تصاویر جشنواره

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 1

اختتامیه چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان

شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
عکاس: محمد فتحی پور
بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از نمایشگاه چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان در رشت 1

بازدید مدیرکل از نمایشگاه دوسالانه نقاشی گیلان

جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷
عکاس: محمد فتحی پور
گشایش نمایشگاه آثار راه یافته به «چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان» در رشت 1

نمایشگاه چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان در رشت

شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷
عکاس: طوفان بهداد