• رونمایی پوستر جشنواره فرهنگی هنری انقلاب اسلامی در گیلان در بیت جانباز شهید حضرت آیت‌الله احسانبخش

پوسترها

پوستر اصلی

نقل انقلاب