• طرح تکریم ارباب رجوع

طرح تکریم ارباب رجوع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان

روی تصویر فوق کلیک کنید

 • انتقادات و پیشنهادات

  • نام فرستنده :
  • پست الکترونیک :
  • عنوان :
  • شرح :
  •    

  •    
 • به سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان چه نمره ای می دهید؟

به سایت ما چه نمره ای می دهید؟
نتایج نظرسنجی (انتخابها: 51)
90 و بیشتر از آن
( 25 نفر   49% )
بین 81 تا 90
( 11 نفر   21.6% )
بین 61 تا 80
( 3 نفر   5.9% )
بین 41 تا 60
( 6 نفر   11.8% )
40 و کمتر از آن
( 6 نفر   11.8% )
 • فهرست نظرسنجی ها

کدعنوانتاریخ شروعتاریخ خاتمهوضعیت
237نمره شما به سایت۲۰ مرداد ۱۳۹۷۲۰ دی ۱۳۹۷
109ارزیابی سایت 2۱۸ تیر ۱۳۹۲۶ شهریور ۱۳۹۲
53ارزیابی سایت۱ مرداد ۱۳۹۱۳۱ شهریور ۱۳۹۱

: نظر سنجی فعال : نظرسنجی پایان یافته