ ضرر اجتماعی اش هم این است. (90/5/16)

به یکدیگر حس ظن داشته باشیم

قرآن کریم می فرماید : «لولا اذ سمعتموه ظن المومنون و المومنات بانفسهم خیراٌ »یعنی وقتی افک را شنیدید چرا به همدیگر حسن ظن نداشتید ؟ یعنی از اول رد کنید افک را . [ اگر ] آمدند به یک نفری تهمت زدند ، یک چیزی را گفتند - حالا یا با عنوان تهمت یا به عنوان غیبت چرا قبول می کنید ؟ ببینید این کلمه لولای تحذیریه در قرآن و در کلام عرب خیلی معنای وسیعی دارد ، فقط معنایش « چرا » نیست ، که ما بگوئیم چرا  این {کار} را نکردی . چرای با تاکید است . یعنی آه ، وای ، چرا ؛ معنای « لولا» این است؛ تحذیریه است. چرا: «لولا اذ سمعتموه ظن المومنون و المومنات بانفسهم خیراٌ»

یعنی چرا به هم ظن نیک ندارید ، چرا به هم حسن ظن ندارید . تا فوراً کسی آمد ، شما بگوئید بله ، احتمال درستی اش هم اگر بود، آدم به صورت یقین آن را بداند و نقل بکند . این درست نیست ، این ممنوع است . این چیزی که امروز مورد ابتلاست در جامعه ما ، از همان چیزهایی است که بایست از همین ادله غیبت بفهمیم که درست نیست ؛ این وضعی که وجود دارد درست نیست. (89/10/7)

رسانه های اینترنتی هم خود را به قانون مقید کنند

این رسانه های الکترونیکی و اینترنتی متاسفانه موجب شده است که افراد بی محابا علیه یکدیگر حرف بزنند ، بد بگویند . باید از طرف مسئولین کشور برای این هم یک جوری تدبیر بشود. ولی عمده این است که خود ما مردم ، خودمان را مقید کنیم به اخلاق اسلامی ؛ خودمان را مقید کنیم به قانون . حالا این حرف من بهانه ای نشود برای اینکه یک عده ای بروند جوانهای انقلابی را به عنوان جوانهای تند ، مورد ملامت و شماتت قرار بدهند ؛ نه ، من همه جوانهای غیور کشور را ، جوانهای مومن انقلابی کشور را فرزندان خودم می دانم و پشت سر آنها قرار می گیرم ؛ من از جوانان انقلابی و مومن و غیور حمایت می کنم ، منتها همه را توصیه می کنم به این که در رفتار خود ، با اخلاق اسلامی رفتار کنند ؛ قانون را مراعات کنند . همه باید قانون را مراعات کنند . تجسم انقلاب در قانون جمهوری اسلامی است. (91/1/1)

ب)  نبایدها

1- از بی احترامی به شورای نگهبان پرهیز شود

مبادا خدای نکرده کسی از هیاتهای نظار در گوشه ای از کشور کاری کند که دهان بدخواهی را بازکند و احترام شورای نگهبان هتک شود ؛ یا در بیان مطالب طوری حرف زده شود که احیاناً کسانی به عنوان اعتراض - نه از سر خیرخواهی - حرمت شورای نگهبان را هتک کنند . کسانی هم که در بیرون این مجموعه هستند ، همین طور باید رعایت کنند . آنهایی که قلمی به دستشان هست ، تریبونی در اختیارشان هست . بفهمند که اعتراض کردن ، بی احترامی کردن و هتک حرمت شورای نگهبان ، خطای کوچکی نیست . قابل قبول و قابل تعقل نیست. (74/11/14)

2- ذهن مردم را مشغول مسائل فرعی نکنید

اینکه ما این همه عرض می کنیم ، توصیه می کنیم . تاکید می کنیم ، هم به مسئولین ، هم به مردم ، که خودتان را به مسائل فرعی سرگرم نکیند ، برای خاطر این است . اینکه به مطبوعات ، به رسانه ها ، به روزنامه ها ، به پایگاه های اینترنتی که امروز رواج پیدا کرده است ، هی سفارش می کنیم که از وارد کردن حرفها و مطالب نادرست - که ذهن مردم را مشغول می کند - به فضای ذهنی مردم پرهیز کنید ، به خاطر این است. (91/10/19)

