سایر شهرستانها

 • اوقات شرعی به افق :
 • اذان صبح : ۰۴ : ۵۶
  طلوع خورشید : ۰۶ : ۲۸
  اذان ظهر : ۱۳ : ۰۸
  غروب خورشید : ۱۹ : ۴۷
  اذان مغرب : ۲۰ : ۰۵
 • اوقات شرعی ماه جاری به افق رشت


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
سه شنبه۱ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۲۲ : ۴۱۰۶ : ۰۸ : ۴۰۱۳ : ۱۸ : ۰۹۲۰ : ۲۷ : ۱۲۲۰ : ۴۶ : ۵۲
چهارشنبه۲ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۲۳ : ۵۲۰۶ : ۰۹ : ۲۷۱۳ : ۱۸ : ۱۱۲۰ : ۲۶ : ۲۷۲۰ : ۴۶ : ۰۵
پنج شنبه۳ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۲۵ : ۰۳۰۶ : ۱۰ : ۱۴۱۳ : ۱۸ : ۱۲۲۰ : ۲۵ : ۴۱۲۰ : ۴۵ : ۱۶
جمعه۴ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۲۶ : ۱۵۰۶ : ۱۱ : ۰۱۱۳ : ۱۸ : ۱۲۲۰ : ۲۴ : ۵۴۲۰ : ۴۴ : ۲۶
شنبه۵ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۲۷ : ۲۸۰۶ : ۱۱ : ۴۹۱۳ : ۱۸ : ۱۲۲۰ : ۲۴ : ۰۵۲۰ : ۴۳ : ۳۳
یکشنبه۶ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۲۸ : ۴۱۰۶ : ۱۲ : ۳۷۱۳ : ۱۸ : ۱۱۲۰ : ۲۳ : ۱۵۲۰ : ۴۲ : ۴۰
دوشنبه۷ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۲۹ : ۵۴۰۶ : ۱۳ : ۲۶۱۳ : ۱۸ : ۰۹۲۰ : ۲۲ : ۲۲۲۰ : ۴۱ : ۴۵
سه شنبه۸ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۱ : ۰۸۰۶ : ۱۴ : ۱۵۱۳ : ۱۸ : ۰۷۲۰ : ۲۱ : ۲۹۲۰ : ۴۰ : ۴۸
چهارشنبه۹ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۲ : ۲۲۰۶ : ۱۵ : ۰۴۱۳ : ۱۸ : ۰۴۲۰ : ۲۰ : ۳۴۲۰ : ۳۹ : ۵۰
پنج شنبه۱۰ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۳ : ۳۶۰۶ : ۱۵ : ۵۳۱۳ : ۱۸ : ۰۱۲۰ : ۱۹ : ۳۷۲۰ : ۳۸ : ۵۰
جمعه۱۱ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۴ : ۵۱۰۶ : ۱۶ : ۴۳۱۳ : ۱۷ : ۵۷۲۰ : ۱۸ : ۴۰۲۰ : ۳۷ : ۴۹
شنبه۱۲ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۶ : ۰۵۰۶ : ۱۷ : ۳۳۱۳ : ۱۷ : ۵۳۲۰ : ۱۷ : ۴۰۲۰ : ۳۶ : ۴۷
یکشنبه۱۳ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۷ : ۲۰۰۶ : ۱۸ : ۲۳۱۳ : ۱۷ : ۴۷۲۰ : ۱۶ : ۴۰۲۰ : ۳۵ : ۴۳
دوشنبه۱۴ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۸ : ۳۵۰۶ : ۱۹ : ۱۳۱۳ : ۱۷ : ۴۲۲۰ : ۱۵ : ۳۸۲۰ : ۳۴ : ۳۸
سه شنبه۱۵ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۹ : ۴۹۰۶ : ۲۰ : ۰۳۱۳ : ۱۷ : ۳۵۲۰ : ۱۴ : ۳۴۲۰ : ۳۳ : ۳۱
چهارشنبه۱۶ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۴۱ : ۰۴۰۶ : ۲۰ : ۵۳۱۳ : ۱۷ : ۲۸۲۰ : ۱۳ : ۳۰۲۰ : ۳۲ : ۲۴
پنج شنبه۱۷ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۴۲ : ۱۹۰۶ : ۲۱ : ۴۴۱۳ : ۱۷ : ۲۱۲۰ : ۱۲ : ۲۴۲۰ : ۳۱ : ۱۵
جمعه۱۸ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۴۳ : ۳۳۰۶ : ۲۲ : ۳۴۱۳ : ۱۷ : ۱۳۲۰ : ۱۱ : ۱۷۲۰ : ۳۰ : ۰۵
شنبه۱۹ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۴۴ : ۴۷۰۶ : ۲۳ : ۲۵۱۳ : ۱۷ : ۰۴۲۰ : ۱۰ : ۰۹۲۰ : ۲۸ : ۵۴
