عبدالفتاح فومنی
۱۵ فروردین الی ۱۵ تیر ۱۴۰۰
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن منتشر کرد:

فراخوان نخستین همایش علمی و پژوهشی عبدالفتاح فومنی

 
فراخوان نخستین همایش علمی و پژوهشی عبدالفتاح فومنی منتشر شد
فراخوان نخستین همایش علمی و پژوهشی بزرگداشت ملاعبدالفتاح فومنی گیلانی، تاریخ‌نگار برجسته تاریخ محلی گیلان در عصر صفویه منتشر شد.

 

https://gilan.farhang.gov.ir/fa/news/57577

عبدالفتاح فومنی
اشتراک در