3- مردم را نسبت به انتخابات دلسرد نکنید

مبادا در روزنامه یا در رسانه یی به هر نحوش یا در تبلیغاتی ، طوری حرف زده بشود که مردم را نسبت به انتخابات دودل بکنند. البته این مردم دودل نمی شوند. این مردم نشان داده اند که در مقابل توطئه های دشمن ، هوشیارانه عمل می کنند ؛ مخالفان انقلاب اسلامی هم این را می دانند ؛ اما بالاخره تبلیغات و تلاشهای خودشان را می کنند . مبادا کسانی  در داخل محدوده نظام اسلامی پیدا بشوند که به این خواسته دشمن کمک کنند ؛ به علت اختلافی که با زید و عمر و بکری دارند برای خاطر یک امر جزیی ، کم اهمیت و احیاناً شخصی یا گروهی ، بیایند مردم را نسبت به این حقیقت عظیم  که حضور آن ها را در صحنه نشانه می دهد مردد و دلسرد بکنند. (70/10/19)

4- اعتماد به نفس مردم نباید شکسته شود

انسان جایز الخطاست ؛ باید تلاش کند خطا نکند یا کمتر بکند . کسانی هم که خطای طرف مقابل را می بینند ، باید دلسوزی کنند و خطا را به گوش او برسانند ؛ اما هوچیگری کردن ، مردم را دلسرد کردن ، اعتماد به نفس مردم را شکستن ، آنها را نا امید کردن نسبت به آینده ، هیچ روا نیست . این خطاب من به همه است ؛ هم به مطبوعات ، هم به رسانه ها ، هم به مسئولین ، هم به کسانی که منبرهای گوناگون خطابه و سخن گفتن با مردم را دارند ؛ در مجلس ، در نماز جمعه ، در جاهای دیگر ، در دانشگاه ها ، این چیزی است که بحث مصلحت کشور است ؛ باید مصلحت کشور را رعایت کرد . این هم یکی از آن راه های مقابله دشمن با اعتماد به نفس ملی است. (86/10/13)

5- از اختلافات جزئی و غیر اصولی صرف نظر شود

حالا بعضی ها چه مطبوعات ، چه بعضی از عناصر گوناگون توصیه پذیر نیستند ؛ آنها از ما توصیه نمی خواهند ؛ معلوم نیست سیاستهای بعضی از این دستگاه ها و مطبوعات و رسانه ها را کی معین می کند و کجا معین می شود نانشان در ایجاد اختلاف است اما آن کسانی که مصالح کشور را می خواهند ، مایلند حقایق را غالب کنند ، من توصیه ام به آنها این است که از این اختلافات جزیی و غیر اصولی صرف نظر کنند . شایعه سازی و شایعه پراکنی درست نیست . انسان می بیند صریحاً و علناً به مسئولین کشور کسانی که بارهای کشور را بر دوش دارند - تهمت می زنند ، نسبت به اینها شایعه سازی می کنند ؛ فرق هم نمی کند ، چه رئیس جمهور باشد ، چه رئیس مجلس باشد ، چه رئیس مجمع تشخیص مصلحت باشد ، چه رئیس قوی قضائیه باشد ؛ اینها مسئولین کشورند . مسئولین کشور کسانی هستند که زمام یک کاری به اینها سپرده است ؛ مردم باید به اینها اعتماد داشته باشند ، حسن ظن داشته باشند . نباید شایعه پراکنی کرد ؛ دشمن این را می خواهد . دشمن می خواهد شایعه پراکنی کند ؛ می خواهد دلها را نسبت به یکدیگر ، نسبت به مسئولین بدبین کند. (88/9/4)

