مد و لباس فجر
۳۰ آذر الی ۰۸ بهمن ۱۳۹۸

فراخوان نهمین جشنواره بینالمللی مد و لباس فجر

علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سامانه جامع مد و لباس کشور به آدرس

https://iranmode.farhang.gov.ir/

و یا تارنمای ایرانیان مد به آدرس زیر

http://iranianmode.com/

مراجعه نمایند.

مد و لباس فجر
اشتراک در