ورود به سایت فروس آنلاین بلیت جشنواره «هفت ساز»                          ورود به سایت اصلی جشنواره موسیقی فجر


جدول اجراهای همزمانی سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر در گیلان

تصاویر همزمانی سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر در گیلان

اجرای ارکستر فیلارمونیک گیلان در همزمانی سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر در رشت 1

اجرای ارکستر فیلارمونیک گیلان در جشنواره فجر

جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷
عکاس: طوفان بهداد
آئین اختتامیه همزمانی سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر در رشت 1

اختتامیه همزمانی جشنواره موسیقی فجر

پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
عکاس: طوفان بهداد
روز پنجم همزمانی سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر در رشت 1

روز پنجم همزمانی جشنواره موسیقی فجر

چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷
عکاس: طوفان بهداد
روز چهارم همزمانی سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر در رشت 1

روز چهارم همزمانی جشنواره موسیقی فجر

چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷
عکاس: بهداد - فتحی پور
روز سوم همزمانی سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر در رشت 1

روز سوم همزمانی جشنواره موسیقی فجر

دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷
عکاس: طوفان بهداد
روز دوم همزمانی سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر در رشت 1

روز دوم همزمانی جشنواره موسیقی فجر

یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷
عکاس: طوفان بهداد
روز نخست همزمانی سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر در رشت 1

روز نخست همزمانی جشنواره موسیقی فجر

شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
عکاس: طوفان بهداد
نشست خبری و رونمایی پوستر همزمانی سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر در گیلان 1

رونمایی پوستر همزمانی جشنواره موسیقی فجر

چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
عکاس: طوفان بهداد