اعمال و گفتار تفرقه انگیز و دلسرد کننده از هر کسی صادر شود ، خیانت به امام و اسلام است . از حضرات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، ائمه محترم جمعه ، گویندگان مذهبی و رسانه های عمومی تقاضا می کنم همگان را به این وظیفه انقلابی توجه دهند ؛ و البته ضمانت اصلی برای این کار ، آحاد مردم حزب الله اند که با مشاهده تخلف از این وظیفه الهی ، موظف به نهی از منکر و اعراض از متخلفین می باشند. (68/4/23)

6- نقاط برجسته ملت تضعیف نشود

آن کسانی هم که دارای تریبونهای گفتن هستند ، دارای رسانه هستند ، صدایشان در جامعه شنیده می شود ، سعی کنند نقاط برجسته این ملت را طبق میل دشمن کوچک نکنند، تضعیف نکنند ، کمرنگ نکنند . این هوشیاری ملت ایران باید همواره محفوظ بماند. (90/7/27)

7- هر خبری گفتنی نیست

بعضی از خبرهای دنیا ، برای مردم ما اصلاً جالب نیست . حالا دانستند ، دانستند ، ندانستند ، ندانستند ، طبیعتاً این خبرها حذف می شود . بعضی از خبرها ، اصلاً مضر است . حادثه ای را در جایی درست می کنند و میلیونها و میلیاردها دلار خرج می کنند ، تا آن را به گوش ما برسانند . آنگاه ما بیاییم . همین حادثه را از طریق رسانه های گروهی خودمان ، به گوش مردممان برسانیم ! آیا این عاقلانه است؟ (69/12/21)

8-هتک آبروی افراد جایز نیست

از طرف علاقه مندان به نامزدهای انتخاباتی گوناگون ، بداخلاقیهای انتخاباتی ، شایسته ملت ما نیست ؛ تهمت زدن آدمهای مومن را ، مصونیت دار از لحاظ اسلامی و شرعی را ؛ در معرض هتک آبرو قرار دادن در شبنامه ها ، در مطبوعات ، در پایگاههای اینترنتی و غیره ، این ها اصلاً مصلحت نیست . من به طور جد از همه کسانی که نسبت به نامزدهای مختلف علاقه مندی دارند ، درخواست می کنم ، اصرار می کنم که این علاقه مندی خودتان را از راه تخریب دیگران ، اهانت به دیگران ، متهم کردن دیگران نشان ندهید . هر چه می خواهید ، از نامزد مورد علاقه خودتان تمجید کنید ، تعریف کنید ؛ اما دیگران را تخریب نکنید . این علامت بدی است . (86/12/10)

