ماجراهای گندم و مبارک
۲۶ بهمن الی ۷ اسفند ۱۳۹۸
نمایش کودک «ماجراهای گندم و مبارک» به نویسندگی و کارگردانی «مرسده پیشه‌ور»، این روزها در رشت به‌روی صحنه می‌رود.
 
اطلاعات بیشتر در:

https://gilan.farhang.gov.ir/fa/news/515417

ماجراهای گندم و مبارک
اشتراک در