همزمانی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در گیلان

   

تصاویر جشنواره

ششمین روز اکران سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در رشت 1

ششمین روز اکران جشنواره فیلم فجر در رشت

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
عکاس: طوفان بهداد
چهارمین روز اکران سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در رشت 1

چهارمین روز اکران جشنواره فیلم فجر در رشت

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
عکاس: طوفان بهداد
دومین روز اکران سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در رشت 1

دومین روز اکران جشنواره فیلم فجر در رشت

شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
عکاس: طوفان بهداد
نخستین روز اکران سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در رشت 1

نخستین روز اکران جشنواره فیلم فجر در رشت

جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
عکاس: طوفان بهداد