• فهرست مناسبت ها

۲ خرداد   شب قدر [ ١٨ رمضان ]
۳ خرداد   سالروز آزاد سازی خرمشهر گرامی باد.
۳ خرداد   ضربت خوردن حضرت علی (ع) در محراب مسجد کوفه (40 ه.ق) [ ١٩ رمضان ]
۴ خرداد   شب قدر [ ٢٠ رمضان ]
۵ خرداد   شهادت حضرت علی (ع) (40 ه.ق) [ ٢١ رمضان ]
۶ خرداد   شب قدر [ ٢٢ رمضان ]
رحلت امام خمینی(ره)-(1368 ه.ق) ۱۴ خرداد   رحلت امام خمینی(ره)-(1368 ه.ق)
قیام خونین 15 خرداد(1342 ه.ش) ۱۵ خرداد   قیام خونین 15 خرداد(1342 ه.ش)
۲۰ خرداد   روز صنایع دستی