تصاویر جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات کشور و بخش های جنبی آن در گیلان

همایش استانی شعر گیلکی رضوی «ایته حرم دیل‌تنگی»

همایش استانی شعر گیلکی رضوی «ایته حرم دیل‌تنگی»

شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۲
عکاس: سیده ملاحت ستاری
جلسه داوری آثار رسیده به دبیرخانه همایش استانی شعر گیلکی رضوی «ایته حرم دیل تنگی» در رشت 1

جلسه داوری آثار همایش استانی شعر گیلکی رضوی

یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۲
عکاس: سیده ملاحت ستاری

انتشارات جشنواره 92

پوستر آیین اختتامیه جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات کشور     بزرگداشت حضرت سید جلال الدین اشرف (ع)     


ایته حرم دیل تنگی                     پوستر جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات کشور

فراخوان جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات کشور - پشت     فراخوان جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات کشور - رو