9- تهمت به نظام ، گناهی بالاتر از تهمت به افراد است

فضارا نبایداز تهمت و از گمان سوء پر کرد . قرآن کریم می فرماید:«لولا اذ سمعتموه ظن المومنون و المومنات بانفسهم خیراٌ » وقتی می شنوید که یکی را متهم می کنند ، چرا به همدیگر حسن ظن ندارید ؟ تکلیف دستگاه اجرایی و قضایی به جای خود محفوظ است. دستگاه های اجرایی باید مجرم را تعقیب کنند ، دستگاه های قضایی باید مجرم را محکوم و مجازات کنند ؛ با همان روشی که ثابت می شود و در قوانین اسلامی و قوانین عرفی ما هست و هیچ هم در این زمینه نباید کوتاه بیایند ؛ اما مجازات مجرم که از طریق قانونی جرم او ثابت شده است ، غیر از این است که به گمان ، به خیال ، به تهمت ، یکی را متهم کنیم ، بدنام کنیم ، توی جامعه دهن به دهن بگردانیم . اینکه نمی شود . این فضا ، فضای درستی نیست . یا دیگران خارجی ها ، بیگانه ها ، تلویزیون های مغرض علیه کسی یا کسانی حرفی بزنند ، ادعا کنند که اینها فلان جا خیانت کردند ، فلان جا خطا کردند ؛ ما هم عین همان را پخش کنیم . این ، ظلم است ؛ این ، مورد قبول نیست . رسانه های بیگانه کی دلشان برای ما سوخته است ؟ کی خواسته اند حقایق در مورد ما روشن بشود ، که در این مورد بیایند حقیقت را گفته باشند ؟ می گویند ، حرفهایی می زنند ، ادعاهایی می کنند . نباید گفت اینها شفافیت است . این ، شفافیت نیست ؛ این کدر کردن فضاست . شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد ؛ این معنای شفافیت است ، باید هم بکنند ؛ اما اینکه ما بیائیم این و آن را بدون اینکه اثبات شده باشد ، بگیریم زیر بار فشار تهمت و چیزهایی را به آنها نسبت بدهیم که ممکن است در واقع راست باشد ، اما تا مادامی که ثابت نشده است ، ما حق نداریم آن را بیان کنیم ؛ این آن را متهم کند ، آن این را متهم کند ؛ از رسانه بیگانه رسانه مغرض انگلیس شاهد برایش بیاوریم ، بعد هم یک نفر از طرف پیدا بشود و کل نظام را به اموری که شایسته نظام اسلامی نیست و نظام اسلامی شانش بسیار بالاتر است از این چیزهایی که بعضی به نظام اسلامی نسبت میدهند ، متهم بکند ، این اشکال بر آنها بیشتر هم وارد است . تهمت زدن به یک شخص گناه است ، تهمت زدن به یک نظام اسلامی ، به یک مجموعه ، گناه بسیار بزرگتری است . پروردگارا ! با تقوای خود ما را از این گناهان دور کن. (88/6/29)

10- یکدیگر را متهم نکنید

به اخلاق خودمان هم برسیم. اخلاق اهمیتش از عمل هم بیشتر است . فضای جامعه را فضای برادری ، مهربانی ، حسن ظن قرار بدهیم. من هیچ موافق نیستم با اینکه فضای جامعه را فضای سوء ظن و فضای بدگمانی قرار بدهیم . این عادات را از خودمان باید دور کنیم. اینکه متاسفانه باب شده که روزنامه و رسانه و دستگاه های گوناگون ارتباطی که امروز روز به روز هم بیشتر و گسترده تر و پیچیده تر می شود روشی را در پیش گرفته اند برای متهم کردن یکدیگر ، این چیز خوبی نیست ؛  این چیز خوبی نیست ، دل ما را تاریک می کند، فضای زندگی ما را ظلمانی می کند . هیچ منافات ندارد که گنهکار تاوان گناه خودش را ببیند ، اما فضا ، فضای اشاعه گناه نباشد؛ تهمت زدن ، دیگران را متهم کردن به شایعات ، به خیالات. (88/6/29)

11-هوچیگری رسانه ای ممنوع !

یکی از راه ها که این راه سوم را هم غربی ها بشدت در این سالها دنبال کردند مسئله هوچیگری است ؛ هوچیگری مطبوعاتی ، آدم خیال می کند که هو کردن افراد مال محدوده های خاصی از مردم است ، توی مجامع خاصی ؛ نخیر ، در سطح بین الملل یکی از کارهایی که بسیار رایج است ، هوچیگری است ؛ هوچیگری رسانه ای . امروز امکانات رسانه ای هم فراوان است. (86/10/13)

12- به خواست دشمن کمک نکنیم

این که بنده مکرر به مطبوعات و رسانه ها توصیه میکنم که با مسائل کشور مسوولانه برخورد کنند ، به خاطر همین است . دشمن می خواهد مطالب خود را در بین مردم به دروغ و فریب منتشر کند  ما نباید عامل دشمن شویم و کار دشمن را آسان کنیم و همان چیزی را که او می خواهد در فضای فکری و فرهنگی جامعه ما به وجود آورد ، در داخل کشور به وسیله مطبوعات ، رسانه ها و تریبونها به خورد مردم دهیم . این خطای بسیار بزرگی است . اگر عمداً و با توجه صورت گیرد ، خیانت بزرگی است و اگر از روی غفلت باشد ، خطای بزرگی است . باید خیلی آگاه و مراقب بود. (81/5/5)

