همزمانی جشنواره فیلم فجر در گیلان

   

تصاویر جشنواره

آیین پایانی همزمانی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سینما میرزاکوچک رشت 1

آیین اختتامیه همزمانی جشنواره فیلم فجر در رشت

یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
عکاس: طوفان بهداد
دهمین روز برگزاری همزمانی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در رشت 1

دهمین روز برگزاری همزمانی جشنواره فیلم فجر در رشت

شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
عکاس: طوفان بهداد
نهمین روز برگزاری همزمانی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در رشت 1

نهمین روز برگزاری همزمانی جشنواره فیلم فجر در رشت

پنج شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۲
عکاس: طوفان بهداد
هفتمین روز برگزاری همزمانی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در رشت 1

هفتمین روز برگزاری همزمانی جشنواره فیلم فجر در رشت

چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
عکاس: طوفان بهداد
ششمین روز برگزاری همزمانی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در رشت 1

ششمین روز برگزاری همزمانی جشنواره فیلم فجر در رشت

سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲
عکاس: طوفان بهداد
چهارمین روز برگزاری همزمانی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در رشت 1

چهارمین روز برگزاری همزمانی جشنواره فیلم فجر در رشت

یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
عکاس: طوفان بهداد
سومین روز برگزاری همزمانی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در رشت 1

سومین روز برگزاری همزمانی جشنواره فیلم فجر در رشت

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
عکاس: طوفان بهداد
نخستین روز برگزاری همزمانی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در رشت 1

نخستین روز برگزاری همزمانی جشنواره فیلم فجر در رشت

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۲
عکاس: فرامرز رفیعی
نشست خبری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با موضوع برگزاری همزمانی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در استان 1

نشست خبری همزمانی جشنواره فیلم فجر در گیلان

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
عکاس: محمد فتحی پور