اوقات شرعی ماه جاری به افق رشت

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
جمعه۱ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۴۷ : ۱۴۰۶ : ۱۴ : ۲۴۱۲ : ۱۸ : ۵۶۱۸ : ۲۴ : ۰۵۱۸ : ۴۱ : ۳۲۰۰ : ۰۴ : ۵۱
شنبه۲ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۴۵ : ۳۸۰۷ : ۱۲ : ۵۴۱۳ : ۱۸ : ۳۸۱۹ : ۲۴ : ۵۹۱۹ : ۴۲ : ۲۷۰۰ : ۳۴ : ۳۰
یکشنبه۳ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۴۴ : ۰۱۰۷ : ۱۱ : ۲۴۱۳ : ۱۸ : ۲۰۱۹ : ۲۵ : ۵۳۱۹ : ۴۳ : ۲۱۰۰ : ۳۴ : ۰۸
دوشنبه۴ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۴۲ : ۲۳۰۷ : ۰۹ : ۵۴۱۳ : ۱۸ : ۰۲۱۹ : ۲۶ : ۴۷۱۹ : ۴۴ : ۱۶۰۰ : ۳۳ : ۴۶
سه شنبه۵ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۴۰ : ۴۵۰۷ : ۰۸ : ۲۴۱۳ : ۱۷ : ۴۴۱۹ : ۲۷ : ۴۱۱۹ : ۴۵ : ۱۰۰۰ : ۳۳ : ۲۴
چهارشنبه۶ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۳۹ : ۰۷۰۷ : ۰۶ : ۵۴۱۳ : ۱۷ : ۲۶۱۹ : ۲۸ : ۳۵۱۹ : ۴۶ : ۰۵۰۰ : ۳۳ : ۰۱
پنج شنبه۷ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۳۷ : ۲۸۰۷ : ۰۵ : ۲۴۱۳ : ۱۷ : ۰۸۱۹ : ۲۹ : ۲۹۱۹ : ۴۷ : ۰۰۰۰ : ۳۲ : ۳۹
جمعه۸ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۳۵ : ۴۹۰۷ : ۰۳ : ۵۴۱۳ : ۱۶ : ۴۹۱۹ : ۳۰ : ۲۲۱۹ : ۴۷ : ۵۴۰۰ : ۳۲ : ۱۶
شنبه۹ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۳۴ : ۱۰۰۷ : ۰۲ : ۲۴۱۳ : ۱۶ : ۳۱۱۹ : ۳۱ : ۱۶۱۹ : ۴۸ : ۴۹۰۰ : ۳۱ : ۵۳
یکشنبه۱۰ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۳۲ : ۳۰۰۷ : ۰۰ : ۵۴۱۳ : ۱۶ : ۱۳۱۹ : ۳۲ : ۰۹۱۹ : ۴۹ : ۴۳۰۰ : ۳۱ : ۲۹
دوشنبه۱۱ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۳۰ : ۵۰۰۶ : ۵۹ : ۲۵۱۳ : ۱۵ : ۵۵۱۹ : ۳۳ : ۰۳۱۹ : ۵۰ : ۳۸۰۰ : ۳۱ : ۰۶
سه شنبه۱۲ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۲۹ : ۱۰۰۶ : ۵۷ : ۵۶۱۳ : ۱۵ : ۳۷۱۹ : ۳۳ : ۵۶۱۹ : ۵۱ : ۳۳۰۰ : ۳۰ : ۴۲
چهارشنبه۱۳ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۲۷ : ۲۹۰۶ : ۵۶ : ۲۷۱۳ : ۱۵ : ۱۹۱۹ : ۳۴ : ۵۰۱۹ : ۵۲ : ۲۸۰۰ : ۳۰ : ۱۹
پنج شنبه۱۴ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۲۵ : ۴۹۰۶ : ۵۴ : ۵۸۱۳ : ۱۵ : ۰۲۱۹ : ۳۵ : ۴۳۱۹ : ۵۳ : ۲۲۰۰ : ۲۹ : ۵۵
