جشنواره‌ها و نمایشگاه‌هاجشنواره کودک و نوجوان

نظرسنجی محتوایی؛ فقط برای کودکان و نوجوانان

تصاویر همزمانی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در گیلان

همزمانی سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در گیلان 1

همزمانی سی و دومین جشنواره فیلم‌ کودک و نوجوان

پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
عکاس: طوفان بهداد
نشست هماهنگی اکران جشنواره فیلمهای کودک و نوجوان در گیلان و کارگاه آموزشی برای داوران کودک و نوجوان در انجمن سینمای جوان استان 1

کارگاه آموزشی برای داوران جشنواره فیلم کودک و نوجوان

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
عکاس: طوفان بهداد
نشست هماهنگی اکران جشنواره فیلمهای کودک و نوجوان در گیلان 1

نشست هماهنگی اکران جشنواره کودک و نوجوان

چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
عکاس: طوفان بهداد
همزمانی سی و یکمین جشنواره یبن‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در گیلان 1

همزمانی جشنواره فیلم‌ کودک و نوجوان در گیلان

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
عکاس: طوفان بهداد
اکران فیلمهای بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان در سینما میرزاکوچک رشت 1

همزمانی جشنواره فیلم کودک و نوجوان در رشت

چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۳
عکاس: طوفان بهداد
صفحه ۱ از ۳