• اوقات شرعی ماه جاری به افق رشت


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
پنج شنبه۱ فروردین ۱۳۹۸۰۴ : ۴۷ : ۱۲۰۶ : ۱۴ : ۲۲۱۲ : ۱۸ : ۵۴۱۸ : ۲۴ : ۰۲۱۸ : ۴۱ : ۳۰
جمعه۲ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۴۵ : ۳۵۰۷ : ۱۲ : ۵۲۱۳ : ۱۸ : ۳۶۱۹ : ۲۴ : ۵۶۱۹ : ۴۲ : ۲۴
شنبه۳ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۴۳ : ۵۸۰۷ : ۱۱ : ۲۱۱۳ : ۱۸ : ۱۸۱۹ : ۲۵ : ۵۱۱۹ : ۴۳ : ۱۹
یکشنبه۴ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۴۲ : ۲۱۰۷ : ۰۹ : ۵۱۱۳ : ۱۸ : ۰۰۱۹ : ۲۶ : ۴۵۱۹ : ۴۴ : ۱۳
دوشنبه۵ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۴۰ : ۴۳۰۷ : ۰۸ : ۲۱۱۳ : ۱۷ : ۴۱۱۹ : ۲۷ : ۳۹۱۹ : ۴۵ : ۰۸
سه شنبه۶ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۳۹ : ۰۵۰۷ : ۰۶ : ۵۱۱۳ : ۱۷ : ۲۳۱۹ : ۲۸ : ۳۲۱۹ : ۴۶ : ۰۳
چهارشنبه۷ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۳۷ : ۲۶۰۷ : ۰۵ : ۲۱۱۳ : ۱۷ : ۰۵۱۹ : ۲۹ : ۲۶۱۹ : ۴۶ : ۵۷
پنج شنبه۸ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۳۵ : ۴۷۰۷ : ۰۳ : ۵۱۱۳ : ۱۶ : ۴۷۱۹ : ۳۰ : ۲۰۱۹ : ۴۷ : ۵۲
جمعه۹ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۳۴ : ۰۷۰۷ : ۰۲ : ۲۲۱۳ : ۱۶ : ۲۹۱۹ : ۳۱ : ۱۳۱۹ : ۴۸ : ۴۶
شنبه۱۰ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۳۲ : ۲۸۰۷ : ۰۰ : ۵۲۱۳ : ۱۶ : ۱۱۱۹ : ۳۲ : ۰۷۱۹ : ۴۹ : ۴۱
یکشنبه۱۱ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۳۰ : ۴۸۰۶ : ۵۹ : ۲۲۱۳ : ۱۵ : ۵۳۱۹ : ۳۳ : ۰۱۱۹ : ۵۰ : ۳۶
دوشنبه۱۲ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۲۹ : ۰۸۰۶ : ۵۷ : ۵۳۱۳ : ۱۵ : ۳۵۱۹ : ۳۳ : ۵۴۱۹ : ۵۱ : ۳۰
سه شنبه۱۳ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۲۷ : ۲۷۰۶ : ۵۶ : ۲۴۱۳ : ۱۵ : ۱۷۱۹ : ۳۴ : ۴۸۱۹ : ۵۲ : ۲۵
چهارشنبه۱۴ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۲۵ : ۴۶۰۶ : ۵۴ : ۵۵۱۳ : ۱۴ : ۵۹۱۹ : ۳۵ : ۴۱۱۹ : ۵۳ : ۲۰
پنج شنبه۱۵ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۲۴ : ۰۶۰۶ : ۵۳ : ۲۷۱۳ : ۱۴ : ۴۲۱۹ : ۳۶ : ۳۴۱۹ : ۵۴ : ۱۵
جمعه۱۶ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۲۲ : ۲۵۰۶ : ۵۱ : ۵۹۱۳ : ۱۴ : ۲۵۱۹ : ۳۷ : ۲۸۱۹ : ۵۵ : ۱۰
شنبه۱۷ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۲۰ : ۴۴۰۶ : ۵۰ : ۳۱۱۳ : ۱۴ : ۰۷۱۹ : ۳۸ : ۲۱۱۹ : ۵۶ : ۰۵