جمعه۱۵ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۲۴ : ۰۸۰۶ : ۵۳ : ۲۹۱۳ : ۱۴ : ۴۴۱۹ : ۳۶ : ۳۷۱۹ : ۵۴ : ۱۷۰۰ : ۲۹ : ۳۲
شنبه۱۶ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۲۲ : ۲۷۰۶ : ۵۲ : ۰۱۱۳ : ۱۴ : ۲۷۱۹ : ۳۷ : ۳۰۱۹ : ۵۵ : ۱۲۰۰ : ۲۹ : ۰۸
یکشنبه۱۷ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۲۰ : ۴۶۰۶ : ۵۰ : ۳۳۱۳ : ۱۴ : ۱۰۱۹ : ۳۸ : ۲۴۱۹ : ۵۶ : ۰۷۰۰ : ۲۸ : ۴۴
دوشنبه۱۸ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۱۹ : ۰۵۰۶ : ۴۹ : ۰۶۱۳ : ۱۳ : ۵۳۱۹ : ۳۹ : ۱۷۱۹ : ۵۷ : ۰۲۰۰ : ۲۸ : ۲۰
سه شنبه۱۹ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۱۷ : ۲۴۰۶ : ۴۷ : ۳۹۱۳ : ۱۳ : ۳۶۱۹ : ۴۰ : ۱۱۱۹ : ۵۷ : ۵۷۰۰ : ۲۷ : ۵۷
چهارشنبه۲۰ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۱۵ : ۴۳۰۶ : ۴۶ : ۱۲۱۳ : ۱۳ : ۱۹۱۹ : ۴۱ : ۰۴۱۹ : ۵۸ : ۵۳۰۰ : ۲۷ : ۳۳
پنج شنبه۲۱ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۱۴ : ۰۲۰۶ : ۴۴ : ۴۶۱۳ : ۱۳ : ۰۳۱۹ : ۴۱ : ۵۸۱۹ : ۵۹ : ۴۸۰۰ : ۲۷ : ۰۹
جمعه۲۲ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۱۲ : ۲۱۰۶ : ۴۳ : ۲۱۱۳ : ۱۲ : ۴۷۱۹ : ۴۲ : ۵۱۲۰ : ۰۰ : ۴۴۰۰ : ۲۶ : ۴۵
شنبه۲۳ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۱۰ : ۴۰۰۶ : ۴۱ : ۵۶۱۳ : ۱۲ : ۳۲۱۹ : ۴۳ : ۴۵۲۰ : ۰۱ : ۳۹۰۰ : ۲۶ : ۲۲
یکشنبه۲۴ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۰۸ : ۵۹۰۶ : ۴۰ : ۳۱۱۳ : ۱۲ : ۱۶۱۹ : ۴۴ : ۳۹۲۰ : ۰۲ : ۳۵۰۰ : ۲۵ : ۵۸
دوشنبه۲۵ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۰۷ : ۱۸۰۶ : ۳۹ : ۰۷۱۳ : ۱۲ : ۰۱۱۹ : ۴۵ : ۳۲۲۰ : ۰۳ : ۳۱۰۰ : ۲۵ : ۳۵
سه شنبه۲۶ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۰۵ : ۳۸۰۶ : ۳۷ : ۴۴۱۳ : ۱۱ : ۴۶۱۹ : ۴۶ : ۲۶۲۰ : ۰۴ : ۲۷۰۰ : ۲۵ : ۱۱
چهارشنبه۲۷ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۰۳ : ۵۷۰۶ : ۳۶ : ۲۱۱۳ : ۱۱ : ۳۲۱۹ : ۴۷ : ۲۰۲۰ : ۰۵ : ۲۳۰۰ : ۲۴ : ۴۸
پنج شنبه۲۸ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۰۲ : ۱۷۰۶ : ۳۴ : ۵۹۱۳ : ۱۱ : ۱۸۱۹ : ۴۸ : ۱۴۲۰ : ۰۶ : ۱۹۰۰ : ۲۴ : ۲۶
جمعه۲۹ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۰۰ : ۳۸۰۶ : ۳۳ : ۳۸۱۳ : ۱۱ : ۰۴۱۹ : ۴۹ : ۰۷۲۰ : ۰۷ : ۱۵۰۰ : ۲۴ : ۰۲
شنبه۳۰ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۵۸ : ۵۸۰۶ : ۳۲ : ۱۸۱۳ : ۱۰ : ۵۱۱۹ : ۵۰ : ۰۱۲۰ : ۰۸ : ۱۲۰۰ : ۲۳ : ۴۰
