آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 1

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 2

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 3

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 4

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 5

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 6

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 7

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 8

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 9

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 10

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 11

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 12

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 13

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 14

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 15

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 16

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 17

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 18

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 19

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 20

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 21

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 22

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 23

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 24

گزارش تصویری جشنواره های استانی تئاتر گیلان

اختتامیه سی و یکمین جشنواره استانی تئاتر گیلان

اختتامیه سی و یکمین جشنواره استانی تئاتر گیلان

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
عکاس: طوفان بهداد
اجراهای سی و یکمین جشنواره استانی تئاتر گیلان - پری - نویسنده: خیراله تقیانی‌پور / کارگردان: مهرداد آبسالان 12

اجراهای سی و یکمین جشنواره استانی تئاتر گیلان - پری

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
عکاس: طوفان بهداد
نشست رونمایی از پوستر سی و یکمین جشنواره استانی تئاتر گیلان 12

نشست رونمایی از پوستر سی و یکمین جشنواره استانی تئاتر گیلان

چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
عکاس: طوفان بهداد
آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان در رشت 1

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان

شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
عکاس: طوفان بهداد
اختتامیه بیست و نهمین جشنواره استانی تئاتر گیلان 1

اختتامیه سی‌امین (منهای یک) جشنواره تئاتر گیلان

جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶
عکاس: طوفان بهداد