سایر شهرستانها

 • اوقات شرعی به افق :
 • اذان صبح : ۰۳ : ۵۹
  طلوع خورشید : ۰۵ : ۴۸
  اذان ظهر : ۱۳ : ۰۵
  غروب خورشید : ۲۰ : ۲۲
  اذان مغرب : ۲۰ : ۴۲
 • اوقات شرعی ماه جاری به افق رشت


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
چهارشنبه۱ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۱۱ : ۵۳۰۵ : ۵۸ : ۰۵۱۳ : ۰۸ : ۱۸۲۰ : ۱۸ : ۵۷۲۰ : ۳۸ : ۴۵
پنج شنبه۲ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۱۰ : ۵۰۰۵ : ۵۷ : ۲۷۱۳ : ۰۸ : ۲۳۲۰ : ۱۹ : ۴۴۲۰ : ۳۹ : ۳۵
جمعه۳ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۹ : ۴۹۰۵ : ۵۶ : ۵۰۱۳ : ۰۸ : ۲۸۲۰ : ۲۰ : ۳۱۲۰ : ۴۰ : ۲۵
شنبه۴ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۸ : ۵۱۰۵ : ۵۶ : ۱۵۱۳ : ۰۸ : ۳۴۲۰ : ۲۱ : ۱۷۲۰ : ۴۱ : ۱۴
یکشنبه۵ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۷ : ۵۴۰۵ : ۵۵ : ۴۱۱۳ : ۰۸ : ۴۰۲۰ : ۲۲ : ۰۲۲۰ : ۴۲ : ۰۲
دوشنبه۶ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۷ : ۰۰۰۵ : ۵۵ : ۰۹۱۳ : ۰۸ : ۴۷۲۰ : ۲۲ : ۴۷۲۰ : ۴۲ : ۴۹
سه شنبه۷ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۶ : ۰۷۰۵ : ۵۴ : ۳۹۱۳ : ۰۸ : ۵۴۲۰ : ۲۳ : ۳۱۲۰ : ۴۳ : ۳۵
چهارشنبه۸ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۵ : ۱۷۰۵ : ۵۴ : ۱۱۱۳ : ۰۹ : ۰۲۲۰ : ۲۴ : ۱۳۲۰ : ۴۴ : ۲۱
پنج شنبه۹ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۴ : ۳۰۰۵ : ۵۳ : ۴۴۱۳ : ۰۹ : ۱۰۲۰ : ۲۴ : ۵۵۲۰ : ۴۵ : ۰۵
جمعه۱۰ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۳ : ۴۴۰۵ : ۵۳ : ۱۹۱۳ : ۰۹ : ۱۸۲۰ : ۲۵ : ۳۷۲۰ : ۴۵ : ۴۹
شنبه۱۱ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۳ : ۰۱۰۵ : ۵۲ : ۵۶۱۳ : ۰۹ : ۲۷۲۰ : ۲۶ : ۱۷۲۰ : ۴۶ : ۳۱
یکشنبه۱۲ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۲ : ۲۰۰۵ : ۵۲ : ۳۵۱۳ : ۰۹ : ۳۶۲۰ : ۲۶ : ۵۶۲۰ : ۴۷ : ۱۳
دوشنبه۱۳ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۱ : ۴۲۰۵ : ۵۲ : ۱۵۱۳ : ۰۹ : ۴۶۲۰ : ۲۷ : ۳۴۲۰ : ۴۷ : ۵۳
سه شنبه۱۴ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۱ : ۰۶۰۵ : ۵۱ : ۵۸۱۳ : ۰۹ : ۵۶۲۰ : ۲۸ : ۱۱۲۰ : ۴۸ : ۳۲
چهارشنبه۱۵ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۰ : ۳۳۰۵ : ۵۱ : ۴۱۱۳ : ۱۰ : ۰۷۲۰ : ۲۸ : ۴۷۲۰ : ۴۹ : ۱۰
پنج شنبه۱۶ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۰ : ۰۲۰۵ : ۵۱ : ۲۷۱۳ : ۱۰ : ۱۷۲۰ : ۲۹ : ۲۲۲۰ : ۴۹ : ۴۷
جمعه۱۷ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۹ : ۳۴۰۵ : ۵۱ : ۱۵۱۳ : ۱۰ : ۲۸۲۰ : ۲۹ : ۵۶۲۰ : ۵۰ : ۲۲
شنبه۱۸ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۹ : ۰۹۰۵ : ۵۱ : ۰۴۱۳ : ۱۰ : ۴۰۲۰ : ۳۰ : ۲۸۲۰ : ۵۰ : ۵۶
یکشنبه۱۹ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۸ : ۴۶۰۵ : ۵۰ : ۵۵۱۳ : ۱۰ : ۵۱۲۰ : ۳۰ : ۵۹۲۰ : ۵۱ : ۲۹
