حمایت مالی
۱ آذر ۱۳۹۸ الی ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

حمایت مالی از پایان نامه های مرتبط با سیره امام هشتم

از پژوهشگران و دانشجویانی که پایان نامه های آنها مرتبط با سیره رضوی است تا سقف ۶ میلیون تومان حمایت مالی صورت می گیرد.

بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) در راستای برنامه های حمایتی خود از پژوهشگران و به منظور ایجاد زمینه های مناسب برای رشد و ارتقاء پژوهش های مربوط به فرهنگ و سیره رضوی و با عنایت به بهره گیری از توان و ظرفیت های بالقوه دانشگاه ها و تشویق استادان و دانشجویان در ایجاد انگیزه و سوق دادن انجام تحقیقات در این زمینه ها از رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد برتر در موضوعات به امام رضا(ع) و فرهنگ، هنر و سیره رضوی حمایت مالی می کند.

شرایط نیز بدین صورت است که پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری که موضوع آن ها با فرهنگ، هنر و سیره رضوی مرتبط و با اولویت های بنیاد امام رضا(ع) باشد، در مقطع کارشناسی ارشد پایان نامه های مورد تایید تا سقف سی میلیون ریال و در مقطع دکتری رساله های مورد تایید تا سقف شصت میلیون ریال با توجه به امتیاز کسب شده حمایت مالی دریافت خواهند کرد.

حمایت مالی
اشتراک در