هفته پدافند غیرعامل
۸ آبان الی ۱۴ آبان ۱۳۹۸

هفته پدافند غیرعامل گرامی باد

شعار هفته پدافند غیرعامل سال 1398:

«پدافند غیرعامل، مقاومت و بازدارندگی با رونق تولید»

(دفاع همه جانبه نظامی و غیرنظامی)

بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در مورد پدافند غیر عامل:

-          پدافند غیرعامل یک اصل خواهد بود برای همیشه، نه برای یک مقطع خاص.

-          پدافند غیرعامل از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی وحساس و مهم نظامی و غیرنظامی  و تلفات انسانی جلوگیری می نماید.

-          کاری کنیم که مصونیت را در خودمان بوجود بیاوریم، این با پدافند غیرعامل تحقق پیدا می کند.

-          تا این دشمن وجود دارد، تهدید هست و تا تهدید هست، فکرو آمادگی دفاعی باید باشد.

-          اقدامات پدافند غیر عامل در جامعه موجب تسهیل مدیریت بحران در برابر تهیدیدات فراروی می گردد.

-          پدافند غیرعامل بستر مناسب توسعه پایدار کشور است.

-          ما نمی توانیم چشم و قدرت تحلیل داشته باشیم، توطئه عمیق عنادآمیز استکبار علیه اسلام و انقلاب و نظام اسلامی را ببینیم و در عین حال به فکر دفاع نباشیم.

-          کاری کنیم که همت فقط مصروف به این نباشد که دشمن را منصرف کنیم یا برای مقابله خودمان را آماده کنیم ، نه ، کاری کنیم که ما مصونیت در خودمان بوجود بیاوریم، این با پدافند غیرعامل تحقق پیدا می کند.

هفته پدافند غیرعامل
اشتراک در