یکشنبه۱۸ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۱۹ : ۰۳۰۶ : ۴۹ : ۰۴۱۳ : ۱۳ : ۵۰۱۹ : ۳۹ : ۱۵۱۹ : ۵۷ : ۰۰
دوشنبه۱۹ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۱۷ : ۲۱۰۶ : ۴۷ : ۳۷۱۳ : ۱۳ : ۳۴۱۹ : ۴۰ : ۰۸۱۹ : ۵۷ : ۵۵
سه شنبه۲۰ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۱۵ : ۴۰۰۶ : ۴۶ : ۱۰۱۳ : ۱۳ : ۱۷۱۹ : ۴۱ : ۰۲۱۹ : ۵۸ : ۵۰
چهارشنبه۲۱ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۱۳ : ۵۹۰۶ : ۴۴ : ۴۴۱۳ : ۱۳ : ۰۱۱۹ : ۴۱ : ۵۵۱۹ : ۵۹ : ۴۶
پنج شنبه۲۲ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۱۲ : ۱۸۰۶ : ۴۳ : ۱۸۱۳ : ۱۲ : ۴۵۱۹ : ۴۲ : ۴۹۲۰ : ۰۰ : ۴۱
جمعه۲۳ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۱۰ : ۳۷۰۶ : ۴۱ : ۵۳۱۳ : ۱۲ : ۲۹۱۹ : ۴۳ : ۴۲۲۰ : ۰۱ : ۳۷
شنبه۲۴ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۰۸ : ۵۶۰۶ : ۴۰ : ۲۹۱۳ : ۱۲ : ۱۴۱۹ : ۴۴ : ۳۶۲۰ : ۰۲ : ۳۳
یکشنبه۲۵ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۰۷ : ۱۶۰۶ : ۳۹ : ۰۵۱۳ : ۱۱ : ۵۹۱۹ : ۴۵ : ۳۰۲۰ : ۰۳ : ۲۸
دوشنبه۲۶ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۰۵ : ۳۵۰۶ : ۳۷ : ۴۲۱۳ : ۱۱ : ۴۴۱۹ : ۴۶ : ۲۴۲۰ : ۰۴ : ۲۴
سه شنبه۲۷ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۰۳ : ۵۵۰۶ : ۳۶ : ۱۹۱۳ : ۱۱ : ۳۰۱۹ : ۴۷ : ۱۷۲۰ : ۰۵ : ۲۰
چهارشنبه۲۸ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۰۲ : ۱۵۰۶ : ۳۴ : ۵۷۱۳ : ۱۱ : ۱۵۱۹ : ۴۸ : ۱۱۲۰ : ۰۶ : ۱۷
پنج شنبه۲۹ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۰۰ : ۳۵۰۶ : ۳۳ : ۳۶۱۳ : ۱۱ : ۰۲۱۹ : ۴۹ : ۰۵۲۰ : ۰۷ : ۱۳
جمعه۳۰ فروردین ۱۳۹۸۰۴ : ۵۸ : ۵۶۰۶ : ۳۲ : ۱۵۱۳ : ۱۰ : ۴۹۱۹ : ۴۹ : ۵۹۲۰ : ۰۸ : ۰۹
شنبه۳۱ فروردین ۱۳۹۸۰۴ : ۵۷ : ۱۷۰۶ : ۳۰ : ۵۶۱۳ : ۱۰ : ۳۶۱۹ : ۵۰ : ۵۳۲۰ : ۰۹ : ۰۶
 • اوقات شرعی مراکز استانهای کشور

 • اوقات شرعی به افق :
 • اذان صبح : ۰۵ : ۴۰
  طلوع خورشید : ۰۷ : ۰۶
  اذان ظهر : ۱۳ : ۱۱
  غروب خورشید : ۱۹ : ۱۷
  اذان مغرب : ۱۹ : ۳۵
 • اوقات شرعی امروز رشت

جمعه، ۲ فروردین ۱۳۹۸
اذان صبح : ۰۵ : ۴۵ : ۳۵
طلوع خورشید : ۰۷ : ۱۲ : ۵۲
اذان ظهر : ۱۳ : ۱۸ : ۳۶
غروب خورشید : ۱۹ : ۲۴ : ۵۶
اذان مغرب : ۱۹ : ۴۲ : ۲۴
rahim-moazenzadeh.swf 05 : 45- 13 : 18- 19 : 42