دوشنبه۲۰ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۸ : ۲۶۰۵ : ۵۰ : ۴۸۱۳ : ۱۱ : ۰۳۲۰ : ۳۱ : ۲۹۲۰ : ۵۲ : ۰۰
سه شنبه۲۱ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۸ : ۰۹۰۵ : ۵۰ : ۴۳۱۳ : ۱۱ : ۱۵۲۰ : ۳۱ : ۵۸۲۰ : ۵۲ : ۳۰
چهارشنبه۲۲ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۷ : ۵۴۰۵ : ۵۰ : ۳۹۱۳ : ۱۱ : ۲۸۲۰ : ۳۲ : ۲۵۲۰ : ۵۲ : ۵۸
پنج شنبه۲۳ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۷ : ۴۲۰۵ : ۵۰ : ۳۷۱۳ : ۱۱ : ۴۰۲۰ : ۳۲ : ۵۱۲۰ : ۵۳ : ۲۵
جمعه۲۴ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۷ : ۳۳۰۵ : ۵۰ : ۳۷۱۳ : ۱۱ : ۵۳۲۰ : ۳۳ : ۱۶۲۰ : ۵۳ : ۵۱
شنبه۲۵ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۷ : ۲۷۰۵ : ۵۰ : ۳۸۱۳ : ۱۲ : ۰۵۲۰ : ۳۳ : ۳۸۲۰ : ۵۴ : ۱۴
یکشنبه۲۶ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۷ : ۲۳۰۵ : ۵۰ : ۴۲۱۳ : ۱۲ : ۱۸۲۰ : ۳۴ : ۰۰۲۰ : ۵۴ : ۳۷
دوشنبه۲۷ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۷ : ۲۲۰۵ : ۵۰ : ۴۷۱۳ : ۱۲ : ۳۱۲۰ : ۳۴ : ۲۰۲۰ : ۵۴ : ۵۷
سه شنبه۲۸ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۷ : ۲۴۰۵ : ۵۰ : ۵۳۱۳ : ۱۲ : ۴۴۲۰ : ۳۴ : ۳۸۲۰ : ۵۵ : ۱۶
چهارشنبه۲۹ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۷ : ۲۹۰۵ : ۵۱ : ۰۱۱۳ : ۱۲ : ۵۷۲۰ : ۳۴ : ۵۵۲۰ : ۵۵ : ۳۳
پنج شنبه۳۰ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۷ : ۳۷۰۵ : ۵۱ : ۱۱۱۳ : ۱۳ : ۱۰۲۰ : ۳۵ : ۱۰۲۰ : ۵۵ : ۴۸
جمعه۳۱ خرداد ۱۳۹۸۰۳ : ۵۷ : ۴۷۰۵ : ۵۱ : ۲۳۱۳ : ۱۳ : ۲۳۲۰ : ۳۵ : ۲۴۲۰ : ۵۶ : ۰۲
 • اوقات شرعی رمضان المبارک 1440 قمری (اردیبهشت و خرداد 1398 خورشیدی) به افق رشت


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
سه شنبه۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۳۰ : ۵۰۰۶ : ۱۰ : ۴۹۱۳ : ۰۸ : ۱۴۲۰ : ۰۶ : ۱۲۲۰ : ۲۵ : ۱۴
چهارشنبه۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۹ : ۲۴۰۶ : ۰۹ : ۴۸۱۳ : ۰۸ : ۱۰۲۰ : ۰۷ : ۰۵۲۰ : ۲۶ : ۱۰
پنج شنبه۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۸ : ۰۰۰۶ : ۰۸ : ۴۸۱۳ : ۰۸ : ۰۷۲۰ : ۰۷ : ۵۸۲۰ : ۲۷ : ۰۶
جمعه۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۶ : ۳۷۰۶ : ۰۷ : ۵۰۱۳ : ۰۸ : ۰۴۲۰ : ۰۸ : ۵۱۲۰ : ۲۸ : ۰۲
شنبه۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۵ : ۱۵۰۶ : ۰۶ : ۵۳۱۳ : ۰۸ : ۰۲۲۰ : ۰۹ : ۴۳۲۰ : ۲۸ : ۵۸
یکشنبه۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۳ : ۵۴۰۶ : ۰۵ : ۵۸۱۳ : ۰۸ : ۰۱۲۰ : ۱۰ : ۳۶۲۰ : ۲۹ : ۵۳
دوشنبه۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۲ : ۳۵۰۶ : ۰۵ : ۰۴۱۳ : ۰۸ : ۰۰۲۰ : ۱۱ : ۲۸۲۰ : ۳۰ : ۴۸
