پوستر جشنواره

پوستر‌ اجراها

ورود به سایت فروس آنلاین بلیت جشنواره «هفت ساز»                          ورود به سایت اصلی جشنواره موسیقی فجر


جدول اجراهای همزمانی سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر در گیلان

  • تصاویر همزمانی سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر در گیلان