یکشنبه۳۱ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۵۷ : ۱۹۰۶ : ۳۰ : ۵۸۱۳ : ۱۰ : ۳۸۱۹ : ۵۰ : ۵۵۲۰ : ۰۹ : ۰۸۰۰ : ۲۳ : ۱۷

اوقات شرعی رمضان المبارک 1440 قمری (اردیبهشت و خرداد 1398 خورشیدی) به افق رشت

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
سه شنبه۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۳۰ : ۵۰۰۶ : ۱۰ : ۴۹۱۳ : ۰۸ : ۱۴۲۰ : ۰۶ : ۱۲۲۰ : ۲۵ : ۱۴۰۰ : ۱۷ : ۴۸
چهارشنبه۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۹ : ۲۴۰۶ : ۰۹ : ۴۸۱۳ : ۰۸ : ۱۰۲۰ : ۰۷ : ۰۵۲۰ : ۲۶ : ۱۰۰۰ : ۱۷ : ۳۲
پنج شنبه۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۸ : ۰۰۰۶ : ۰۸ : ۴۸۱۳ : ۰۸ : ۰۷۲۰ : ۰۷ : ۵۸۲۰ : ۲۷ : ۰۶۰۰ : ۱۷ : ۱۷
جمعه۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۶ : ۳۷۰۶ : ۰۷ : ۵۰۱۳ : ۰۸ : ۰۴۲۰ : ۰۸ : ۵۱۲۰ : ۲۸ : ۰۲۰۰ : ۱۷ : ۰۳
شنبه۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۵ : ۱۵۰۶ : ۰۶ : ۵۳۱۳ : ۰۸ : ۰۲۲۰ : ۰۹ : ۴۳۲۰ : ۲۸ : ۵۸۰۰ : ۱۶ : ۴۸
یکشنبه۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۳ : ۵۴۰۶ : ۰۵ : ۵۸۱۳ : ۰۸ : ۰۱۲۰ : ۱۰ : ۳۶۲۰ : ۲۹ : ۵۳۰۰ : ۱۶ : ۳۵
دوشنبه۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۲ : ۳۵۰۶ : ۰۵ : ۰۴۱۳ : ۰۸ : ۰۰۲۰ : ۱۱ : ۲۸۲۰ : ۳۰ : ۴۸۰۰ : ۱۶ : ۲۲
سه شنبه۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۱ : ۱۷۰۶ : ۰۴ : ۱۱۱۳ : ۰۸ : ۰۰۲۰ : ۱۲ : ۱۹۲۰ : ۳۱ : ۴۳۰۰ : ۱۶ : ۱۰
چهارشنبه۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۲۰ : ۰۱۰۶ : ۰۳ : ۲۰۱۳ : ۰۸ : ۰۰۲۰ : ۱۳ : ۱۰۲۰ : ۳۲ : ۳۸۰۰ : ۱۵ : ۵۸
پنج شنبه۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۱۸ : ۴۶۰۶ : ۰۲ : ۳۰۱۳ : ۰۸ : ۰۱۲۰ : ۱۴ : ۰۱۲۰ : ۳۳ : ۳۲۰۰ : ۱۵ : ۴۷
جمعه۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۱۷ : ۳۳۰۶ : ۰۱ : ۴۲۱۳ : ۰۸ : ۰۳۲۰ : ۱۴ : ۵۲۲۰ : ۳۴ : ۲۵۰۰ : ۱۵ : ۳۶
شنبه۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۱۶ : ۲۱۰۶ : ۰۰ : ۵۶۱۳ : ۰۸ : ۰۵۲۰ : ۱۵ : ۴۲۲۰ : ۳۵ : ۱۸۰۰ : ۱۵ : ۲۶
یکشنبه۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۱۵ : ۱۱۰۶ : ۰۰ : ۱۱۱۳ : ۰۸ : ۰۷۲۰ : ۱۶ : ۳۱۲۰ : ۳۶ : ۱۱۰۰ : ۱۵ : ۱۷
