در خانه بمانیم
۲۲ اسفند ۱۳۹۸ الی ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با همکاری انجمن سینمای جوان، خانه‌ی سینمای مستند و انجمن پویانمایی قم جشنواره فیلم «در خانه بمانیم» را برگزار می‌کند.
 

اطلاعات بیشتر را اینجا ببینید:

https://gilan.farhang.gov.ir/fa/news/517621

در خانه بمانیم
اشتراک در