یکشنبه۲۰ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۴۶ : ۰۱۰۶ : ۲۴ : ۱۶۱۳ : ۱۶ : ۵۵۲۰ : ۰۸ : ۵۹۲۰ : ۲۷ : ۴۱
دوشنبه۲۱ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۴۷ : ۱۵۰۶ : ۲۵ : ۰۶۱۳ : ۱۶ : ۴۵۲۰ : ۰۷ : ۴۹۲۰ : ۲۶ : ۲۸
سه شنبه۲۲ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۴۸ : ۲۹۰۶ : ۲۵ : ۵۷۱۳ : ۱۶ : ۳۴۲۰ : ۰۶ : ۳۷۲۰ : ۲۵ : ۱۳
چهارشنبه۲۳ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۴۹ : ۴۲۰۶ : ۲۶ : ۴۷۱۳ : ۱۶ : ۲۴۲۰ : ۰۵ : ۲۴۲۰ : ۲۳ : ۵۷
پنج شنبه۲۴ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۵۰ : ۵۵۰۶ : ۲۷ : ۳۸۱۳ : ۱۶ : ۱۲۲۰ : ۰۴ : ۱۱۲۰ : ۲۲ : ۴۱
جمعه۲۵ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۵۲ : ۰۸۰۶ : ۲۸ : ۲۹۱۳ : ۱۶ : ۰۰۲۰ : ۰۲ : ۵۶۲۰ : ۲۱ : ۲۳
شنبه۲۶ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۵۳ : ۲۰۰۶ : ۲۹ : ۱۹۱۳ : ۱۵ : ۴۷۲۰ : ۰۱ : ۴۰۲۰ : ۲۰ : ۰۵
یکشنبه۲۷ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۵۴ : ۳۲۰۶ : ۳۰ : ۱۰۱۳ : ۱۵ : ۳۴۲۰ : ۰۰ : ۲۳۲۰ : ۱۸ : ۴۵
دوشنبه۲۸ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۵۵ : ۴۳۰۶ : ۳۱ : ۰۰۱۳ : ۱۵ : ۲۱۱۹ : ۵۹ : ۰۵۲۰ : ۱۷ : ۲۵
سه شنبه۲۹ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۵۶ : ۵۵۰۶ : ۳۱ : ۵۱۱۳ : ۱۵ : ۰۷۱۹ : ۵۷ : ۴۷۲۰ : ۱۶ : ۰۳
چهارشنبه۳۰ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۵۸ : ۰۵۰۶ : ۳۲ : ۴۱۱۳ : ۱۴ : ۵۲۱۹ : ۵۶ : ۲۷۲۰ : ۱۴ : ۴۱
پنج شنبه۳۱ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۵۹ : ۱۶۰۶ : ۳۳ : ۳۱۱۳ : ۱۴ : ۳۷۱۹ : ۵۵ : ۰۷۲۰ : ۱۳ : ۱۸
 • اوقات شرعی رمضان المبارک 1440 قمری (اردیبهشت و خرداد 1398 خورشیدی) به افق رشت


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
سه شنبه۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۳۰ : ۵۰۰۶ : ۱۰ : ۴۹۱۳ : ۰۸ : ۱۴۲۰ : ۰۶ : ۱۲۲۰ : ۲۵ : ۱۴
چهارشنبه۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۹ : ۲۴۰۶ : ۰۹ : ۴۸۱۳ : ۰۸ : ۱۰۲۰ : ۰۷ : ۰۵۲۰ : ۲۶ : ۱۰
پنج شنبه۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۸ : ۰۰۰۶ : ۰۸ : ۴۸۱۳ : ۰۸ : ۰۷۲۰ : ۰۷ : ۵۸۲۰ : ۲۷ : ۰۶
جمعه۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۶ : ۳۷۰۶ : ۰۷ : ۵۰۱۳ : ۰۸ : ۰۴۲۰ : ۰۸ : ۵۱۲۰ : ۲۸ : ۰۲
شنبه۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۵ : ۱۵۰۶ : ۰۶ : ۵۳۱۳ : ۰۸ : ۰۲۲۰ : ۰۹ : ۴۳۲۰ : ۲۸ : ۵۸
یکشنبه۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۳ : ۵۴۰۶ : ۰۵ : ۵۸۱۳ : ۰۸ : ۰۱۲۰ : ۱۰ : ۳۶۲۰ : ۲۹ : ۵۳
دوشنبه۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۲ : ۳۵۰۶ : ۰۵ : ۰۴۱۳ : ۰۸ : ۰۰۲۰ : ۱۱ : ۲۸۲۰ : ۳۰ : ۴۸