دوشنبه۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۱۴ : ۰۳۰۵ : ۵۹ : ۲۷۱۳ : ۰۸ : ۱۰۲۰ : ۱۷ : ۲۰۲۰ : ۳۷ : ۰۳۰۰ : ۱۵ : ۰۸
سه شنبه۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ : ۱۲ : ۵۷۰۵ : ۵۸ : ۴۶۱۳ : ۰۸ : ۱۴۲۰ : ۱۸ : ۰۹۲۰ : ۳۷ : ۵۴۰۰ : ۱۵ : ۰۱
چهارشنبه۱ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۱۱ : ۵۳۰۵ : ۵۸ : ۰۵۱۳ : ۰۸ : ۱۸۲۰ : ۱۸ : ۵۷۲۰ : ۳۸ : ۴۵۰۰ : ۱۴ : ۵۳
پنج شنبه۲ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۱۰ : ۵۰۰۵ : ۵۷ : ۲۷۱۳ : ۰۸ : ۲۳۲۰ : ۱۹ : ۴۴۲۰ : ۳۹ : ۳۵۰۰ : ۱۴ : ۴۶
جمعه۳ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۹ : ۴۹۰۵ : ۵۶ : ۵۰۱۳ : ۰۸ : ۲۸۲۰ : ۲۰ : ۳۱۲۰ : ۴۰ : ۲۵۰۰ : ۱۴ : ۴۱
شنبه۴ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۸ : ۵۱۰۵ : ۵۶ : ۱۵۱۳ : ۰۸ : ۳۴۲۰ : ۲۱ : ۱۷۲۰ : ۴۱ : ۱۴۰۰ : ۱۴ : ۳۵
یکشنبه۵ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۷ : ۵۴۰۵ : ۵۵ : ۴۱۱۳ : ۰۸ : ۴۰۲۰ : ۲۲ : ۰۲۲۰ : ۴۲ : ۰۲۰۰ : ۱۴ : ۳۱
دوشنبه۶ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۷ : ۰۰۰۵ : ۵۵ : ۰۹۱۳ : ۰۸ : ۴۷۲۰ : ۲۲ : ۴۷۲۰ : ۴۲ : ۴۹۰۰ : ۱۴ : ۲۷
سه شنبه۷ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۶ : ۰۷۰۵ : ۵۴ : ۳۹۱۳ : ۰۸ : ۵۴۲۰ : ۲۳ : ۳۱۲۰ : ۴۳ : ۳۵۰۰ : ۱۴ : ۲۴
چهارشنبه۸ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۵ : ۱۷۰۵ : ۵۴ : ۱۱۱۳ : ۰۹ : ۰۲۲۰ : ۲۴ : ۱۳۲۰ : ۴۴ : ۲۱۰۰ : ۱۴ : ۲۱
پنج شنبه۹ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۴ : ۳۰۰۵ : ۵۳ : ۴۴۱۳ : ۰۹ : ۱۰۲۰ : ۲۴ : ۵۵۲۰ : ۴۵ : ۰۵۰۰ : ۱۴ : ۱۹
جمعه۱۰ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۳ : ۴۴۰۵ : ۵۳ : ۱۹۱۳ : ۰۹ : ۱۸۲۰ : ۲۵ : ۳۷۲۰ : ۴۵ : ۴۹۰۰ : ۱۴ : ۱۹
شنبه۱۱ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۳ : ۰۱۰۵ : ۵۲ : ۵۶۱۳ : ۰۹ : ۲۷۲۰ : ۲۶ : ۱۷۲۰ : ۴۶ : ۳۱۰۰ : ۱۴ : ۱۸
یکشنبه۱۲ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۲ : ۲۰۰۵ : ۵۲ : ۳۵۱۳ : ۰۹ : ۳۶۲۰ : ۲۶ : ۵۶۲۰ : ۴۷ : ۱۳۰۰ : ۱۴ : ۱۹
دوشنبه۱۳ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۰۱ : ۴۲۰۵ : ۵۲ : ۱۵۱۳ : ۰۹ : ۴۶۲۰ : ۲۷ : ۳۴۲۰ : ۴۷ : ۵۳۰۰ : ۱۴ : ۲۰