نظرسنجی

طرح تکریم ارباب رجوع

طرح تکریم ارباب رجوع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان

روی تصویر فوق کلیک کنید

انتقادات و پیشنهادات

به سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان چه نمره ای می دهید؟

فهرست نظرسنجی ها

کدعنوانتاریخ شروعتاریخ خاتمهوضعیت
237نمره شما به سایت۲۰ مرداد ۱۳۹۷۲۰ دی ۱۳۹۷
109ارزیابی سایت 2۱۸ تیر ۱۳۹۲۶ شهریور ۱۳۹۲
53ارزیابی سایت۱ مرداد ۱۳۹۱۳۱ شهریور ۱۳۹۱