سه شنبه۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۱ : ۱۷۰۶ : ۰۴ : ۱۱۱۳ : ۰۸ : ۰۰۲۰ : ۱۲ : ۱۹۲۰ : ۳۱ : ۴۳
چهارشنبه۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۰ : ۰۱۰۶ : ۰۳ : ۲۰۱۳ : ۰۸ : ۰۰۲۰ : ۱۳ : ۱۰۲۰ : ۳۲ : ۳۸
پنج شنبه۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۱۸ : ۴۶۰۶ : ۰۲ : ۳۰۱۳ : ۰۸ : ۰۱۲۰ : ۱۴ : ۰۱۲۰ : ۳۳ : ۳۲
جمعه۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۱۷ : ۳۳۰۶ : ۰۱ : ۴۲۱۳ : ۰۸ : ۰۳۲۰ : ۱۴ : ۵۲۲۰ : ۳۴ : ۲۵
شنبه۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۱۶ : ۲۱۰۶ : ۰۰ : ۵۶۱۳ : ۰۸ : ۰۵۲۰ : ۱۵ : ۴۲۲۰ : ۳۵ : ۱۸
یکشنبه۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۱۵ : ۱۱۰۶ : ۰۰ : ۱۱۱۳ : ۰۸ : ۰۷۲۰ : ۱۶ : ۳۱۲۰ : ۳۶ : ۱۱
دوشنبه۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۱۴ : ۰۳۰۵ : ۵۹ : ۲۷۱۳ : ۰۸ : ۱۰۲۰ : ۱۷ : ۲۰۲۰ : ۳۷ : ۰۳
سه شنبه۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۱۲ : ۵۷۰۵ : ۵۸ : ۴۶۱۳ : ۰۸ : ۱۴۲۰ : ۱۸ : ۰۹۲۰ : ۳۷ : ۵۴
چهارشنبه۱ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۱۱ : ۵۳۰۵ : ۵۸ : ۰۵۱۳ : ۰۸ : ۱۸۲۰ : ۱۸ : ۵۷۲۰ : ۳۸ : ۴۵
پنج شنبه۲ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۱۰ : ۵۰۰۵ : ۵۷ : ۲۷۱۳ : ۰۸ : ۲۳۲۰ : ۱۹ : ۴۴۲۰ : ۳۹ : ۳۵
جمعه۳ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۹ : ۴۹۰۵ : ۵۶ : ۵۰۱۳ : ۰۸ : ۲۸۲۰ : ۲۰ : ۳۱۲۰ : ۴۰ : ۲۵
شنبه۴ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۸ : ۵۱۰۵ : ۵۶ : ۱۵۱۳ : ۰۸ : ۳۴۲۰ : ۲۱ : ۱۷۲۰ : ۴۱ : ۱۴
یکشنبه۵ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۷ : ۵۴۰۵ : ۵۵ : ۴۱۱۳ : ۰۸ : ۴۰۲۰ : ۲۲ : ۰۲۲۰ : ۴۲ : ۰۲
دوشنبه۶ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۷ : ۰۰۰۵ : ۵۵ : ۰۹۱۳ : ۰۸ : ۴۷۲۰ : ۲۲ : ۴۷۲۰ : ۴۲ : ۴۹
سه شنبه۷ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۶ : ۰۷۰۵ : ۵۴ : ۳۹۱۳ : ۰۸ : ۵۴۲۰ : ۲۳ : ۳۱۲۰ : ۴۳ : ۳۵
چهارشنبه۸ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۵ : ۱۷۰۵ : ۵۴ : ۱۱۱۳ : ۰۹ : ۰۲۲۰ : ۲۴ : ۱۳۲۰ : ۴۴ : ۲۱
پنج شنبه۹ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۴ : ۳۰۰۵ : ۵۳ : ۴۴۱۳ : ۰۹ : ۱۰۲۰ : ۲۴ : ۵۵۲۰ : ۴۵ : ۰۵
جمعه۱۰ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۳ : ۴۴۰۵ : ۵۳ : ۱۹۱۳ : ۰۹ : ۱۸۲۰ : ۲۵ : ۳۷۲۰ : ۴۵ : ۴۹
شنبه۱۱ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۳ : ۰۱۰۵ : ۵۲ : ۵۶۱۳ : ۰۹ : ۲۷۲۰ : ۲۶ : ۱۷۲۰ : ۴۶ : ۳۱
یکشنبه۱۲ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۲ : ۲۰۰۵ : ۵۲ : ۳۵۱۳ : ۰۹ : ۳۶۲۰ : ۲۶ : ۵۶۲۰ : ۴۷ : ۱۳
دوشنبه۱۳ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۱ : ۴۲۰۵ : ۵۲ : ۱۵۱۳ : ۰۹ : ۴۶۲۰ : ۲۷ : ۳۴۲۰ : ۴۷ : ۵۳