طرح ملی تلاوت
۱ آذر الی ۳۰ آذر ۱۳۹۸

هشتمین دوره طرح ملی تلاوت - شباب الرضا علیه السلام - با هدف کشف و پرورش استعدادهای قرآنی برگزار می شود.

موسسه مجری در استان گیلان: موسسه قرآن و عترت نورالسلام رشت - شماره تماس: 33356698

اطلاعات بیشتر در:

 http://melitelavat.ir

طرح ملی تلاوت
اشتراک در