خدمات الکترونیک

پنجره واحد ارائه خدمات الکترونیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پنجره واحد ارائه خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

خدمات الکترونیک

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی:

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

 

راهنمای دسته بندی شده خدمات:

خدمات الکترونیک 4   خدمات الکترونیک 3   خدمات الکترونیک 2

حوزه قرانی   فناوری اطلاعات    مساجد

مطبوعاتی   اوقاف   وزارتی

سامانه کانون های آگهی و تبلیغاتی

 

برای مشاهده سایر خدمات الکترونیک وزارت متبوع اینجا کلیک کنید

 

 

خدمات اداره کل:

تقاضانامه های بررسی نمایشنامهتقاضانامه های بررسی نمایشنامه

صدور مجوز آموزشگاه آزاد هنریصدور مجوز آموزشگاه آزاد هنری

مدارک مربوط به صدور مجوز نگارخانهمدارک مربوط به صدور مجوز نگارخانه

مدارک مربوط به صدور مجوز موسسه فرهنگی هنری تک منظورهمدارک مربوط به صدور مجوز موسسه فرهنگی هنری تک منظوره
 

صدور مجوز و پروانه آموزشگاه آزاد تجسمی و خوشنویسی (یکساله)صدور مجوز و پروانه آموزشگاه آزاد تجسمی و خوشنویسی (یکساله)

صدور پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد سینماییصدور پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی

صدور پروانه شرکت فیلمسازی ویدیوییصدور پروانه شرکت فیلمسازی ویدیویی

صدور پروانه تولید فیلم کوتاهصدور پروانه تولید فیلم کوتاه
صدور مجوز تاسیس فروشگاه  عرضه محصولات فرهنگیصدور مجوز تاسیس فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی
صدور پروانه ساخت سینماصدور پروانه ساخت سینما

صدور مجوز اجرای عمومی نمایشصدور مجوز اجرای عمومی نمایش

صدور پروانه فعالیت دفتر نشریهصدور پروانه فعالیت دفتر نشریه
صدور پروانه فعالیت کیوسک مطبوعاتیصدور پروانه فعالیت کیوسک مطبوعاتی

راهنمای اخذ مجوز از طریق سامانه کانونهای آگهی و تبلیغاتیراهنمای اخذ مجوز از طریق سامانه کانونهای آگهی و تبلیغاتی

صدور کارت خبرنگاری محلی و تشکیل پرونده متقاضیان کارت خبرنگاری سراسری و بین المللیصدور کارت خبرنگاری محلی، سراسری و بین المللی

صدور مجوز و پروانه برگزاری جنگ شادی

صدور مجوز برگزاری کنسرت موسیقیصدور مجوز برگزاری کنسرت موسیقی
صدور پروانه تاسیس چاپخانه، لیتوگرافی، چاپ سیلک، دیجیتال و عملیات تکمیلیصدور پروانه تاسیس چاپخانه، لیتوگرافی، چاپ سیلک، دیجیتال و عملیات تکمیلی