• شیوه نامه اجرای برنامه صحنه ای موسیقی (کنسرت)

  • راهنمای‌ صدور مجوز تاسیس‌ مراکز صداگذاری‌، صدابرداری‌ و ضبط‌ آثار صوتی‌

شرایط‌ متقاضی‌:

* تابعیت‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
* متدین‌ به‌ یکی‌ از ادیان‌ شناخته‌ شده‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
* معتقد به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
* انجام‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ یا داشتن‌ معافیت‌ دائم‌.
* حداقل‌ سن‌ 25 سال‌.
* نداشتن‌ اشتهار به‌ فساد اخلاقی‌ و نداشتن‌ اعتیاد به‌ مواد مخدر.
* نداشتن‌ محکومیت‌ کیفری‌ که‌ موجب‌ سلب‌ حقوق‌ اجتماعی‌ می‌گردد.
* داشتن‌ حداقل دیپلم‌ متوسطه‌.
این‌ مراکز باید یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ مدیر مسئول‌ با شرایط‌ ذیل‌ به‌ مرکز موسیقی‌ معرفی‌ کند:
* مدرک‌ کارشناسی‌ در یکی‌ از رشته‌های‌ صدابرداری‌، الکترونیک‌، کامپیوتر، برق‌، مخابرات‌ یا رشته‌های‌ هم‌ طراز.
* در صورت‌ نداشتن‌ هر یک‌ از مدارک‌ تحصیلی‌ مذکور داشتن‌ دست‌ کم‌ پنج‌ سال‌ سابقه‌ کار مفید در زمینه‌ صدابرداری‌ و ضبط‌ آثار صوتی‌ که‌ به تایید مرکز موسیقی‌ رسیده‌ باشد، الزامی‌ است‌.

مدارک‌ لازم:

‌   * نامه‌ از اداره‌ ثبت‌ شرکت‌ها (برای‌ شرکت‌ تک‌ منظوره‌) نامه‌ از دبیرخانه‌ هیات‌ رسیدگی‌ به‌ امور مراکز فرهنگی‌ (برای‌ مؤسسات)
* نامه‌ از ارشاد استان‌ یا شهرستان‌ برای‌ متقاضیان‌ شهرستانی‌.
* اساس‌ نامه‌ شرکت‌ (با موضوع‌ صدابرداری‌ آثار صوتی‌)
* تقاضانامه‌ شرکت‌
* شرکت‌ نامه‌
* صورت‌ جلسه‌ مجمع‌ عمومی
* چهار قطعه عکس 4×3 مدیرعامل
* تصویر آخرین‌ مدرک‌ تحصیلی‌ مدیر عامل‌ (دست‌ کم‌ داشتن‌ دیپلم‌)
* تصویر برگه‌ پایان‌ خدمت‌ مدیر عامل‌
* تایید اماکن‌
* روزنامه‌ رسمی‌ (با تغییرات‌ احتمالی‌)
* پلان‌ داخلی‌ استودیو
* فهرست‌ دستگاه‌ها و سیستم‌ صدابرداری‌
* کپی‌ کاتولوگ‌ و امکانات‌ و سیستم‌ دستگاه‌های‌ صوتی‌
* مشخصات‌ و سوابق‌ تخصصی‌ صدابردار (داشتن‌ حداقل‌ 5 سال سابقه‌ کاری‌ یا مدرک‌ دانشگاهی‌ صدابرداری‌
تذکر1: صاحب‌ پروانه‌ یا مدیر عامل‌ مرکز در صورت‌ داشتن‌ شرایط‌ می‌تواند هم‌ زمان‌ مدیر مسئول‌ نیز باشد.
تذکر2: متقاضی‌ برای‌ تاسیس‌ و بهره‌برداری‌ مرکز صداگذاری‌، صدابرداری‌ و ضبط‌ آثار صوتی‌ از تاریخ‌ صدور موافقتنامه‌ موقت‌ از طرف‌ مرکز موسیقی‌ یک‌ سال‌ مهلت‌ دارد و چنانچه‌ در این‌ مدت‌ اقدام‌ به‌ ایجاد و راه‌اندازی‌ مرکز مذکور نکند موافقتنامه‌ صادره‌ شده‌ باطل‌ می‌شود.
تذکر 3: صدور پروانه‌ دائم‌ تاسیس‌، منوط‌ به‌ راه‌اندازی‌ مرکز است‌.
تذکر4: شرایط‌ محل‌ و تجهیزات‌ مورد نیاز و درجه‌بندی‌ مراکز براساس‌ دستورالعملی‌ است‌ که‌ از طرف‌ مرکز موسیقی‌ اعلام‌ می‌شود.
تذکر5: تغییر محل‌ فعالیت‌ مراکز و نقل‌ و انتقال‌ پروانه‌ تاسیس‌ بدون‌ موافقت‌ مرکز موسیقی‌ ممنوع‌ است‌.
تذکر6: صدور مجوز ضبط‌ و صدابرداری‌ موسیقی‌ فیلم‌های‌ سینمایی‌ و ویدیویی‌ در مراکز منوط‌ به‌ داشتن‌ مجوز از اداره‌ کل‌ نظارت‌ و ارزشیابی‌ معاونت‌ سینمایی‌ و سمعی‌ و بصری‌ است‌.

 

  • مدارک لازم جهت صدور مجوز برگزاری‌ موسیقی‌ در سفره‌ خانه‌های‌ سنتی‌

* موافقت‌ نامه‌ از سازمان‌ ایرانگردی‌ و جهانگردی‌
* درخواست‌ کتبی‌ مدیر سفره‌ خانه‌
* تصویر شناسنامه‌ اعضای‌ گروه‌ برگزار کننده‌ موسیقی‌
* عکس‌ 4×3 از همه‌ اعضای‌ گروه‌
* تصویر جواز کسب‌ سفره‌ خانه‌
* تکمیل‌ برگ‌های‌ مربوطه‌ در مرکز موسیقی‌