از گویندگان و نویسندگانی که توفیق سخن گفتن با مردم را دارند ، درخواست می کنم که همواره خدا را در نظر داشته ، حقیقت را بیان کنند و با سخنان خلاف واقع یا تکیه بر گمان واهی ، خدای ناخواسته ، به تبلیغات دشمن کمک نکرده ؛ کام شیرین مردم را تلخ نکنند. (71/1/27)

همه باید مراقب باشند . در کشور ، کسانی که اهل نوشتنند ، اصحاب مطبوعات ، کسانی که رسانه ها دست آنهاست ، کسانی که تریبونهادست آنهاست ، مراقب باشند به این خواست دشمنان کمک نکنند . بعضی دانسته ، بعضی ندانسته ، با اظهار نظرهاشان ، با حرفهاشان ، به خواست دشمن کمک می کنند ؛ باید همه مراقب باشند . دشمن امروز می خواهد از جمهوری اسلامی یک چهره نامطلوبی به ملتهای منطقه نشان بدهد تا آنها به این طرف سوق داده نشوند و خط ایستادگی در مقابل استکبار که خصوصیت ملیت ایران است در میان آنها رواج پیدا نکند ؛ لذا ما باید مراقب باشیم. (90/7/27)

13- غیبت در رسانه ها و وبلاگها جایز نیست

اینی که اصلاً این کار (غیبت) جایز است یا جایز نیست ولو به قصد اصلاح باشد ، این را نمی شود به طور مطلق یک چنین چیزی را پابند شد ؛ که ما بگوئیم ما چون می خواهیم در امر جامعه اصلاح کنیم ، پس زیدی را ، عمروی را یا یک جریانی را به طور مطلق مورد تهاجم قرار بدهیم ، غیبت کنیم ؛ حالا آن کسانی که این کارها را می کنند ، خیلی اوقات به غیبت هم اکتفا ، نمی کنند ؛ خب ، ملاحظه می کنید دیگر . گاهی چیزهایی را می آورند که معلوم نیست حد غیبت بر او صادق باشد ؛ شاید مصداق تهمت است ، مصداق افتراء است ، مصداق قول به غیر علم است ، مصداق سب و شتم است ؛ نمی شود این را گفت که اگر طرف قصد اصلاح دارد ، پس بنابراین این جایز است برای او ، نه ؛ موارد استثناء همان مواردی است که (در کتب فقهی) ذکر شده است.

منتها باید این موارد صدق کند ، احراز بشود . این خیلی مهم است . واقعاً یکی از چیزهایی که ما همه مان ( باید توجه کنیم)به مردم هم باید بگوییم ، یاد بدهیم که توجه بکنند این است که : به صرف توهم این که حالا این کار مصلحت دارد ، دستشان را ، یا قلمشان را، یا وبلاگشان را آزاد نکنند که هر چه به دهنشان آمد ، آن را بگویند ؛ اینجور نیست ، چون وسائل مدرن امروز همه مشغول همین حکم است . یعنی خواندن وبلاگ هم مثل خواندن کاغذ است ، کتاب است ، نامه است ، مثل شنیدن حرف است . استماع غیبت شامل همه اینها می شود ؛ یعنی ملاک استماع در اینها وجود دارد مسلماً . شنیدن به گوش خصوصیتی ندارد ، خواندن تو نامه هم عین همان است که ما در بحث استماع این را تاکید کردیم و عرض کردیم.

خب ، دوربین هم همین جور است . فرض کیند که اگر چنانچه انسان یک خطایی را از کسی دید ، این را رفت با دوربین ثبت کرد ، بعد آمد یک جایی نشان داد ؛ این هم همان است دیگر ، چه فرقی می کند ؟ یعنی بایستی واقعاً به اینها توجه کرد . محیط را باید محیط اخلاقی کرد . ما اگر بخواهیم جامعه را اصلاح بکنیم ، این اصلاح فقط به این نیست که انسان از افراد غیبت بکند . راه های دیگری هم وجود دارد . حالا من غیبت را عرض می کنم . فضلاً از تهمت و افتراء و اینها. (89/10/7)

گزیده ای از بیانات معظم له در دیدار با اقشار مختلف مردم - 18 شهریور 94

گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات در دیدار با اقشار مختلف مردم - 18 شهریور 94 

نتیجه هر انتخابات نیز مانند تک تک آرای مردم ، حق الناس است و با همه وجود از این حق ملت ، دفاع خواهد شد.

