شرایط صدور مجوزهاهنریآموزشگاه آزاد هنری

شرایط و مراحل صدور مجوز تاسیس‌ آموزشگاه‌ آزاد هنری

آموزشگاه‌ آزاد هنری‌: به‌ مکانی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ برای‌ تربیت‌ و آموزش‌ هنرجویان‌ علاقه‌مند به‌ یکی‌ از رشته‌های‌ هنرهای‌ تجسمی‌ و خوشنویسی‌ سرود و آهنگ‌های‌ انقلابی‌ و هنرهای‌ نمایشی‌ با رعایت‌ ضوابط‌ از سوی‌ افراد حقیقی‌ یا حقوق‌ تاسیس‌ می‌شود و هدف‌ آن‌ اشاعه‌ فرهنگ‌ و هنر براساس‌ ضوابط‌ و شئون‌ اسلامی‌ است‌.

شرایط‌ موسس‌:

موسس‌ یا موسسان‌ باید دارای‌ شرایط‌ عمومی‌ ذیل‌ باشند:
* تابعیت‌ کشور جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
* اعتقاد به‌ مبانی‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ با یکی‌ از ادیان‌ شناخته‌ شده‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
* اعتقاد به‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
* داشتن‌ حسن‌ شهرت‌ و نداشتن‌ سوء پیشینه‌ کیفری‌ مؤثر.
* داشتن‌ برگه‌ پایان‌ خدمت‌ یا معافیت‌ دائم‌ از خدمت‌ نظام‌ وظیفه‌ برای‌ آقایان‌.
* متاهل‌ یا حداقل‌ 27 سال‌ سن‌.

شرایط‌ مدیر مسئول‌:
مدیر مسئول‌ علاوه‌ بر داشتن‌ همه‌ شرایط‌ موسس‌ باید واجد یکی‌ از شرایط‌ اختصاصی‌ ذیل‌ باشد:
* داشتن‌ تحصیلات‌ عالی‌ (لیسانس‌ یا بالاتر) در یکی‌ از رشته‌های‌ هنری‌، به‌ مقتضای‌ نوع‌ فعالیت‌ آموزشگاه‌ (برای‌ رشته‌ موسیقی‌ حداقل‌ پنج‌ سال‌ از تاریخ‌ صدور مدارک‌ تحصیلی‌ گذشته‌ باشد.)
* تایید دارا بودن‌ یکی‌ از درجات‌ 1، 2 و 3 هنری‌ در رشته‌ مربوطه‌ از شورای‌ ارزشیابی‌ هنرمندان‌ کشور.
* دارا بودن‌ درجه‌ ممتاز از انجمن‌ خوشنویسان‌ ایران‌، برای‌ آموزشگاه‌های‌ آزاد خوشنویسی‌، و دو سال‌ سابقه‌ آموزش‌ هنری‌ بنابر تشخیص‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌.
* دارا بودن‌ صلاحیت‌های‌ لازم‌ تجربی‌ برای‌ هنرمندان‌ بدون‌ مدرک‌ بنابر تشخیص‌ شورای‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر آموزشگاه‌های‌ آزاد هنری‌.

شرایط‌ مکان‌ تاسیس‌:
مکان‌ و محل‌ معرفی‌ شده‌ باید از لحاظ‌ ایمنی‌، فنی‌، بهداشتی‌، آموزشی‌ و تجهیزات‌ مناسب‌ باشد و حداقل‌ مشخصات‌ ذیل‌ را داشته‌ باشد:
* نورپردازی‌ و روشنایی‌ مناسب‌.
* ایمنی‌ سیم‌ کشی‌های‌ برق‌ و لوله‌های‌ گاز.
* اکوستیک‌ بودن‌ محیط‌ آموزشی‌ (آموزشگاه‌های‌ موسیقی‌).
* رعایت‌ نظافت‌ و بهداشت‌ سرویس‌ها.
* داشتن‌ حفاظ‌ برای‌ پنجره‌ها و پلکان‌ها.
* داشتن‌ لوازم‌ گرمایش‌ زای‌ مناسب‌.
* داشتن‌ لوازم‌ سرویس‌ سرمایش‌ زای‌ مناسب‌.
* داشتن‌ تهویه‌ مناسب‌.
* مستقل‌ بودن‌ فضای‌ آموزشی‌.
* داشتن‌ پوشش‌ مناسب‌ برای‌ پنجره‌ها.
* داشتن‌ کپسول‌ آتش‌ نشانی

‌.* جعبه کمک های اولیه.

*داشتن حداقل 50 مترمربع مساحت مفیدمدارک‌ لازم‌:
* شش‌ قطعه‌ عکس‌ 4×3.
* گواهی‌ نداشتن‌ سوء پیشینه‌.
* گواهی‌ نداشتن‌ اعتیاد.
* رونوشت‌ از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌.
* رونوشت‌ از آخرین‌ مدرک‌ تحصیلی‌ مرتبط‌ با رشته‌های‌ هنری‌.
* رونوشت‌ از کارت‌ پایان‌ خدمت‌ (متولدان‌ 1338 به‌ بعد).
* برگ‌ درخواست‌ تاسیس‌ آموزشگاه‌ آزاد هنری‌ و ذکر سوابق‌ و تجارب‌ هنری‌ متقاضی‌.
* ارائه‌ مدارک‌، تصاویر یا مستنداتی‌ از تجارب‌ هنری‌ متقاضی‌.
* در صورت‌ تایید شورای‌ رسیدگی‌ و نظارت‌، ارائه‌ برگه‌ نداشتن‌ سوء پیشینه‌ و نداشتن‌ اعتیاد.
زمان‌ گردش‌ کار: حدود 3 ماه