سه شنبه۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۱ : ۱۷۰۶ : ۰۴ : ۱۱۱۳ : ۰۸ : ۰۰۲۰ : ۱۲ : ۱۹۲۰ : ۳۱ : ۴۳
چهارشنبه۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۰ : ۰۱۰۶ : ۰۳ : ۲۰۱۳ : ۰۸ : ۰۰۲۰ : ۱۳ : ۱۰۲۰ : ۳۲ : ۳۸
پنج شنبه۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۱۸ : ۴۶۰۶ : ۰۲ : ۳۰۱۳ : ۰۸ : ۰۱۲۰ : ۱۴ : ۰۱۲۰ : ۳۳ : ۳۲
جمعه۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۱۷ : ۳۳۰۶ : ۰۱ : ۴۲۱۳ : ۰۸ : ۰۳۲۰ : ۱۴ : ۵۲۲۰ : ۳۴ : ۲۵
شنبه۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۱۶ : ۲۱۰۶ : ۰۰ : ۵۶۱۳ : ۰۸ : ۰۵۲۰ : ۱۵ : ۴۲۲۰ : ۳۵ : ۱۸
یکشنبه۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۱۵ : ۱۱۰۶ : ۰۰ : ۱۱۱۳ : ۰۸ : ۰۷۲۰ : ۱۶ : ۳۱۲۰ : ۳۶ : ۱۱
دوشنبه۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۱۴ : ۰۳۰۵ : ۵۹ : ۲۷۱۳ : ۰۸ : ۱۰۲۰ : ۱۷ : ۲۰۲۰ : ۳۷ : ۰۳
سه شنبه۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۱۲ : ۵۷۰۵ : ۵۸ : ۴۶۱۳ : ۰۸ : ۱۴۲۰ : ۱۸ : ۰۹۲۰ : ۳۷ : ۵۴
چهارشنبه۱ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۱۱ : ۵۳۰۵ : ۵۸ : ۰۵۱۳ : ۰۸ : ۱۸۲۰ : ۱۸ : ۵۷۲۰ : ۳۸ : ۴۵
پنج شنبه۲ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۱۰ : ۵۰۰۵ : ۵۷ : ۲۷۱۳ : ۰۸ : ۲۳۲۰ : ۱۹ : ۴۴۲۰ : ۳۹ : ۳۵
جمعه۳ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۹ : ۴۹۰۵ : ۵۶ : ۵۰۱۳ : ۰۸ : ۲۸۲۰ : ۲۰ : ۳۱۲۰ : ۴۰ : ۲۵
شنبه۴ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۸ : ۵۱۰۵ : ۵۶ : ۱۵۱۳ : ۰۸ : ۳۴۲۰ : ۲۱ : ۱۷۲۰ : ۴۱ : ۱۴
یکشنبه۵ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۷ : ۵۴۰۵ : ۵۵ : ۴۱۱۳ : ۰۸ : ۴۰۲۰ : ۲۲ : ۰۲۲۰ : ۴۲ : ۰۲
دوشنبه۶ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۷ : ۰۰۰۵ : ۵۵ : ۰۹۱۳ : ۰۸ : ۴۷۲۰ : ۲۲ : ۴۷۲۰ : ۴۲ : ۴۹
سه شنبه۷ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۶ : ۰۷۰۵ : ۵۴ : ۳۹۱۳ : ۰۸ : ۵۴۲۰ : ۲۳ : ۳۱۲۰ : ۴۳ : ۳۵
چهارشنبه۸ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۵ : ۱۷۰۵ : ۵۴ : ۱۱۱۳ : ۰۹ : ۰۲۲۰ : ۲۴ : ۱۳۲۰ : ۴۴ : ۲۱
پنج شنبه۹ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۴ : ۳۰۰۵ : ۵۳ : ۴۴۱۳ : ۰۹ : ۱۰۲۰ : ۲۴ : ۵۵۲۰ : ۴۵ : ۰۵
جمعه۱۰ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۳ : ۴۴۰۵ : ۵۳ : ۱۹۱۳ : ۰۹ : ۱۸۲۰ : ۲۵ : ۳۷۲۰ : ۴۵ : ۴۹
شنبه۱۱ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۳ : ۰۱۰۵ : ۵۲ : ۵۶۱۳ : ۰۹ : ۲۷۲۰ : ۲۶ : ۱۷۲۰ : ۴۶ : ۳۱
یکشنبه۱۲ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۲ : ۲۰۰۵ : ۵۲ : ۳۵۱۳ : ۰۹ : ۳۶۲۰ : ۲۶ : ۵۶۲۰ : ۴۷ : ۱۳
دوشنبه۱۳ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۱ : ۴۲۰۵ : ۵۲ : ۱۵۱۳ : ۰۹ : ۴۶۲۰ : ۲۷ : ۳۴۲۰ : ۴۷ : ۵۳