ایشان با انتقاد از کسانی که از یک سال و نیم قبل در صدد انتخاباتی کردن فضای کشور برآمده اند گفتند: این موضوع به مصلحت کشور نیست ، زیرا وقتی فضای رقابت و تعارضات انتخاباتی اصل می شود ، مسایل اصلی به حاشیه می رود و این به نفع مردم و کشور نیست ... رهبر معظم انقلاب ، مساله انتخابات را بسیار مهم و مظهر حضور و اعتماد مردم و نماد مردم سالاری دینی و واقعی در ایران خواندند.

ایشان فرمودند: انتخابات در ایران ، با معیارهای متعارف بین المللی نیز از سالم ترین و بهترین انتخابات است ؛ اما متاسفانه عده ای در داخل در اقدامی غلط در سلامت انتخابات خدشه می کنند و حتی از قبل از انتخابات از تقلب و دغدغه ناسالم بودن انتخابات حرف می زنند.

رهبر معظم انقلاب ، حضور پرشور ملت در همه انتخابات سه دهه اخیر را نشانه اعتماد به نظام دانستند و افزودند: چرا عده ای با طرح و دغدغه های دروغین و مباداگویی های بی مبنا ، این اعتماد را خدشه دار
 می کنند؟

حضرت آیت ا...العظمی خامنه ای افزودند: بدیهی است که در موضوع سلامت انتخابات مراقبت های شدیدی به عمل می آید و به کسی اجازه چنین کارهایی داده نمی شود ، پس تکرار این حرف ها با چه هدفی صورت می گیرد؟

ایشان در بحث مراقبت از سلامت انتخابات به نقش قانونی و موثر شورای نگهبان اشاره کردند و افزودند: از بزرگ ترین برکات شورای نگهبان این است که مراقب هر گونه خطا و اشتباه است که البته دستگاه های دیگر هم در این زمینه فعال هستند.

رهبر معظم انقلاب ، رای مردم را به معنای واقعی کلمه « حق الناس » خواندند و تاکید کردند: مراقبت از رای هر ایرانی ، « واجب شرعی و اسلامی » است و هیچ کس حق ندارد در این امانت خیانت کند. ضمن این که « نتیجه آرای » مردم نیز مظهر کامل حق الناس است و همه باید در مراقبت و دفاع از آن تلاش کنند.

رهبر معظم انقلاب ، با اشاره به حرف های بی منطقی که در باب انتخابات درباره وزارت کشور و شورای نگهبان زده می شود تاکید کردند: شورای نگهبان چشم بینای نظام در انتخابات است و در همه دنیا ، چنین نهادی با اسم ها و عناوین متفاوت وجود دارد.

ایشان فرمودند: نظارت شورای نگهبان در انتخابات ، استصوابی و موثر است و این نظارت بخشی از همان حق الناس است و باید آن را رعایت و حفظ کرد.

رهبر معظم انقلاب ، با تاکید بر ضرورت احراز صلاحیت ها در انتخابات افزودند: شورای نگهبان مراقبت می کند که اگر به علت برخی کوتاهی ها ، افراد بی صلاحیت ، به عنوان نامزد وارد عرصه انتخابات شدند ، جلویش را بگیرد و این حق قانونی ، منطقی و عقلی شورا است.

حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای ، حضور پرشور مردم در انتخابات را ضامن حفظ کشور خواندند و افزودند: جمهوری اسلامی به شرط وحدت و انسجام ملت و پرهیز ار دو دستگی ، بدون تردید شامل نصرت الهی شده و بر همه دشمنان پیروز خواهد شد.