فراخوان ایده های نو

هنرمندان، فرهنگ دوستان و عموم مردم فرهیخته استان گیلان می توانند ایده های نو خود در تمام عرصه های قابل اجرا و پیگیری حوزه فرهنگ و هنر استان را از طریق این بخش ارایه نمایند تا ایده های نو و قابل اجرا در دستور کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان قرار گیرد.


ایده جدید

ایمیل کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.